Rare woorden Genesis een de schepping van onze levensruimte

Door Haraelmans gepubliceerd op Thursday 13 April 02:27

Rare woorden Genesis een de schepping.

Genesis de eerste vier hoofdstukken zelf schrijven. Aantekeningen. Het is de bedoeling dat er een bijbel naast ligt.

Dat begint met de vraag: Wie heeft de schepping gemaakt? Voor de mensen van de paus is dat geen probleem. De echte god met de echte kennis van goed en slecht. De goden van de andere groepen zijn valse goden met een valse kennis van goed en slecht. Die hebben dus een valse schepping gemaakt. Hoeveel scheppingen hebben we? De schepping is gemaakt door de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet. De kennis van goed en slecht heeft hier niets te zoeken. Moet hiervoor niet komen de gedachte bevrijden? Onze gevangenis van de gedachte komt pas in hoofdstuk 3 Als we ons met de Eva fantasie tot baas over de schepping fantaseren.

Dan kan begonnen worden met de schepping van de ruimte voor het leven. De schepping is gemaakt door de scheppende natuurwet en de werkende natuurwet. Het werk van de werkende natuurwet. Het wiebelen. Dit maakt het mogelijke dat de scheppende natuurwet zijn werk doet.

Het begin van de tijd? Het begin van materie? Het begin van onze levensruimte?

1:1 Onze levensruimte wordt geschapen. Als er meer leven is als in onze levensruimte zal er nog een andere levensruimte in het universum moeten zijn.

1:3 Hier wordt het licht niet geschapen. Het licht is er al. Er ontstaat dat de aarde afwisselend in het duister en licht is. 

1:5 De namen dag en nacht kunnen niet gebruik worden. Het donker en het licht hebben nog een vaste tijden. De wisseling tussen donker en licht zijn tijdperken. 1:14 Het evenwicht tussen zon, maan en aarde. Dag en nacht krijgen vaste tijden.

Het werd donker en het werd licht. Einde eerste tijdperk. Begin tweede tijdperk.

1:6 Een gewelf. De scheiding is: het aardoppervlak met grondwater en hemelwater.

1:8 Het werd donker en het werd licht. Einde tweede tijdperk. Begin derde tijdperk.

1:9 Een scheiding tussen het water in de dampkring en het water op het aardoppervlak. Er wordt een scheiding niet vermeld. De scheiding tussen de dampkring en de ruimte deze scheiding is niet als een soort eischaal. De gaslagen boven de dampkring wordt steeds dunner.

De werkwijze van de vertalers wordt duidelijk. Ze zijn zo met de betekenis van een woord bezig dat ze het verhaal niet zien.

1:10 Planten groei op aarde.

Zoals in het vorige stukje beschreven. Zaad naar soort. In hoofdstuk twee. De verboden boom. Van de boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en kwaad mogen we niet eten. Niet tot voedsel maken. In hoofdstuk drie de verboden boom draagt als vrucht een appel. De vertalers kunnen wonderen doen. Een vruchtboom draagt vrucht naar soort waarvan het zaad erin is. In de wereld van de micro materie met de micro elektromagnetische werking en micro trilling wordt het leven gevormd. De kiem komt tevoorschijn.

Bomen hebben via het blad een stofwisseling. Chemische reacties. Wordt de boom ziek door bijvoorbeeld het aanvreten van insecten veranderen de chemische reacties. Er komen andere stoffen in de lucht. Deze verandering van stoffen in de lucht komt door de wind bij de andere bomen. Die nemen de verandering waar. Een boom heeft meer gevoel als een mens.

1:13 Donker en licht. Einde derde tijdperk. Begin vierde tijdperk

1:14 Het donker en licht krijgen vaste tijden. Dag en nacht. De maanden. De jaren. Een week is onze fantasie. De zon maan en aarde op een vaste plaats ten opzichte van elkaar.

1:19 Donker en licht. Einde vierde tijdperk. Begin vijfde tijdperk

Vogels en vissen. Het ei leven. Zoals in het vorig stukje. De vogels vliegen door de lucht. Nogal logisch we zullen daar geen zwervende vliegende olifant tegen komen.

1:23 Donker en licht. Einde vijfde tijdperk. Begin zesde tijdperk

1:24 De schepping van de zoogdieren. Er zijn rare dieren het kikkervisje dat een kikker wordt. Maar daar gaat het hier niet om. Dieren hebben een instinkt gedrag. Dieren die na de geboorten een tijdje bij de ouders blijven ze hebben nadoen gedrag. Dieren die in een gezin leven. Dieren die in een gezin leven. Als de mannetjes volwassen worden ze door het baas mannetje uit de groep gejaagd. Bijvoorbeeld olifanten leven in een vrouwtjesgroep met een mannetje en de jongen. De volwassen mannetjes zwerven rond. Dieren die in een groep leven bijvoorbeeld mieren ze hebben bij de geboorte een passend instinkt gedrag. Het overzichtelijk opschrijven. Wij mensen worden Tegen het einde van het zesde tijdperk geschapen. Wij mensen zijn van nature vruchten eters. We hebben het gebit van een vruchten eter. Het verschil tussen ons en de dieren is dat wij geen instinkt gedrag krijgen wij krijgen fantasie. De schepping van de fantasie wordt niet hier beschreven maar in een apart hoofdstuk in hoofdstuk twee. Er wordt een geraamte voor onze fantasie beschrijven. Nu is de scheppende natuurwet klaar met scheppen. Hij gaat in rust. Er wordt niet nieuws meer geschapen.

1:31 Donker en licht. Einde zesde tijdperk.

Dit is hoofdstuk een. Een beschrijving van de wereld. Er volgen nog drie hoofdstukken.

Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar?

Het leven van de moeder is de baby liefhebben. Het leven van een dorp bewoner is zorg te dragen voor het welzijn van de andere dorp bewoners. Onze indeling in groepen. We leven voor verhoging van de groep. Onze groep Nederland. En dit doen we met haat en moord. Dat de moord op afstand gebeurt met vliegtuigen het blijf moord.

We hebben van de kleuterschool af een verdovende hersenspoeling ondergaan. Vakantie op de maan en naar de aarde kijken. Om niet te zien wat er niet is lukt dat? Er is op aarde geen landgrens te zien. Onze fantasie is niet zichtbaar. De mensheid is een geheel.

Het eerste hoofdstuk. De eerste doos. Wat een warboel in de doos. Komt er niet iemand op het idee een beetje op te ruimen? En dan volgen er nog drie dozen van hetzelfde. Mijn talent warboel maken van onze warboel. Maar wel zo dat de oplossing duidelijke wordt. Een wereld zonder oorlog.

Onze telling.

Als het om Materie eenheid gaat beginnen we te tellen met 1.

Gaat het om gewicht beginnen we te tellen met 1 of kleiner maar niet met 0.

Gaat het om tijd of afstand dan beginnen we te tellen met 0.

Afstand en tijd zijn geen zelfstandige dingen. Ze horen ergens bij. Zij zijn als het ware een eigenschap.

Hoofstuk twee volgt. De tweede doos volgt.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.