Verzorgingsstaat of bezorgde staat?

Door Youri Luijkenaar gepubliceerd op Tuesday 30 May 22:48

Ik ben Youri Luijkenaar en ik ga mijn verhaal doen over de verzorgingsstaat van Nederland. Een verzorgingsstaat is een staat waarin de overheid zich verantwoordelijk stelt voor het welzijn van de burgers. Dat wil dus zeggen dat wanneer een burger niet meer in staat is om geld te verdienen (en dus voor zichzelf te zorgen), de overheid bijspringt en voor de burger zal ‘zorgen’. Het is belangrijk voor de burgers dat dit er is omdat ‘zwakkeren’ op deze manier ook gewoon door kunnen gaan met hun dagelijks leven ondanks dat ze niet kunnen werken. 

Ik vindt de verzorgingsstaat erg belangrijk omdat iedereen recht heeft op een goed en gezond leven, wie en hoe je ook maar bent. Dankzij de verzorgingsstaat is er geen groot gat tussen heftige armoede en rijke lui zoals in bijvoorbeeld Afrikaanse landen etc.

De verzorgingsstaat heeft een aantal problemen. Hier volgen de 2 problemen die ik het belangrijkst vindt;

Economische problemen: betaalbaarheid
De verzorgingsstaat is in de periode van economische voorspoed in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zo hard gegroeid dat de kosten enorm zijn gestegen. Daar komt nog bij dat er sprake is van vergrijzing wat ook een enorme kostenpost zal worden. De betaalbaarheid staat dus ter discussie.
Sociaal-culturele problemen: veranderende gedragspatronen
Vroeger was de verzorgingsstaat onbetwist, maar door de vele problemen en een verandering in manier waarop veel mensen er over denken, door bijvoorbeeld het feit dat er misbruik gemaakt word van de verzorgingsstaat, hebben er voor gezorgd dat de verzorgingsstaat onder druk is komen te staan. 

Toekomstig probleem van de verzorgingsstaat
Een toekomstig probleem van de verzorgingsstaat is dat alle mensen die na de tweede wereldoorlog zijn geboren, uit 1947 & 1948 binnenkort zorg nodig hebben. Er komen dus veel mensen in de zorg, terwijl er niet genoeg mensen zijn om voor diegenen te zorgen. Dat vormt samen dus een groot toekomstig probleem van de verzorgingsstaat. Maar het moet allemaal wel betaald worden, en hoe gaan wij dat betalen? Dat is dus een toekomstig probleem.

Een aantal Sociale Voorzieningen

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG)
Toeslagenwet
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
De Wet werk en bijstand (WWB)
Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) 

Een aantal Volksverzekeringen

Algemene kinderbijslagwet (AKW)
Algemene ouderdomswet (AOW)
Algemene nabestaandenwet (ANW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Zorgverzekeringswet (ZVW)


Een aantal Werknemersverzekeringen

Ziektewet (ZW)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA uitkering wordt verstrekt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Werkloosheidswet (WW)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Verandering aan de verzorgingsstaat
Ik vind dat er veel veranderd kan worden aan de verzorgingsstaat. Er zijn veel problemen maar ook veel lichtpunten in de verzorgingsstaat van Nederland. Wat ik al eerder vertelde van de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat, is dat het moeilijk te betalen is. dat is aan de ene kant wel nodig, omdat er wel geld moet zijn voor de mensen die het nodig hebben. Wel vindt ik dat er onnodig veel uitkeringen worden uitgekeerd aan jonge mensen die thuis zitten en wel kunnen werken. Als dat veranderd zou worden door de overheid, dan kunnen die kosten van de uitkeringen worden gecompenseerd met de kosten van de uitkeringen voor ouderen. Ook vindt ik zoals eerder aangegeven dat er te makkelijk misbruik gemaakt kan worden van de verzorgingsstaat. Ik vindt dat er meer controle moet komen voor de uitkeringen die worden uitgekeerd aan jonge mensen die thuis zitten en wel beschikbaar zijn om te kunnen werken.

Eindconclusie:

Mijn eindconclusie over de verzorgingsstaat is dat het sociale zekerheidsstelsel te omvangrijk is. Dit is ook één van de problemen van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat leidt tot veel bureaucratie. De betaalbaarheid van de verzorgingsstaat is ook een probleem. De verzorgingsstaat is in de jaren 60 en 70 aanzienlijk gegroeid; het sociale zekerheidsstelsel werd flink uitgebreid. Sinds de jaren tachtig is het sociale zekerheidsstelsel voortdurend aangepast. De laatste twee wijzigingen zijn de WIA en de ZVW. Dit leidde tot de huidige standpunten van de politieke partijen. De manier waarop de politieke partijen de verzorgingsstaat overeind willen houden is dus gericht op het veranderen van de problemen die ik net noemde. Om voor deze problemen een oplossing te vinden heeft de regering een aantal adviesorganen, zoals de bijvoorbeeld de SER. Deze adviseert de overheid op sociaaleconomisch gebied. Ze geven advies over waar de verzorgingsstaat op bepaalde punten gemoderniseerd kan worden. Ik heb mijn zorgstelsel vergeleken met dat van Zweden. Het belangrijkste verschil is dat in Zweden de gezondheidszorg gratis is. Voor de rest vertonen de 2 varianten veel overeenkomsten.

 

Youri Luijkenaar
30-05-2017

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.