Nederland werd een grote uitbuiting in zorg scholen werk uwv huurhuizen en wat doet de ombuds?

Door Echteverhalen gepubliceerd op Saturday 21 July 15:02

images?q=tbn:ANd9GcTt3pzkN8e4zXEDVWk7AgaWij zijn zwaar mishandelt en uitgebuit.

Het begon met inspectierapporten die dit onderbouwen.

Men kon het zien aankomen...

En stopten de situaties niet alvast, voordat we allen er in zouden vallen.

Toen vielen wij er in en kwamen er weer nieuwe rapporten.

Men leefde van rapport naar rapport en zonder actie. 

 

De ombudsman bleek de cirkel te moeten doorbreken, maar Hollandse ombudsen lijken het systeem niet juist te doen. 

Uit mijn officiele studie voor ombuds blijkt, dat ombudsen in cyclussen werken aan alle klachten en situaties:

 • De klacht moet onderzocht, de situatie bekeken. Welke mensenrechten zijn niet gegeven?
 • En dan moet er een groep komen die deze situatie voor altijd gaat doorbreken,  oplossen en voorkomen...
 • En dat blijft men in stappen van jaren doen en voor altijd. De cyclus mag nooit meer stoppen. 
 • De eis aan ombudsen is om voor altijd controle te houden op de situatie die ooit bestond. 
 • Wat je dus eenmaal meld, wordt opgelost en moet opgelost en men werkt door tot iedereen dit voor altijd goed doet en daarna blijft er voor altijd een controle. 
 • Een beetje zoals de mensenrechten in de rechten zelf mee neemt dat niemand mag tornen aan deze rechten en deze rechten voor altijd blijven bestaan. 
 • Zo moet men altijd werken aan alles dat ooit eerder is gemeld. 
 • Zodat je niet even weg bent en het begint opnieuw. 

De fouten kunnen dan niet herhalen. 

Hoe zakt Nederland dan zo af? 

Omdat men geen goede ombuds heeft. 

 

En 1 telefoontje bewees het al, een vrouw werkzaam bij ombudsman dacht dat zij niet met de wet werkt bij de ombuds, ze zei dit na mijn vragen over hoe de wet zit wat betreft vrouwenopvang na uitbuiting en verraad geheim adres. Waar alle juristen en advocaten het wel weten, maar het systeem niet goed wordt uitgevoerd. 

En er wettelijk plicht is iedereen overal in Nederland aan te nemen. Dus zeker een klacht voor de ombudsman. Want de plicht werd niet goed uitgevoerd. 

Toen vroeg ik haar hoe doet u dan uw gesprekken vanuit de ombuds met de mensen die u onderzoekt? Zonder de wet? Ja zei ze. 

Terwijl ombudsen zijn verplicht de wet te handhaven en deze te controleren. Dus wat had ik gebeld? Een Nederland zonder wet? En een Nederland zonder wereldse verplichtingen naar mensenrechten? 

 

images?q=tbn:ANd9GcRc4KJ83DvIu-F7pCpBEUZIn Nederland controleert dus niemand de wet? Dan blijft uitbuiting gebeuren. En dat hoeft dus helemaal niet!

Uitbuiting kan gemakkelijk voorkomen, als men de baas is over de wet en deze uitvoert en altijd blijft controleren op de plaatsen waar ooit iets voorviel. En men allerlei professionals. 

Die de oplossingen voor mensenrechten kennen en deze breed en altijd juist, met alle wetten tegelijk in het hoofd uitvoeren. 

Dan voorkom je uitbuiting, en laat je hem niet eerst gebeuren en noteert hem daarna even in een rapport. 

Dat is verboden en een mishandeling op zich, men moet de wet ook uitvoeren en alle schendingen voorkomen. 

Waar uitbuiting is, worden meerdere wetten geschonden. 

 

Op papier... 

