Rare woorden Fantasie -5- Leven in natuurwe of fantasie

Door Haraelmans gepubliceerd op Sunday 30 April 23:34

Rare woorden Fantasie -5- Leven in natuurwet of fantasie

Iedereen praat over oorlog. Ik praat over vrede en dan ook nog wereldvrede. Wat is er aan de hand? We leven niet in de waarheid van de natuurwet. Een geloof is een bestuursvorm. Een bestuursvorm heeft een opbouw. Het is de bedoeling dat Genesis de eerste vier hoofdstukken hiernaast liggen. Kopy en afdrukken van een paar hoofdstukken voor eigen gebruik is toegestaan.

We leven in onze fantasie. We fantaseren onze waarheid. Een goed en een slecht. En per groep mensen zeggen we tegen elkaar dat ons goed en ons slecht de echte waarheid is.

Het lichaam. Er wordt een stuk uit een vrouwenlichaam gescheurd. En dat stuk lichaam gaat dan zelfstandig leven.

Het geestelijk leven dat we nu hebben. Er wordt een stuk uit de vrouwenfantasie gescheurd. Fantasie kan niet los in de lucht leven. Fantasie zit in ons hoofd. De leden van de stam Eva hebben allemaal dezelfde verhalen in het hoofd. Ze vertellen elkaar dat die waar zijn. Dan is het voor die stam waarheid.

We leven niet in de waarheid van de natuurwet. We leven in de waarheid van onze fantasie. Natuurwet, op water kun je niet lopen. Jezus liep op water. Wat is nu onze waarheid? De verhalen van Jezus. Een boven de natuur.

Het leven op aarde kan niet toevallig ontstaan zijn. Zoveel toeval bestaat niet daar moet een planner achter zitten. Krijgen we te horen van de massa media. Vertellen we elkaar na. De scheppende en de werkende natuurwet zijn niet in staat het leven te scheppen. Ze hebben een planner nodig. Jezus is planner. Als het Jezus niet is dan is er een van de vele andere onzichtbare in de lucht. Als arbeiders voeren de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet de plannen uit. Vertellen we elkaar.

We lezen Genesis als gelovige met onze fantasie van goed en kwaad. Genesis 2 lezen met begrijpen van wat er staat. Het wordt een heel ander verhaal. Het is het tegenovergesteld van onze economie. Het inkomen wordt bepaald door het lid zijn van het dorp. Er is geen strijd om bezit doordat iedere mens over heel de wereld gelijk bezit heeft.

Het communisme. Alle eigendom is van de staat. Er ontbreekt dat ieder dorp zijn eigen goud moet hebben. Maar dat kan alleen als er geen strijd om het goud is. Ze hadden met Amerika te maken, de geheime geldgod van de kasteelridders.

Ons ingebouwd gevoel voor het samenleven. Het geweten. Als we geweten hadden zou niet meer als de helft van de mensen in economische ellende leven. Ons geweten is dood. We leven in de verhalen van de onzichtbare in de lucht

Waarom is de paus bijzonder? Wat heeft de paus meer of minder dan een normaal mens? De paus zal niet toegeven dat hij een normaal mens is. Zij strijd van hoger en lager. Wij mensen willen niet toegeven dat we normalen mensen zijn. Wat hebben wij meer of minder dan een normaal mens? Onze strijd van hoger en lager hebben tot het leven gemaakt.

Fantasie.

Fantasie kan alleen in ons hoofd bestaan. Willen we de fantasie buiten ons hoofd brengen dan hebben we materie nodig. Het spreken, we gebruiken de lucht de trilling van lucht. We kunnen onze fantasie aan andere mensen duidelijk maken. De fantasie blijft in ons hoofd zitten. Een verhaal vertellen. De fantasie blijft in het hoofd zitten. De fantasie gaat in het hoofd van andere mensen zitten. Een fantasie heeft materie nodig om te kunnen bestaan. We kunnen een fantasie opschrijven. Het boek is dan niet de fantasie. Als een persoon het leest wordt de fantasie van de enen persoon overgebracht naar de fantasie van de ander persoon. Het boek blijft dode materie.

