Anton uit Maastricht - Hoofdstuk 22: Gesprek met oom Miloš, Geleen, markt

Door VeraSoul gepubliceerd op Saturday 22 July 16:43

–Wat voor wedstrijd heb je dit weekend?

– Morgen, Herenveen, wij gaan met de bus.

– Het is wat ver, beter met de bus. En, wat verwacht je?

– Zij zijn altijd goed, maakt niet uit welke competitie, jeugd of volwassenen…Zij hebben ontwikkelde schaatscultuur en traditie. Het wordt niet eenvoudig, maar wij zien dat.

Miloš en Anton zitten op een bank op de marktplein in Geleen, het is mooi weer en vandaag is in Geleen marktdag en soms koopt daar  Miloš wat groente en fruit. Anton heeft hem gevraagd over zo een markt omdat zijn oma wat dingen wil hebben.

–En, waar zijn wij gestopt qua geschiedenis vorige keer? Twintigste eeuw?

– Ja, de Eerste Wereldoorlog.

– Hey, voor de Eerste Wereldoorlog had je in de twintigste eeuw nog wat dingen, hele belangrijke voor de wereld. Maar laten wij toch wat stukjes overslaan, dat kan anders lang duren. Je zegt de Eerste Wereldoorlog. De aanzet tot de Eerste Wereldoorlog waren de Balkanoorlogen in de jaren 1912-1913. Het Ottomaanse Rijk was ernstig verzwakt en de Balkanstaten, Servië, Griekenland, Montenegro en Bulgarije wilden Balkan ontdoen van de Turkse heerschappij. Er waren geen afspraken tussen de staten en de regel was `die eerst komt eerst maalt`. Na de de Eerste Balkanoorlog, onder supervisie van grote machten (Rusland, Verenigd Koninkrijk, Italië en Oostenrijk) is een vredesverdrag ondertekend en ontstond Albanie als staat. Maar, onvrede over de verdeling van de Ottomanse gebieden, met name door Bulgarije, zorgde dat in hetzelfde jaar, 1913 begon een nieuwe Balkanoorlog, de Tweede. Hierin ging nog Roemanië meedoen. De verliezer was Bulgarije. Voor de  Balkanoorlogen, in 1908, werd Bosnië door Oostenrijk-Hongarije geannexeerd en niet iedereen in Bosnië was voor de annexatie, integendeel. Uit de Balkanoorlogen kwam Servië als sterke macht en dat vond Oostenrijk-Hongarije niet goed. Op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand gedood bij een aanslag in Sarajevo. En dat is begin van de Eerste Wereldoorlog.

– Ja, de aanslag in Sarajevo, daarover heb ik wat gelezen. Oostenrijk-Hongarije verklaarde oorlog aan Servië, Rusland aan Oostenrijk-Hongarije, Duitsland(bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije)  aan Rusland, Frankrijk en Verenigde Konikrijk(bondgenoten van Rusland) aan Duitsland.

– Juist. Er waren nog wat landen die er mee deden. Bulgarijë en Turkije kozen, wegens de Balkanoorlogen, kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, en Italië en Romenië tegen zij, ezv…De resultaten van de Eerste Wereldoorlog waren verschrikkelijk, miljoenen doden, verminkte mensen, verwoeste steden…Duitse, Russische(in Rusland was revolutie en daar kwamen de communisten aan de macht), Ottomanse Rijk en Oostenrijke-Hongarije zijn verdwenen, vele nieuwe staten ontstonden… Verdrag van Versailles, als resultaat van de vredesconferentie na de Eerste Wereldoorlog, was vernedering voor Duitsland en inleiding in de Tweede Wereldoorlog.

– Ja, daarover heb ik veel gelezen en gezien. Er is veel op TV en internet daarover.