 • Dan heten de mishandelende scholen wel zwak, of slecht en met punten om aan te werken, maar is de uitbuiting compleet als zij samen werken met andere uitbuiters. En gaat de uitbuiting verder na ene keer zwak, andere keer voldoende of goed te heten, en zakt men steeds weer eens... 
 • En dan heet de huurbaas, de melker op zijn minste, en zware economische uitbuiter in het echt. 
 • Dan is er een rechtszaak tegen uitbuitend UWV, dat onderbetaalde, geen ziektewet procedures gaf en dossiers apart hield om te doen alsof er geen ziekte was. En je op kantoor 40 uur mag komen werken bij UWV in de buurt, naast de uitbuiter die wacht om je apart te zien. 
 • En moet je volgens de bijstand nog steeds geen ziektewet, want UWV had een probleem met je, je kwam niet op de illegale uitnodiging, die tegen de wet is, maar dus moet je zonder inkomsten verder werken via de zelfstandige bijstand. Waar bij hen telt wel weer een oud dossier. En nog steeds niet de nieuwe ziekten, waarvoor UWV nooit zw gaf. Die hadden geen zin, dus de uitbuiting gaat nog even en zieker door. 
 • Dan heet de nieuwe zorg, bij je nieuwe geheime adres, zorgfraude met uitbuiting. Omdat ieder gefraudeert heeft bij GGD, politie, scholen en gemeenten. En werkt men samen, zodat je hen betaald en niet je recht krijgt in de zorg bij eigen keuzen. En zetten ze de kinderbescherming er op om toe te zien dat je hun minder goede zorg per se neemt. Want de raad van kinderbescherming is eigenlijk een oud veilig thuis medewerker, en ook bij veilig thuis werkte oud politie mensen die al bij de raad zijn gaan zitten inmiddels en samen is het een team. En dat team wil geen uitbuiting bij wet oplossen en hun verplichting dragen naar en nieuw geheim adres, dat ze zelf even verraden aan de daders. Nee, dan woon je na uitbuitingen openlijk voor hen, zodat hun manier van zorg door kan. 

Zelfs slachtofferhulp zegt dan over de laatste, doe aangiften en werk niet met hen samen, veilig thuis is verplicht direct een nieuw geheim adres te regelen. Nu doen we aangiften en verhalen we schade. 

Bij politie moet je ook meteen geholpen bij uitbuiting en moet je zelfs ook beschermt en moet je met bedenktijd een aantal maanden eens denken over hoe je dit je strot uit krijgt. 

Dan is intern bij slachtofferhulp ook een krijsende gekte bij een vrouw die alles eng vind, maar slachtoffers begeleidt bij politie... 

 

images?q=tbn:ANd9GcRgeYPzi_GjzW0BojGPycWEn de gemeenten werken samen.

Alle instanties zitten er al op. Niemand mag uitbuiten. Niemand mag gegevens uitwisselen, zeker niet bij uitbuiting dan moet je gemeenten scheiden en alles weg houden. 

Ieder zijn eigen uitbuiting en geen oplossingen...

En dan samen verder buiten. 

Je ziel gaat verder en verder weg. Het leren wordt door selectieve mutisme onhaalbaar, alles wordt onvertrouwd... en we hadden dit aan zien komen. 

Ze laten heel Nederland door de ellende gaan...

 

Allemaal aangiften per situatie.

 • En ook over samen. Allemaal lange teksten per misdaad, want uitbuiting kent vele misdaden niet alleen fraude, niet alleen mishandelingen, niet alleen je spullen niet eerlijk terug geven en je “vasthouden” en je vrijheid beperken.
 • Allemaal lange teksten over de daders. Over de momenten die eindeloos duurde en waarvan je weg kon komen.

Alle mensen die je al uren belde en advies gaven, alle tijd die je al maanden er aan besteed en zelfs jaren er aan besteed. Naast die enkele rapporten van rapportenschrijvers. 

Helemaal alleen jij tegen dat onrecht. 

Al het werk tegen de uitbuiting en niemand die je ervoor uitbetaald.

En dan moet je het nog navertellen. Allemaal in trauma. Wetend dat zoveel niet kunnen spreken, en nog meer onrecht over zich heen krijgen, omdat alles fout gaat in Nederland. 

 

Het gebeurd zoveel mensen.

Zoveel mensen gaan met hun kind naar school.

Het gebeurd zoveel mensen, zoveel mensen hebben een huurhuis.

Het gebeurd zoveel mensen, zoveel mensen hebben werk en zitten bij UWV.