Als nu een groep mensen hetzelfde verhaal leest dan hebben ze hetzelfde verhaal dus in het hoofd. Als nu iedereen van de groep zegt of moet zeggen het is de waarheid dan wordt het voor die groep de waarheid. Dit is de manier waarop wij waarheid vaststellen.

De waarheid vaststelling volgens de natuurwet. De basis ons natuurlijk menselijk gevoel. Dat is het gevoel dat we niet meer hebben. Het gevoel dat niet gespleten door goed en slecht.

 

Als we onze fantasie vormgeven in bijvoorbeeld een schilderij of in een auto. Het blijft materie die we vorm hebben gegeven. De materie wordt niet fantasie. Onze fantasie kan niet buiten het hoofd bestaan. Alleen de creatie kan buiten het hoofd bestaan.

 

Uit het goed van goed en kwaad ontlenen wij onze rechten.

Een paar uur vakantie op de maan en naar de aarde kijken.

De natuurwet in groot en klein. De natuurwet die we kennen. Beweging een trilling. Elektromagnetische krachten. Verzameling materie de statische elektriciteit. Zo is het heel universum opgebouwd. Hoe zit dat nu in het klein? Het kleinste materiedeeltje dat we kunnen waarnemen. In fantasie delen we dat. En gaan door met delen. Hoe klein het kleinste deeltje is? Het is fantasie.

Het leven. Een boomzaad. Onder gunstige omstandig heden gebeurt er met de krachten van de materie wat totaal onbegrijpelijks. De krachten in het mini. Het (computor) programma van het leven wordt gestart. De materie in het zaad gaat zich op een andere manier samenvoegen. Er worden stoffen uit de omgeving (water) door de materie aan zich gebonden. Een kiem komt tevoorschijn. Het program van het boomleven zorgt dat het een boom gaat worden.

Jezus of een andere onzichtbare laat het ei leven, de vissen en vogels ontstaan. Of zal het toch het werk van de natuurwet zijn?

De zoogdieren ontstaan. De dieren met instinkt gedrag. Een dier kan zijn instinkt gedrag niet veranderen. Wij mensen kunnen het instinkt gedrag van een dier dood maken. Er een huisdier van maken. Het dier krijgt het gedrag wat het baasje wil doormiddel van braaf en stout. Het dier is niet verantwoordelijk voor zijn gedrag, dat is zijn baasje.

Als we bekijken hoe we de peuters opvoeden met braaf en stout. Als volwassenen is de mens niet verantwoordelijk voor zijn gedrag. Het onzichtbare baasje in de lucht bepaald ons gedrag. Hoe we dat allemaal met verhaaltjes in elkaar fantaseren lezen we in hoofdstuk 3 en 4.

We willen geen waarheid, we willen verhaaltjes. Jezus heeft de aarde geschapen. We willen de verhaaltjes van de geheime goud god van de kasteel ridders. Het concurrentie systeem is door de natuurwet geschapen en dat soort gefantaseer.

We kennen dieren die in het wild leven. Hun gedrag. We kennen dier die we als huisdier hebben. Hun gedrag.

We kennen kinderen volwassen mensen met een opvoeding gelijk een huisdier. Hoe zouden kinderen volwassen mensen eruitzien in hun natuurlijke toestand. Met een natuurlijk gedrag.

Mijn idee op basis van Genesis. We zouden geestelijk leven in groepen van dorpen. Binnen het geestelijk dorp zorgt ieder mens voor het welzijn van ieder mens.

Vol blijven houden met elkaar navertellen. De gefantaseerde wezens in de lucht die we elkaar navertellen zijn echt. Het levensdoel voor ons van de natuurwet is, ons het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken.

De peuters africhten gelijk een huisdier met braaf en stout. Waar halen we het vandaan. Waar halen we ons normaal vandaan?

We kunnen het toch over een ding eens worden. Oorlog wordt niet geschapen door de natuurwet. Oorlog is onze wereld die we fantaseren. Kunnen we de traditie van die fantasie stopzetten?

 

Waarom bestaat de aarde? En al het andere?

Waarom leven wij mensen op aarde? Zijn we een soort televisie voor de onzichtbare wezens in de lucht?

Ons levensdoel.

Als mensheid. Wij willen geen strijd, geen oorlog op aarde. Wij willen niet dat de helft van de mensheid in honger leeft.