–Wel, wij leven nog steeds in de wereld van de resultaten van de Tweede Wereldoorlog, beter zeggen, van de Eerste Wereldoorlog, of kunnen wij dat ook noemen in de wereld van de Balkanoorlogen. De Balkanoorlogen in de jaren negentig zijn de reden waarom je en ik op dit moment hier zijn. En, dat is nog een keer verandering van de wereldorde die de hele tijd actief is. Tijdens de Koude Oorlog was de wereld grotendeels in twee kampen verdeeld en men had een biopolaire wereldorde. Ik benadruk hier het woord grotendeels, omdat de wereld had twee grote machtscentra: het Westen(NAVO-landen) en het communistische Oostblok (het Pact van Warschau). Maar, dat was niet alles. Er was ook Beweging van Niet-Gebonden Landen en in1961 was de Eerste conferentie van Organisatie van Niet-Gebonden Landen in Belgrado, Joegoslavië. Internationaal balanceerde Joegoslavië tussen het Oostblok en het Westblok in de Beweging van Niet-Gebonden Landen. Het werd vaak in de tijd gezegd dat Tito, leider en president van Joegoslavië, richtingaanwijzer links gaf maar rechtsaf ging slaan. De beweging, als alternatief in de tijd van de Koude oorlog, bestaat nog steeds, maar meer als een forum.  Het einde van de Koude oorlog en verandering van de wereldorde was de reden van wissen van Joegoslavië van de wereldmap en dat was ook een grote klap voor de beweging, Joegoslavië was een van de oprichters en hoofdrolspelers daar, samen met India  en Egypte. Na de Koude oorlog werd geprobeerd, en daarvoor is oorlog in Joegoslavië ook bedoeld, om een unipolaire wereldorde te vestigen. Er zijn elke paar jaar oorlogen en oorlog conflicten waarmee wij door de media worden gebombardeerd. En, er is/zijn altijd dezelfde hoofdrolspeler(s) die de wereld, ons, willen “helpen” met bommen op anderen te gooien. Maar dat is een niveau, niveau van landen, of naties. Echter machthebbers zien wij niet. Politici zijn publieke personen die gewone volk moeten uitleggen wat met een land, de wereld, gebeurt. Ben ik te saai met mijn monoloog? Of, ga ik te snel?