Maar te weinig mensen kennen de aantallen en signalen van uitbuiting...

 

images?q=tbn:ANd9GcRyQC8NgmWAacuDGyUeUweEr is recht op maanden denktijd, en proberen dit je strot uit te krijgen.

En niemand kent de protocollen uit zijn hoofd.

Heel Nederland heeft recht op rust om eens te denken over de misdaden die inmiddels gepleegd zijn de afgelopen jaren. 

En om eens moed te verzamelen om dit na te vertellen. 

Maar wie geeft het? 

Je moet daarbij meteen naar een geheim adres, staat in de wet, maar wie geeft het? 

 

Niemand houdt nieuwe uitbuiters tegen...

want men verandert wel weer lokaal het systeem.

Ze zijn nu mede-uitbuiters.

 

De clue is, "lokale" kunnen niet zo goed denken als iedere top. Dus lost niets op. 

Nog een clue is, uitbuiters werken in netwerken, inclusief gemeenten. Voor ieder is elke burger maar werk!

En nog meer clue’s zijn, iedereen heeft recht van spreken, maar zij willen je mond snoeren, zoals je al openlijk uitbuitte en de hele stad het kon zien, als ze wilden.

 

Zo zitten we met zo velen.

 

Al jaren weten we wat er aan komt, de jongeren zijn uitgebuit.

Ik geloof dat ik daarvoor al gewaarschuwt werd op de middelbare school, wegens de vergrijzing is er te veel werk aan ouderen... maar het werd erger dan die voorspelling, er kwam crisis bij en niemand had meer geld. 

Dan zijn er allerlei uitbuiters ontstaan die tussen grijs en jong zitten en met oude achterhaalde studies hun nieuwe leeftijd uit leven... en eens even zien wat ze met jonkies kennen...

En dan gebruiken ze nu gemeenten nu ze na die lange tijd van school af kunnen gelden...

en dan gebruiken ze vriendjes hier en daar... 

 

En de al bestaande uitbuiters hebben er alleen maar vrienden bij...

Zoals ik over de vorige provincie riep, eigenlijk is er een reuze alarm! Wat een slecht onderwijs. God dank nu in de goede correcte rapporten na te lezen... maar ach ze lopen er nog na alle mensen die zoveel melden... en zoveel uren hun kind thuis hadden moeten hebben, wegens het gevaar op school...

Ook UWV, het hele land klaagt en de ene regio is complete uitbuiter en de andere ?? Ik had ook eerst een betere... 

Ook de huurbaas is in de ene provincie niet de andere, maar eigen bazen die nu ook huizen verhuren dat werd wel eens een ramp met allerlei mensen ... 

Ouderen worden overal uitgebuit net als onze kinderen... zorg en schooluitbuiting is overal! En alles er tussen kon dit zien aankomen, en lieten zich wel uitbuiting gebeuren, zo vielen wij er nu in, om ook dit weer op te lossen. Net als toen zij de scholen lieten gebeuren... 

 

Ik mis de krekels en de geluiden in de fijne gebouwen met hetzelfde werk als de zorg, scholen etc waar dit niet gebeurd en je je waant in een wereld waar Nederland fijn is... En waar je nooit denkt dat dit in Nederland gebeurd... Maar de waarheid is iets van je af is het al zo ver... 

Ik zat ook uitgebuit tussen de krekels met die lieve kinderen, omdat thuis een hel was... Zoiets doen provincies en lokale UWV's, gemeenten, scholen etc

 

De een is de ander niet, en het systeem wordt gebruikt. 

Omdat het systemen zijn, moeten ze er niet zijn... 

Want systemen kunnen fout. 

 

Zoals we nu natuurlijk eten, kunnen we ook op natuurlijke wijze voor kinderen zorgen en zelf lesgeven. En voor hen uitbuiting voorkomen. En slavernij stoppen. 

Kunnen we ook alle mensen foute zorg ontnemen, en goede zorg regelen. 

We moeten meer verdiepen in betere studies, meer sophisticated dingen creeren zodat niemand zomaar denkt jouw vel te mogen gebruiken. 

 

Zelfs dieren hebben het beter is een goede meting. En hoe heb jij het?

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.