Kan iemand de ultieme waarheid kennen?

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 11 July 23:04

     Enkele van de briljantste mensen die ooit hebben geleefd, hebben deze vraag geprobeerd te beantwoorden. De ongrijpbare aard van waarheid is een van de lievelingsonderwerpen waar de grote dichters en vertellers uit de geschiedenis over schreven. Vooral Shakespeare was er blijkbaar door geboeid. Als je weer eens een treurspel van Shakespeare leest, kijk dan eens hoe vaak de plot omdraait vanwege een misverstand over een belangrijke waarheid.

     We hebben nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo makkelijk toegang tot informatie gehad, het internet staat er vol mee en sommige informatie is waar, sommige niet en veel ervan is gedeeltelijk waar.

     Daaruit volgt dat het nog nooit in de geschiedenis van de wereld zo belangrijk is geweest om waarheid van dwaling te onderscheiden. Een deel van het probleem op onze zoektocht naar waarheid is dat we vaak teleurgesteld zijn geraakt in menselijke wijsheid. Er zijn veel voorbeelden van dingen die de mensheid eens 'wist', waarvan later is bewezen dat ze niet klopten.

     De aarde is bijvoorbeeld niet plat, ondanks de algemene instemming die daar vroeger over bestond. De sterren draaien niet om de aarde heen. Als je een tomaat eet, ga je niet op slag dood. En natuurlijk kan de mens wel degelijk vliegen en zelfs de geluidsgrens doorbreken.

     De Schriften staan vol verhalen over mannen en vrouwen die de 'waarheid' verkeerd interpreteerden. In het Oude Testament kon Bileam het 'loon der ongerechtigheid' (2 Petrus 2:15) van de Moabieten niet weerstaan. Dus overtuigde hij zichzelf van een nieuwe waarheid en zorgde hij er met de Moabieten voor dat de Israëlieten zichzelf door onzedelijkheid en ongehoorzaamheid vervloekten. (Voor het verhaal van Bileam: zie Numeri 22–24; zie ook Numeri 31:16; Openbaring 2:14.)

     Nadat de afvallige Korihor velen van de waarheid had weggeleid, biechtte hij op dat de duivel hem zó erg had misleid dat hij zelf ging geloven dat hij de waarheid sprak. Zie Alma 30:52-53 in het Boek van Mormon.

     In het Boek van Mormon bedachten zowel de Nephieten als de Lamanieten hun eigen 'waarheden' over elkaar. De 'waarheid' van de Nephieten over de Lamanieten was dat ze 'een wild, wreed en bloeddorstig volk' (Mosiah 10:12) waren, en dat ze nooit het evangelie zouden aannemen.

     De 'waarheid' van de Lamanieten over de Nephieten was dat Nephi het geboorterecht van zijn broer had gestolen en dat Nephi’s nakomelingen leugenaars waren die de Lamanieten hadden beroofd van wat hen rechtmatig toekwam. (Zie Mosiah 10:12; Alma 20"13.) Door deze 'waarheden' werd hun haat voor elkaar gevoed, waardoor ze uiteindelijk allemaal werden vernietigd.

     Denk hier eens over na. Ik heb een krachtige Metgezel en betrouwbare Gids op deze voortdurende zoektocht naar waarheid. "Wie dan?" zult u zich afvragen. Het is de Heilige Geest. Mijn hemelse geestelijke Vader wist hoe moeilijk het voor mij zou zijn om alle afleiding en herrie te ziften en waarheid te ontdekken. Hij wist dat ik maar een deel van de waarheid zou zien en dat Satan zou proberen om mij te misleiden. Daarom heeft Hij mij de hemelse gave van de Heilige Geest gegeven, die mijn verstand verlicht, mij onderwijst en van de waarheid getuigt.

     De Heilige Geest is een Openbaarder. Hij is de Trooster en leert mij 'de waarheid van alle dingen; die alle dingen weet en alle macht bezit volgens de wijsheid, de barmhartigheid, de waarheid, de gerechtigheid en het oordeel.' (Zie Mozes 6:61.)

      Het is mijn gebed dat ook jullie de kans pakken om oprecht en onophoudelijk naar de ultieme waarheid te zoeken, dat jullie van de fontein van alle waarheid drinken, waarvan de wateren rein en zoet zijn, 'een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.' (Johannes 4:14.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.