Vader - uw functie, uw verantwoordelijkheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 29 June 21:39

     Wat ik in deze column ga zeggen is eigenlijk bestemd voor slechts een deel van mijn lezers. Ik richt mij namelijk in het bijzonder tot diegenen onder u, die de prachtige, eervolle titel van echtgenoot en/of vader dragen. Ik ben op mijn 70ste levensjaar ten diepste begaan met wat ik om mij heen zie. Al die mannen, vrouwen, jongvolwassenen, opgroeiende jeugd en kinderen, verbijsterd op zoek naar hun eigen identiteit in een wereld vol beroering.

     Ik schrijf hier ter beschuldiging van een groot aantal mannen en vaders, die in gebreke zijn gebleven zich behoorlijk te kwijten van de twee voornaamste taken die hun door God zijn opgedragen. Zij moeten aansprakelijk worden gesteld voor het merendeel van de problemen die in de hedendaagse wereld worden aangetroffen: Echtscheiding, ontrouw, oneerlijkheid, drugsgebruik, ontaarding van het gezinsleven, identiteitsverlies, instabiliteit en verdriet, om er maar een paar te noemen.

     De eerste opdracht die man en vrouw onmiddellijk na de schepping kregen, luidde immers: "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn." (Genesis 2:24.) Zo beschikte God in zijn goddelijk plan dat uit het huwelijk zijn fundamentele organisatorische eenheid zou ontstaan, namelijk het gezin. Ter beveiliging van dit meesterwerk heeft de Heer de man met het onderhoud en de bescherming ervan belast. Echtgenoten, wil het plan van God slagen, dan dient u dus te leren hoe u die leidinggevende taak moet vervullen die Hij u heeft toegedacht.  

     Ten tweede is het uw verantwoordelijkheid te zorgen voor vrede en geborgenheid in uw gezin. U bent verplicht behoorlijk in het levensonderhoud van uw vrouw en kinderen te voorzien. U dient zich op die taak voor te bereiden en er eer in te stellen deze te volbrengen. Uw vrouw moet steeds de zekerheid hebben dat, zolang u gezond bent, u altijd in de eerste plaats voor haar zult zorgen. Tenzij u arbeidsongeschikt wordt, mag zij niet gedwongen worden buitenshuis te werken. Het moet haar mogelijk worden gemaakt de voor haar weggelegde levenstaak te vervullen, en dat is kinderen opvoeden.

     Verder is het uw verantwoordelijkheid te zorgen voor vrede en geborgenheid voor haar. De Heer heeft u als volgt in de Schriften vermaand: "Wij hebben door droeve ervaring geleerd dat het de aard en neiging is van bijna alle mensen dat zij, zodra zij een weinig gezag krijgen, zoals zij veronderstellen, onmiddellijk onrechtvaardige heerschappij beginnen uit te oefenen. Daarom worden velen geroepen, maar weinigen gekozen. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde." (L&V 121:39-41.)

     Uw vrouw is niet uw bezit. Zij hoeft u niet in ongerechtigheid te volgen. Zij is uw echtgenote, uw levensgezellin, uw hartsvriendin, uw wederhelft op voet van gelijkwaardigheid. De Heer heeft haar gezegend met grote mogelijkheden, talenten en bekwaamheid. Ook zij dient in de gelegenheid te worden gesteld door zelfexpressie tot ontwikkeling te komen. Haar geluk moet steeds uw eerste overweging zijn. Leer hoe u uw beider levenstaak hooghoud, opdat u als man en vrouw samen een gelukkig en bevredigend leven mag leiden. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.