Het is belangrijk de tong te bedwingen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Thursday 25 May 14:27

     Echtgenoten in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' hebben de heiligste gave toevertrouwd gekregen die God hen kan geven namelijk een vrouw, een dochter van God, de moeder van zijn kinderen, die zich vrijwillig aan hem heeft gegeven omwille van liefde en vreugdevol kameraadschap. Hij denkt regelmatig terug aan de vriendelijke dingen die hij tegen haar zei toen zij nog verkering hadden. Hij denkt regelmatig aan de zegens die hij haar gaf door zijn handen liefdevol op haar hoofd te leggen. Hij ziet zowel haar als zichzelf als de god en godin waarvan zij beiden het potentieel in zich dragen terwijl hij met schaamte ook denkt aan andere momenten die gekenmerkt werden door kille, bijtende, onbeheerste woorden.

     Gezien de schade die hij met zijn tong kan toebrengen, is het begrijpelijk dat de Heiland heeft gezegd: 'Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt dat maakt de mens onrein.' (Matteüs 15:11.) Ook al komt het nooit in hem op zijn vrouw te slaan, kan wel, door de wreedheid van zijn onnadenkende of onvriendelijke woorden haar hart breken. Lichamelijke mishandeling wordt, door 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', geheel en onvoorwaardelijk veroordeeld. Als het mogelijk is om een nog duidelijker veroordeling uit te spreken, dan zou ik zeggen dat we ons nog krachtiger uitspreken tegen 'elke vorm' van seksueel misbruik. Maar in deze zilla spreekt ik mij uit tegen verbale en emotionele mishandeling van wie dan ook en dóór wie dan ook, maar vooral wanneer het jezelf en je vrouw betreft. Een ‘heilige der laatste dagen’ zal altijd een voorbeeld willen zijn.

     In diezelfde geest denken ook de zusters want de zonde van verbale mishandeling maakt geen onderscheid tussen de geslachten. Ze vragen zich af hoe het komt dat een dergelijke lieftallige stem, die van nature zo engelachtig is, zo dichtbij de sluier, zo instinctief zachtaardig en inherent vriendelijk, ooit zo schel, zo bijtend, zo scherp en tomeloos kan zijn. Ja, de woorden van een vrouw kunnen snijdender zijn dan enige dolk die ooit gesmeed is en kunnen de mensen die zij liefhebben verder van zich afstoten dan iemand aan het begin van het gesprek ooit had kunnen vermoeden. Nee, er is in die fantastische geest van hen geen plaats voor scherpe of kwetsende uitingen van welke soort ook, inclusief roddels of kattige opmerkingen.

     Die zelfde opstelling wordt ook naar de kinderen gehanteerd want zij passen goed op hoe zij kinderen toespreken. Wat zij wel of niet zeggen, hoe en wanneer ze het zeggen want alles is belangrijk bij de vorming van het zelfbeeld van een kind, sterker nog, het is zelfs nog belangrijker voor de vorming van het geloof van dat kind namelijk het geloof in hun vader en moeder, in hun zelf en in God. Ze zullen ook altijd opbouwende woorden tegenover het kind uiten.

     Zij zullen altijd hun best doen om hun woorden, net als hun daden, vol geloof, hoop en naastenliefde te laten zijn, wat de drie grote opdrachten aan christenen zijn die we in de tegenwoordige wereld zo hard nodig hebben. Met dergelijke woorden, die onder invloed van de Geest worden uitgesproken, kunnen ze tranen drogen, harten genezen, levens verheffen, hoop teruggeven en vertrouwen de overhand geven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.