Ook zonder godsdienst is er gruwelijk geweld

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Friday 14 July 14:22

     Secularisatie wordt tegenwoordig soms ook wel meer algemeen bedoeld als synoniem voor ontkerkelijking. Secularisering is de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in laïcisering (je onttrekken aan geestelijk beheer), ontkerkelijking, de reductie van godsdienst tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie.

     De meeste mensen zijn van mening dat de scheiding van kerk en staat de sleutel tot vrede was, maar uit de geschiedenis blijkt dat de natiestaat niet afkerig van oorlog is gebleken. Het probleem ligt dan ook niet in de veelzijdige activiteit die we religie noemen, maar in het geweld dat besloten ligt in onze menselijke aard.

     Ook in de twintigste eeuw werden de grootste gewelddaden begaan door regimes of bewegingen die geen enkele religieuze motivatie hadden. Ik hoef maar het voorbeeld van de terreur na de Franse revolutie en de slachting die het revolutionaire leger in de Vendée aanrichtte, de twee wereldoorlogen, de Armeense genocide en de nazi-uitroeiingskampen, de stalinistische terreurcampagnes en de miljoenen slachtoffers van Mao’s ideologische campagnes, de killing fields van Cambodja en Rwanda, zijn allemaal begaan door regimes of bewegingen die geen enkele religieuze motivatie hadden.

     De scheiding van kerk en staat werd in het Westen ervaren als een bevrijding na het verwoestende geweld van de Dertigjarige Oorlog, in de eerste helft van de zeventiende eeuw, en andere conflicten die heel sterk de kleur van een strijd tussen katholieken, lutheranen, calvinisten en andere christelijke strekkingen kregen, al was de drijfveer vaak evenzeer (of meer) werelds.

     Na de dood van Jezus Christus werden namelijk veel leden van de kerk door goddeloze mensen vervolgd en vermoord. Anderen dwaalde van de kerk af van de beginselen die Jezus Christus en zijn apostelen hadden verkondigd. De apostelen werden vermoord, en het priesterschapsgezag - met de sleutels om openbaring te ontvangen en de kerk te leiden - werd van de aarde weggenomen. Omdat de kerk niet meer door het gezag van het priesterschap werd geleid, slopen er fouten in de leringen, waardoor het evangelie dat Jezus Christus had gevestigd, verloren is gegaan.

     Hierdoor ontstonden er veel kerken met tegenstrijdige leringen. Veel goede mensen geloofden wel in God en Jezus Christus en probeerden de waarheid te begrijpen en te verkondigen, maar ze hadden niet langer het volledige evangelie of de priesterschapsbevoegdheid. Daardoor erfde iedere generatie een vorm van afvalligheid van de vorige, waardoor nu niemand meer weet waar het werkelijk overgaat.

      Zoals eerder in de geschiedenis koos de Vader van onze geest in de hemel in 1820 een profeet om het evangelie en het priesterschap op aarde te herstellen. De naam van die profeet was Joseph Smith. Als jongeman was Joseph in de war door de verschillen tussen de vele kerken in zijn omgeving en hij wilde weten welke kerk de juiste was. Omdat hij wist dat hij wijsheid nodig had, gaf hij gehoor aan deze raad in de Bijbel: "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvou-digweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (Jakobus 1:5.)

     Joseph Smith besloot aan God te vragen wat hij moest doen. Toen Joseph in gebed ging om achter de waarheid te komen, verschenen onze hemelse Vader en Jezus Christus aan hem. Jezus vertelde Joseph dat hij zich bij geen van de kerken moest aansluiten, want 'ze hadden alle ongelijk' en zij "naderen Mij met hun lippen, maar hun hart is verre van Mij; zij verkondigen als leerstellingen geboden van mensen en hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht ervan." (Geschiedenis van Joseph Smith 1:19.)

     Het was dus logies dat er een scheiding kwam tussen kerk en staat, want de verschillen onder de christenen brachten alleen maar verwarring, die door de herstelling van de oorspronkelijke kerk van Jezus Christus door de oprichting van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' alleen maar gerechtvaardigd wordt. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Juist. Religie is alleen maar een vorm-gedachte voor een groep.