Als persoon. Wij willen de strijd. De strijd om het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken. De strijd om ons te verhogen.

Wat we fout doen. We maken onze fantasie baas over ons denken. In de wereld van persoon en ook in de wereld van de wereldbevolking. Het denken dient de baas te zijn over onze fantasie.

We houden de gespletenheid van persoon en wereldburger in stand in de traditie. Bekijken we hoe we een huisdier braaf maken. Bekijken we dan hoe we een peuter kind braaf maken. We behandelen een peuter niet als een mens. We behandelen ze gelijk een huisdier.

Willen we een wereld van mensen zullen we de peuters, kinderen als mens moeten gaan behandelen. Ze worden dan niet een huisdier van de hoge.

Welke wereldsamenleving laten we de peuters na? Het begin om een mensen wereld te krijgen is onze gedachte. Onze gedachte uit de gevangenis van de fantasie bevrijden.

Het rijmt en dicht voor geen meter. Ieder mens zijn talenten.

Het talent van de paus dat hij bij de peuters de fantasie de baas maakt over het denken is bekend. Bij Eva hij laat de dieren praten een pratende slang. De verboden vrucht wordt zomaar een appel.

De waarheden van de god vrij Amerika. De fantasie maken we tot baas over het denken. Wat we bij elkaar fantaseren laat het wereldgebeuren zien. Vrij Amerika grijpt uit de lucht dat het natuurwet is dat we het bezit van andere mensen tot ons bezit maken.

Fantaseren of denken? Als we willen denken moeten we door de massa propaganda van de wetenschap heen kijken.

Jezus schiep de aarde en de dampkring. En Jezus schept voor een groep mensen de samenleving. Hij praat met Eva. De toekomst. (Toekomstige) Ouders gaan denken. De natuurwet heeft de aarde en de dampkring geschapen. De natuurwet heeft een vorm van samenleving voor heel de mensheid geschapen. De natuurwet dient de baas te zijn op aarde. Heel de warboel van verhalen kan de vuilnisbak in. De aarde heeft Jezus niet nodig om te kunnen bestaan. Dat mensen gaan denken over het samenleven hoe is dat te verwezenlijken? Het elkaar navertellen is makkelijker.

Genesis de eerste vier hoofdstukken lezen? Elkaar navertellen: we weten wat er staat is makkelijker.

Een natuurwet kunnen we niet veranderen.

Ook niet als we met een grote groep mensen hetzelfde vertellen. Een onzichtbare loopt over het water. Dat soort verhalen.

Anders is dit met de basis die we van de natuurwet hebben voor de samenleving. Zoals we bij een huisdier zijn instinkt gedrag dood maken, zo kunnen we bij ons de basis van de natuur voor het samenleven dood maken.

Laten we zelf denken en niet navertellen. Welke samenleving in de toekomst willen we. De gedresseerde mens die we nu hebben. Of de vrije mens op basis van de natuurwetten?

Wij zijn wezens van de natuurwet. We maken ons tot wezens van onze fantasie. Tot een wezen van een gezamenlijke fantasie van een groep. Bestaan we echt? Of zijn we alleen fantasie? Is onze persoonlijkheid alleen fantasie?

Ellende. Honger. Geweld. Moord. Oorlog. Op aarde wat doet U eraan? Het is ook uw probleem. U bent ook lid van op de aarde.

We fantaseren we zijn lid van de groep boven de aarde. We fantaseren er alles aan om het zo te houden. We maken de peuters er geestelijk gestoord mee. Niet boven de aarde maar hier op aarde.

Wij mensen hebben fantasie. Wat doen we met onze fantasie?

Welkom.

U bent lid van “op de aarde” Een volledige aanmelding. Zelf Genesis de eerste vier hoofdstukken schrijven. Ook zonder aanmelding bent U lid van “op de aarde”

Ik heb een droom.

De mensen worden mens. Mens zijn zonder een luchtwereld van onzichtbare wezens. De wezens van goed en slecht. De mens die door de natuurwet geschapen is. De aarde en damkring zijn niet door onze fantasie geschapen. Door de wezens van goed en slecht in de lucht die we gefantaseerd hebben.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.