Vredesdenken voor Dummies

Door Gerard van Broekhuijsen gepubliceerd op Thursday 18 May 14:48

bce958123404b25a0d328acc13913d65_medium.Je kent waarschijnlijk wel de Amerikaanse serie "Dummies" boeken over allerlei onderwerpen. Ik ben al enige tijd bezig met het schrijven van een niet zo voor de hand liggende uitgave: 'Vredesdenken voor Dummies'

Een voorbeeld van een aantal in de maak zijnde hoofdstukken:

Vredesdenken voor DUMMIES

Denk in andere richtingen!
De referentie voor iedereen!

Spiekbrief

Opdracht

Voor alle mensen die de rijke Flower Power tijd niet hebben meegemaakt.

De inhoud in vogelvlucht

  • Over de auteur
  • Dankwoord
  • Inleiding
  • Deel I: Aan de slag
  • Deel II: Vredesdenken geschiedenis
  • Deel III: Praktijk
  • Deel IV: Voorbeelden ter inspiratie
  • Deel V: Het deel van de tientallen
  • Deel VI: Bijlagen
  • Index

Over de auteur

Gerard van Broekhuijsen is een gepensioneerd pedagoochelaar *), geboren in de na-oorlogse jaren en opgegroeid in een gezin van oud-verzetslieden, die weten wat oorlog is, maar hierover nooit met hun zoons hebben (willen) praten. Na hun dood is de betekenis van hun ervaren van onvrijheid en de strijd tegen onrecht, die zij hebben gevoerd hem pas goed duidelijk geworden. Hij zet zich momenteel in voor de bewustwording van de zinloosheid van oorlogen bij jongeren en publiceert op internet.

*) docent basis-, voortgezet, en volwassenenonderwijs.

Dankwoord

Ik zou graag mijn ouders willen bedanken, die mijn broer en ik alle liefde en waarden hebben meegegeven, die mij tot de persoon hebben gemaakt, die ik ben. Ook mijn vrouw Marianne en al mijn kinderen hebben mij nooit laten twijfelen aan het zinloze van geweld. Tijdens mijn schoolopleidingen o.m. aan de Pedagogische Academie, vlak na de democratisering, is mijn voedingsbodem voor het vredesdenken versterkt. De Pedagogiek en Psychologie hebben mij veel verdiepingsmomenten aangereikt en praktische handvatten gegeven om mijn gevoelens en filosofische gedachten de vrijheid te geven ruimer te denken.

Ik wil ook al mijn idolen bedanken, die mij door hun denken, hun uitingen, kunstwerken en streven hebben overtuigd van de niet aflatende zorg dat vrede niet vanzelfsprekend is en voortdurend onde de aandacht van iedere wereldburger moet worden gebracht.

Verder dank ik lezers, adviseurs, tipgevers voor hun inbreng.

Marian dank ik voor de tijd, die ze mij heeft laten doorbrengen achter de zo door haar gehate gereedschappen: computers.

Inleiding

De wereld is nog nooit in haar geschiedenis zonder oorlog geweest. Veel landen mogen zich gelukkig prijzen niet (meer) dagelijks in een conflictsituatie te verkeren en in relatieve rust en welvaart het leven van hun inoners kunnen garanderen. Veel andere zijn nog volop in oorlog en worden nog dagelijks geconfronteerd met dood, onrecht, de macht van de 'sterkste', onvrijheid, angst en verdriet.

De lessen die uit de geschiedenis kunnen worden getrokken over het nut van het oplossen van conflicten met het gebruik van wapens worden nog steeds niet geleerd. Nog steeds blijven leiders geloven in macht, die met behulp van geweld en angst kan worden uitgeoefend.

Ook de wapenindustrie heeft hierin een dubieuze rol. De creativiteit en gelden die worden ingezet om destructieve apparaten te ontwikkelen blijkt nog immer veel groter dan de financiƫle middelen en mogelijkheden van de strevers naar vrede kunnen aanboren.

Desondanks is het 'leger' van vredesactivisten wereldwijd voortdurend groeiende en hun 'strategen' zijn in staat nog steeds nieuwe 'strijders' te recruteren. Ook vredesdenken voor DUMMIES, wil hieraan graag een bijdrage leveren.

lees: Deel I

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.