Onsterfelijkheid of eeuwige heerlijkheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 13 May 22:13

     "Je moet je leven zien als een rivier, iets dat gewoon voortvloeit, niet als iets waar jij controle over hebt. Maar als ik de kans kreeg om die rivier voor altijd te laten doorstromen, zou ik het doen", zegt filosoof Adam Buben, die onderzoek doet naar onsterfelijkheid.

     De wetenschap lijkt er alles aan te doen om op eigen houtje onsterfelijkheid meer en meer realistisch te laten worden. Neurobioloog Miguel Nicolelis heeft bijvoorbeeld ontdekt hoe herinneringen en vaardigheden van het ene stel rattenhersenen naar het andere kunnen worden overgezet. Hierdoor wordt het vervaardigen van een nieuw jong lichaam zinvoller.

      Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om een oud orgaan in het lichaam van muizen weer jong te maken. Het onderzoek maakt mogelijk de weg vrij voor regeneratie van menselijke lichaamsdelen waarbij de reparatiemechanismen van het lichaam zelf gebruikt worden om tot een verjonging te komen.

     Kunnen wij mensen echt honderden jaren oud worden? Dr. Grossman is er van overtuigd; al jaren doet hij onderzoek naar het verouderingsproces van de mens en hoe wij dit kunnen stoppen. Met de huidige kennis en technieken kunnen wij ons leven al verlengen met 40 jaar. Maar vooral de jonge generatie zal volgens hem de kans krijgen om honderden jaren oud te worden. "Ik ben van mening dat wij in 2050 onze genetische code kunnen herschrijven," vertelt hij naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Onsterfelijk'. 

     Er hangt dus werkelijk een verlangen in de lucht naar onsterfelijkheid. Ik denk dat een dergelijk verlangen zonder God niet verwezenlijkt kan worden. De Heer heeft gezegd: "Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen." (Mozes 1:39.) Onsterfelijk zijn houdt in eeuwig te leven als een herrezen mens. Dankzij de verzoening van Jezus Christus ontvangt iedereen deze universele gave. Eeuwige heerlijkheid, ofwel verhoging, houdt in toegelaten te worden tot de hoogste graad in het celestiale koninkrijk, waar we in Gods tegenwoordigheid in gezinsverband zullen wonen. (Zie L&V 131:1-4.)

     Evenals de onsterfelijkheid wordt ook deze gave mogelijk gemaakt door de verzoening van Jezus Christus. Maar zij vergt wel onze 'gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het (herstelde) evangelie." (1)

     Ten tijde van de opstanding zullen we 'naar onze werken worden geoordeeld. Wij zullen voor God worden gebracht, en weten zoals wij nu weten, en een levendige herinnering aan al onze schuld hebben.' (Zie Alma 11:41, 43.) De eeuwige heerlijkheid die we kunnen ontvangen hangt van onze getrouwheid af. Hoewel alle mensen zullen opstaan en onsterfelijk worden, beërven alleen de mensen die tot Christus zijn gekomen en aan de volheid van het evangelie hebben deelgehad, de verhoging van de eeuwige heerlijkheid.

     Inzicht in en een getuigenis van de opstanding kan u hoop en perspectief schenken in momenten van moeilijkheden, ontberingen en triomfen. U kunt troost vinden in de zekerheid dat de Heiland leeft en dat Hij door zijn verzoening 'de banden des doods verbreekt, zodat het graf geen overwinning zal hebben, en de prikkel des doods zou worden verzwolgen in de hoop op heerlijkheid.' (Zie Alma 22:14.) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Geloofsartikelen 1:3 van de 'heiligen der laatste dagen.)  

      

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.