De geest en het water en het bloed

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 27 September 21:50

     In Johannes 5:8 spreekt Johannes over het feit dat er drie zijn, namelijk de geest en het water en het bloed, die van God getuigen op de aarde.

     Net zoals er geen geboorte in de sterfelijkheid kan zijn zonder water en het bloed en de geest, zo kan er geen geestelijke geboorte in het koninkrijk des hemels plaatsvinden zonder water en het bloed en de geest.

     Tijdens de geboorte in sterfelijkheid wordt de levensvatbare vrucht in de moederschoot aan alle kanten omgeven door vrucht water. In het leven van het sterfelijke leven zit ook het bloed want zonder dit bloed zou de dood onmiddellijk intreden en er kan geen geboorte in de sterfelijkheid plaatsvinden zonder bloedverlies van de zijde van de moeder. En in het sterfelijke leven is de geest een nakomelingen van God die uit het voorbestaan gekomen is om in de tabernakel van klei, gevormd uit het stof der aarde in de moederschoot te wonen.

     Evenzo kan er geen geestelijke geboorte in het koninkrijk des hemels plaatsvinden zonder water namelijk de doop door onderdompeling onder de handen van iemand die bevoegd is de doop te verrichten en geest, wat de reinigende macht van de heilige Geest is die de zonde en goddeloosheid uit de menselijke ziel brandt als door een vuur en aldus de ziel in staat stelt met andere heiligen en reine wezens in Gods koninkrijk te vertoeven en bloed dat door Jezus vergoten werd toen Hij zijn leven gaf, zodat alle eisen en voorwaarden van het plan van zaligheid geldigheid zouden hebben en van kracht zouden zijn, en de sterfelijke mens vrijgekocht kon worden van de lichamelijke en geestelijke dood die door de val van Adam over de wereld werd gebracht.

     Bovendien helpt de beeldspraak die hier wordt gebruikt om onze aandacht te richten op het zoenoffer van de Zoon. De zelfde elementen waren hier aanwezig; Geest (dat wil zeggen dat onze Heer vrijwillig de geest gaf zodat zijn geest zijn lichaam kon verlaten), bloed (dat wil zeggen dat Hij hier het proces voltooide waarmee Hij in Getsemane begonnen was namelijk het vergieten van zijn eigen bloed voor de zonde van de mensen) en water want een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft namelijk Johannes zelf, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij de waarheid spreekt opdat ook gij gelooft. (McConkie, deel 3, blz. 403-405; "Gij zult mijn getuigen zijn"  blz. 280-281.)

     Elk mens is letterlijk 'geestelijk gesproken' een zoon of dochter van God en is als geest geboren uit hemelse ouders alvorens op aarde te zijn geboren uit sterfelijke ouders (Hebreeën 12:9). Ieder mens op aarde heeft niet alleen een lichaam van vlees en beenderen, maar ook een onsterfelijk lichaam van geest. Zoals het soms in de Schriften wordt omschreven, vormen geest en lichaam samen de ziel (Genesis 2:7; L&V 88:15; Mozes 3:7, 9; 19; Abraham 5:7.) Een geest kan leven zonder het fysieke lichaam, maar het fysieke lichaam kan niet leven zonder de geest (Jakobus 2:26). De lichamelijke dood is de scheiding van lichaam en geest. Bij de opstanding wordt de geest herenigd met hetzelfde lichaam van vlees en beenderen waarmee hij verbonden was als sterfelijk mens, echter met twee verschillen: zij zullen nooit meer gescheiden worden, en het fysieke lichaam zal onsterfelijk en vervolmaakt zijn. (Alma 11:45; L&V 138:16-17.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.