Massale individuele afwijzing wordt breed ervaren

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 19 July 14:07

     Ik ga gebukt onder (voor)oordeel en volledige onwetendheid, bij elk contact waar ik over mijn geloof praat, want ik ervaar, dat het erop lijkt dat vrijwel iedereen mij een tegenovergesteld en onzichtbare etiket op mijn voorhoofd plakt. Niemand weet waar ik het over heb maar het wordt wel massaal vrijwel door iedereen afgewezen, want de verrassingen zijn echt op één hand te tellen. Mensen, die ik nog nooit heb gezien, daar bel ik aan tijdens mijn zendingsdrang, om ze heel beleeft en correct te vertellen dat hij of zij naast hun lichaam ook over een geest beschikt die een goddelijke oorsprong heeft en dus ook een goddelijk potentieel in zich draagt. Maar regelmatig wordt ik door hun blik direct verstoord, door emoties en (voor)oordelen overstemt die ze met het etiket 'geloofsonwaarheden uit andere geloofsovertuigingen' verbinden.

     Dit instinctieve (voor)oordeel speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van structurele geloofsachterstanden die in contact met de Heilige Geest in zekerheden konden worden omgezet, wanneer zij niet massaal afgewezen zouden worden. Door op voorhand 'volledig ongelovig te zijn' of te zeggen dat zij 'geloven op hun manier' werpt dat onnodige drempels op voor nieuwe openbaringen waarin God opnieuw tot de mensen spreekt, waardoor ze structurele onmerkbare achterstanden oplopen met betrekking tot kennis van de Schriften, huiselijke omstandigheden, het opvoeden van kinderen, werken, relatievorming en andere belangrijke levensgebieden. Het Bureau Jeugdzorg heeft zijn handen vol aan deze zeer droevige achterstanden.

     Voluit de meeste mensen ervaren dit als de grootste barrière bij hun nadenkend vermogen om de nieuwe openbaringen in hun hart af te wegen. Zij weten hierdoor ook niet dat de Bijbel de tand des tijds niet heeft doorstaan waardoor het boek niet meer over het volledige woord van God beschikt. Bij mij is in mijn deelname aan de maatschappij, sociale contacten en vrijwilligerswerk, deze (voor)oordelen een dagelijkse bron van zorg, want de volledige afwijzing zorgt er voor dat mensen de neiging hebben om in geloof steeds minder te ondernemen, omdat zij vooruit lopen op en gehoord hebben van slachtoffers van situaties en verhoudingen waar God nooit achtergestaan heeft.

     Ogenschijnlijk simpele vragen, van 'hebt u er wel eens over nagedacht' brengen een luchtig afwijzend antwoord met zich mee en versterkt dit negatieve effect uit angst door hun omgeving te worden afgewezen. Hierdoor zoeken zij niet langer naar God of zijn Zoon Jezus Christus en door de christelijke tegenstrijdigheden waardoor de Bijbel onder discussie is gekomen en de verwerpelijke dwalingen in het verleden is het geen wonder dat veel van het goede niet tot hen doorgedrongen is en wat zij instinctief afwijzen.

     Een van de voornaamste waarheden van de herstelde kerk van Jezus Christus is, dat God onze hemelse Vader is en dat alle mensen geestkinderen van Hem zijn. Daardoor kent Hij ieder mens persoonlijk en heeft Hij de mens meer lief dan wij kunnen begrijpen. Hij wil dat wij succes hebben in dit leven en weer bij Hem terugkeren in zijn celestiale koninkrijk. Ons leven hier op aarde maakt namelijk deel uit van zijn plan, om onze geest een lichaam te geven en ons nog meer geestelijk te laten groeien zodat wij vreugde in de juiste context mogen ervaren. Soms is het leven moeilijk, eenzaam of beangstigend, maar uw hemelse Vader en zijn aardse dienstknechten bekommeren zich altijd om u.

     Hij heeft een pad voor ons bereid waardoor wij gezegend worden als we tenminste dat plan volgen, want wandelend op dat pad kunnen wij bij Hem terugkeren. Als we het volgen zullen we in dit leven meer gemoedrust, vrede en vreugde kennen en tevens in het hiernamaals het eeuwige leven hebben en zoals Hem kunnen worden en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.