Buitenspel voetbal

Door Granduno gepubliceerd op Saturday 03 March 12:14

1. Buitenspelpositie

buitenspel als zodanig is geen overtreding

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

 • een deel van het hoofd, lichaam of voeten zich op de helft van de tegenpartij bevindt (tot de middellijn) en
 • een deel van het hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenspeler

De handen en armen van spelers, alsook van de doelmannen, hebben geen invloed op de buitenspelregel.

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij gelijk staat met:

 • voorlaatste tegenspeler of
 • de twee laatste tegenspelers

   2. Strafbaar buitenspel

Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een ploegmaat, actief bij het spel is betrokken door:

 • in te grijpen in het spel door het spelen of raken van de bal die door een ploegmaat is gespeeld of geraakt
 • een tegenspeler in diens spel te beïnvloeden door:
  • te voorkomen dat de tegenspeler de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld te blokkeren
  • in duel te gaan met de tegenstander om de bal te bekomen
  • duidelijk de bal probeert te spelen die dicht bij hem is en deze inloed heeft op de tegenstander
  • voorkomen dat een tegenspeler de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijke bewegingen te maken

of 

 • voordeel te halen uit zijn buitenspelpositie of een tegenspeler in diens spel beïnvloeden wanneer hij de bal speelt die:
  • terugkaatst of afwijkt van de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een tegenspeler
  • bewust 'gesaved' werd door een tegenspeler

Een speler in buitenspelpositie die de bal ontvangt van een tegenspeler die bewust de bal speelt (behalve wanneer het gaat om een tegenspeler die bewust de bal 'saved') wordt niet beschouwd als voordeel te halen uit zijn positie.

Een 'save' is wanneer een speler de bal stopt of tracht te stoppen met eender welk deel van het lichaam, behalve de handen/arm die in of dichtbij het doel komt (tenzij de doelman in het strafschopgebied is).

In situaties waar:

 • een speler terugkomt uit of zich bevindt in buitenspelpositie en in de weg staat van een tegenstrever en ingrijpt in de beweging van de tegenstrever naar de bal. Dit is een strafbaar buitenspel indie hij ingrijpt in de mogelijkheid van een tegenstrever om de bal te spelen of te betwisten; indien de speler in de weg van een tegenstrever beweegt en hem in zijn beweging hindert (bvb. De tegenstrever afblokt), dan dient de overtredig bestraft te worden en niet het strafbare buitenspel
 • een speler in buitenspelpositie naar de bal loopt met de intentie deze te spelen en wordt gestopt met een overtreding vooraleer hij de bal kan spelen of probeert te spelen of met een tegenstrever in duel kan gaan omde bal, dan wordt de overtreding bestraft alsof ze plaatsvond voor het strafbare buitenspel
 • een overtreding wordt begaan tegen een speler in buitenspelpositie die de bal speelt of tracht te spelenof met een tegenstrever in duel gaat, dan wordt de overtreding bestraft omdat ze plaatsvond voor het ingrijpen in het spel

   3. Niet strafbaar

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een:

 • doelschop
 • inworp
 • hoekschop

   4. Overtredingen en sancties 

In het geval van een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrij schop toe aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond, ook wanneer de speler zich op zijn eigen deel van het speelveld bevindt.

Indien een verdedigende speler voor om het even welke reden zonder toelating van de scheidsrechter het speelveld verlaat, zal hij voor iedere buitenspelpositie aanzien worden als zijnde op de doellijn of op de zijlijn tot bij de volgende spelonderbreking of tot wanneer de verdedigende ploeg de bal speelt naar de middellijn en deze buiten zijn eigen strafschopgebied is. Indien de speler vrijwillig het speelveld verlaat, moet hij bij de eerstvolgende spelonderbreking gewaarschuwd worden (door het vertonen van een gele kaart).

Een aanvallende speler die zich in buitenspelpositie bevindt mag buiten het speelveld stappen om aan te geven dat hij niet actief bij het spel betrokken is. Als de speler het speelveld weer betreedt en deelneemt aan het spel voor de eerstvolgende spelonderbreking of voordat de verdedigende ploeg de bal richting middellijn speelt en deze het strafschopgebied verlaten heeft, dan wordt de speler gezien als zich te bevinden op de doellijn en dit ten behoeve van de buitenspelregel. Als de speler het speelveld weer betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter en niet in buitenspelpositie bevindt maar voordeel haalt, zal de scheidsrechter de speler een waarschuwing geven (gele kaart).

Indien een aanvaller onbeweeglijk in het doel ligt op het ogenblik dat de bal de doellijn overschrijdt, moet het doelpunt toegekent worden op voorwaarde dat er geen voorafgaande overtreding(en) werden begaan. In dit geval zal het spel hervat worden met een directe of indirecte vrije schop.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.