Naar de Bron

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 30 April 18:34

    Als jongen was Joseph Smith omgeven door allerlei kerken die ondanks alle verschillen allemaal beweerden de waarheid te verkondigen. Dat stemde hem tot nadenken. Hij wilde weten welke kerk de juiste was. Op een dag las hij in de Bijbel: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5). Joseph besloot die oproep te aanvaarden en tot God te bidden.

     In het voorjaar van 1820 ging Joseph vlak bij zijn huis naar een bos en bad om te weten te komen bij welke kerk hij zich moest aansluiten. In antwoord op zijn gebed verschenen onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, aan hem. Joseph schreef: 'Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ Joseph kreeg te horen dat hij zich bij geen van de kerken moest aansluiten omdat het gezag van het priesterschap en de kerk die Jezus Christus had georganiseerd toen Hij op aarde was in de loop der eeuwen verloren waren gegaan.

Het eerste visioen van Joseph Smith was het begin van de herstelling van de kerk van Jezus Christus op aarde. Het geschreven verslag van Joseph is een krachtig getuigenis van wat hij zag en ervaarde. (Geschiedenis van Joseph Smith 1:8-17.) 

     Jakobus 1:5, dit enkele vers uit de Schriften heeft een invloed en een uitwerking gehad op het mensdom die verder reikte dan enig andere zin die ooit door welke profeet en in welke tijd dan ook werd opgetekend. Men kan heel goed zeggen dat de daad die de kroon zette op de bediening van Jakobus niet zijn martelaarschap voor het getuigenis van Jezus was, maar het, onder leiding van de heilige Geest, citeren van deze simpele woorden, die leidden tot het openen van de hemelen in onze tijd. Verder komt elke onderzoeker 'van de geopenbaarde waarheid' in de loop van zijn onderzoekingen op een gegeven moment op het punt aan waar ook Joseph Smith zich bevond. Hij moet zich tot de Almachtige wenden om, door openbaring, wijsheid van God te verkrijgen om een plaats te verwerven op het enge en smalle pad dat naar het eeuwige celestiale leven leidt. (McConkie, DNTC, deel 3, blz. 246-247.)

     Het is van zeer veel betekenis dat de profeet Joseph Smith de raad van Jakobus opvolgde en het geweldige fundament voor zijn getuigenis van God zelf ontving. Ook u moet zich tot God wenden om het definitieve getuigenis en antwoord te ontvangen. U doet er goed aan het getuigenis van anderen, te aanvaarden, maar nog beter is het dat u beseft dat het uw recht is om voor uzelf te weten dat het waar is. Dan zal uw getuigenis gebaseerd zijn op de vaste rots van persoonlijke openbaring en dat is tevens de geweldige kracht van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. De allervoornaamste reden waarom deze kerk zich in Zuid-Amerika zo uitbreidt is gelegen in de persoonlijke getuigenissen van de goddelijkheid van dit werk, die zich vermenigvuldigen in de harten van de afzonderlijke leden waardoor de overtuiging leeft dat het Gods kerk en koninkrijk op aarde is. Jammer dat dit bij de Europeanen maar niet doordringt en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.