Waarom is criminaliteit een probleem?

Door Olaf_IsHier gepubliceerd op Tuesday 06 February 17:02
Criminaliteit wordt beschouwd als een groot probleem in de Nederlandse maatschappij. Het valt misschien niet op, maar iedereen is betrokken bij de schade die misdadigheid veroorzaakt. Daarnaast is crimineel gedrag een bedreiging voor de dominante normen en waarden van de samenleving, daarom staat criminaliteit hoog op de publieke en politieke agenda. Maar wanneer wordt crimineel gedrag nou daadwerkelijk als een maatschappelijk probleem gezien?
 
  1. Gevolgen van criminaliteit
  2. Materiële schade
  3. Immateriële schade
  4. Verband met andere maatschappelijke ontwikkelingen
  5. Belangentegenstellingen
  6. Twee tegenstrijdigheden
  7. Gemeenschappelijke oplossing nodig
 
Gevolgen van criminaliteit
Een reden dat criminaliteit wordt gezien als een maatschappelijk probleem, is dat het ongewenste gevolgen heeft voor grote groepen van de samenleving. Deze ongewenste gevolgen kun je onderverdelen in materiële en immateriële gevolgen en beide hebben invloed op de samenleving.
 
Materiële schade
Materiële schade is schade uitgedrukt in geld en dit loopt jaarlijks in de miljarden euro's. Denk hierbij aan directe financiële schade (bijvoorbeeld de kosten na een inbraak), indirecte financiële schade (bijvoorbeeld de gestegen verzekeringspremies) en de kosten voor de bestrijden tegen criminaliteit (bijvoorbeeld het aanschaf van beveiligingscamera's). Veel van deze schade kan pas over een aantal jaar berekend worden, maar het is duidelijk dat misdadigheid nadelige economische gevolgen heeft voor de samenleving. In 2013 zijn de jaarlijkse kosten van criminaliteit rond de 30 miljard euro geweest en dit geldt voor de hele samenleving.
 
Immateriële schade
Naast materiële schade is ook het begrip immateriële schade gevallen, dit is schade uitgedrukt in gevoelens. Denk hierbij aan vermijdingsgedrag, psychische problemen, boosheid, verlies aan vertrouwen in de samenleving en veranderde opvattingen over goed en kwaad. Deze schade is uiteraard moeilijker te bepalen, maar ook hier is duidelijk dat het een nadelig effect heeft op de samenleving.
 
Verband met andere maatschappelijke ontwikkelingen
Een tweede reden dat criminaliteit wordt gezien als een maatschappelijk probleem, is dat het verband heeft met andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het aantal gepleegde delicten zijn sinds de Tweede Wereldoorlog flink toegenomen van ongeveer 100.000 in 1950 naar 1,2 miljoen in 2010. De toe- en afname van criminaliteit heeft alles te maken met andere maatschappelijke ontwikkelingen naast zichzelf, we noemen enkele van deze ontwikkelingen:
-Afnemend gezag van de overheid
-Afnemende betekenis van het maatschappelijk middenveld
-Minder sociale controle
-Veranderend normen- en waardenbesef
-Toegenomen welvaart
-Afgenomen pak- en strafkans
-Werkeloosheid
-Technologische ontwikkelingen
-Internationalisering
 
Belangentegenstellingen
Een derde reden dat criminaliteit wordt gezien als een maatschappelijk probleem, zijn de tegengestelde belangen als veiligheid en vrijheid die een grote rol spelen. Omdat iedereen betrokken is bij criminaliteit, zijn de belangen van mensen soms tegenstrijdig aan elkaar. Slachtoffer en dader hebben beide verschillende belangen bij een gepleegd delict, daarom moet bij een eerlijk veiligheidsbeleid alle belangen worden meegewogen. De dominante normen en waarden bepalen grotendeels deze veiligheidsbeleid, maar veiligheid en vrijheid maken dit beleid ingewikkeld.
 
Twee tegenstrijdigheden
Veiligheidsparadox: de cijfer bewijzen dat het veiliger is geworden in een land, maar de bevolking voelt zich juist onveiliger. Dit geeft aan dat er altijd een bepaalde mate aan onveiligheid zal zijn in een land, want in bijna iedere maatschappij is dit het geval. Burgers en instellingen zeuren bij de overheid voor meer veiligheid, terwijl zij al een groot deel van criminaliteit hebben opgelost.
Veiligheidsutopie: burgers streven naar maximale veiligheid en maximale vrijheid van de overheid. De bevolking wilt dat de overheid er alles aan doet om criminaliteit te bestrijden, maar de privacy van burgers mogen niet geschonden worden. Dit maakt het voor de overheid zeer ingewikkeld om crimineel gedrag op hun manier te bestrijden.
 
Gemeenschappelijke oplossing nodig
De laatste reden dat criminaliteit wordt gezien als een maatschappelijk probleem, is dat er een gemeenschappelijke oplossing nodig is om het te bestrijden. Bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit speelt de overheid dus niet als enige een rol. maar ook particuliere initiatieven moeten hierbij helpen. Burgers moeten bijvoorbeeld hun huizen voorzien van sterke sloten en alarminstallaties, terwijl bedrijven miljoenen moeten investeren in de beveiliging van hun panden. Ook maatschappelijke instellingen zijn betrokken bij deze reden, zoals Meldpunt Discriminatie en Slachtofferhulp Nederland. Ten slotte is er reclassering die hulp biedt aan ex-gedetineerden en daders om hun opnieuw de samenleving in te sturen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.