–Nee, het is goed. Ik ben bekend met wat dingen in geschiedenis en ik vind interessant over de processen te denken. Je hebt gelijk, alles beweegt, door bewegingen is alles ontstaan, evolutie…alles. Maar wat is het nu, hoe staan de zaken vandaag? Wat brengt de toekomst?                                               –Niemand kan de toekomst voorspellen. Weet je wat Oxfam is?                                                                  –Nee.                                                                                                                                                                          –Een internationale organisatie opgericht in de Tweede Wereldoorlog die strijdt tegen honger in de wereld en die ontwikkeling bevordert. Volgens hun laatste rapport, nu, in 2017, acht rijkste mensen ter wereld bezitten net zoveel als3,6 miljard de armste, 50 procent van de bevolking. En dan heb je misschien de volgende tien, twintig of honderd rijkste tegen miljard of twee minder arme dan de armste ezv. Dat zijn alleen maar cijfers en men kan zij op verschillende manieren bekijken en interpratatie daarover geven. In ieder gevaal, er is meer dan genoeg voor iedereen op aarde maar er is grote ongelijkheid. Alles wat geld betreft is al lang niet meer op nationaal niveau maar internationaal. Het gaat over banken die de wereld wilden beheren en beheersen en zij doen dat. Je krijgt krediet, je moet dat met rente terugbetalen. Zolang je dat niet betaalt, bent je van de kredietgever afhankelijk.                                                                                                                                        –Staatsschuld?                                                                                                                                                          –Bravo Anton, staatsschuld. Daarover gaat het. Dat is niveau een nu  in politiek. En vroeger was het ook zo, geld. Het Westen zwemt in schulden, zij zijn onder controle van banken. Andere landen die dat, schulden, niet hebben, of heel weinig hebben, krijgen problemen met de bankieren en dat waren in de laatste jaren Irak, Libië, Syrië, Rusland. Men vergeet ,opzettelijk, te zeggen, tenminste af en toe, dat banken prive zijn, dat de eigenaren mensen zijn zoals je en ik, van bloed en vlees, en dat zij achter de banken staan. Bijvoorbeeld, Het Internationaal Monetair Fonds en Wereldbank zijn opgericht in 1944, in het kader van de wederopbouw van het internationale betaalverkeer na de Tweede Wereldoorlog. Zij kunnen leningen aangaan bij zowel private als bij officiële instellingen. Dat zegt alles. Je bent dan afhankelijk van andere banken die prive zijn en daarover gaat het. Regeringen zijn te koop, politici, dat is makkelijk, mensen zijn zwakkelingen. Het gaat niet over naties, echt niet. Wat denk je dat in Amerika president iets beslist? Nee. Als hij naar de banken niet wil luisteren krijgt hij problemen. Presidenten komen en gaan weg maar banken blijven, en vele mensen die bij overheid werken verdienen daar hun pensioen, ongeacht wie president is. Overheiden werken voor bankieren, zij zijn te koop. De enige nationale identiteit die bankieren hebben is geld. Heb je gehoord voor wat rijke bankieren en families:Rotschilds, Rockefellers…?                                                                                                                         –`n Klein beetje. Rijke families, bankieren?                                                                                                         –Juist. Eerst moet je weten dat de wereld een jungle is, oerwoud, en dat daar jungle law geldt, ook hier, in het Westen, het recht van de sterkste, achter een democratische façade. Alles is macht en geld. De sterkste industrie in de wereld is wapenindustrie. Grote nationale pensioenfondsen, waaronder Nederlandse, en dat was enkele keren zelf op TV(de censuur werkte niet goed), belegen in Wall Street in wapenindustrie. Dat is geld die je zeker met winst terugkrijt. Behalve wapens, om wapens te gebruiken, heb je een oorlog nodig. Voor een oorlog heb je mensen nodig, en een crisis. In een oorlogconflict kijkt men dan wat voor wapens zijn daar gebruikt en wat voor nieuwe wapens zijn daar gebruikt, wie wint, is dat wegens de wapens ezv. Vele oorlogen zijn ontstaan om wat nieuwe wapens uit te proberen en zo ook, behalve dominatie, om nieuwe markt te veroveren ezv, te laten zien wat de niuewe wapens kunnen doen.                                                                                                                  –Het is echt een jungle law en geld.                                                                                                                     –Ja, het gaat over geld en macht en niks anders. Heb je ooit voor Trilaterale Commissie gehoord?       –Nee.                                                                                                                                                                          –Dat is een privéorganisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller, bankier,een van de rijke Rockefellers. Zijn broer Nelson was vicepresident van de Verenigde Staten in de jaren zeventig en in die jaren was hij, David, een van de machtigste bestuurders ter wereld. Hij had contacten met de belangrijkste politici ter wereld en was wereldbankier. De bedoeling van de commissie zien wij meteen in de naam: het bestaat uit drie partijen en het gaat over relatie tussen drie grote regio`s: Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Inmiddels is de commissie gegroeid en vele landen in de nieuwe wereldorde zijn met hun mensen daar vertegenwoorigd. Daar zitten onder andere leidinggevenden uit de zakenwereld, politici van alle grote partijen, academici en vakbondsleiders. Leden die in de regering van hun land een functie uitoefenen verlaten de commissie tijdelijk. Huidige president van de Nederlandse bank zit daar, vorige was ook daar tijdens zijn mandaat, dan heb je minister van defensie uit de tijd van Srebrenica en vormalig lid van Raad van State die nu daar zit en nog enkele uit Nederland. Dit kan iedereen op internet makkelijk opzoeken en vinden. Het is publiek, maar in de media kan je dat nergens vinden, dat zegt dat de media onder controle zit.                                                                                                                                                               –Eigenlijk, wat je zegt, oom Miloš, is dat behalve legaal gekozen overheden bestaan ook anderen die invloed in politiek uitoefenen, degenen die wij niet kennen en over zij niks weten?                                 –Juist, zij bepalen alles, regeringen installeren, alles. Behalve Trilaterale Commissie heb je nog Bilderbergconferenties, 1001 Club en nog vele andere grote en kleine deals op geld en macht gebaseerd. Zij bepalen wat wij zouden moeten eten, drinken, dragen, denken.                                                                   –Dat is triest.                                                                                                                                                               –Ja, heel triest. Informatie is een fysieke verschijnsel en als je iets herhaalt en herhaalt en herhaalt… krijg je littekens in je hersenen. Je hersenen worden aangetast.Wat heeft meer invloed op je hersenen: tien kilo leugen of honderd gram waarheid? Het is gewoon fysiek. En zij, de banken, hebben media onder controle.                                                                                                                                                     –Orwel?                                                                                                                                                                      –Ja, Orwel, Big Brother. Maar, voor sommige goed ingepakt, voor sommige niet. Kijk, je wil mensen in je eigen land niet helpen, iedereen wil iedereen voor centen naaien, maar je overtuigt dezelfde mensen dat je onbekende mensen aan de andere kant van de wereld, ergens in oorlogen, wil helpen en als nodig leven voor ze geven. Dat is toch stom! Of je moet iemand haten of liefhebben en je kent  hem/haar niet! En niet een mens, maar duizenden, miljoenen onbekende mensen! Dat is toch niet normaal! Wat moet je dan over mensen, in het algemeen, denken?!?! Niks goeds.                                                                                                                       –Ik begrijp je verhaal oom Miloš. Manipulatie en oplichterij.                                                                          –Sorry, het is een zwaar verhaal, maar ik wil dat je dat weet. Je bent slim, je moet weten hoe de wereld in elkaar zit. Gaan wij nog wat groente en fruit voor oma Vera bekijken?                                                                                     –Ja, ik heb een lijst van mijn oma gekregen, ik moet dat alles vinden.                                                          –Wij hebben tijd. En nu is het wat goedkoper, de prijzen zijn groter als de markt pas begint.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De tekst is een schets met fouten.