BIOGRAFIE KERKEN IN NEDERLAND (UIT TELESKOOP MAGAZINE)

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 01 April 14:58

DIT ARTIKEL GAAT OVER DE KERKEN IN NEDERLAND. NEDERLAND IS GLOBAAL ONDERVERDEELD IN ROOMS KATHOLIEKE EN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE KERKEN.(foto Paus Franciscus)

In Nederland is al lang sprake van een zekere'' secularisatie' een stijgend aantal ongelovige mensen die niet en niet (meer) lid zijn van een kerkgenootschap.  Elk jaar daalt het aantal gelovigen en kerkgangers, vooral bij de jeugd.

De grootste Christelijke kerk is de Rooms Katholieke kerk, en is ook de oudste Christelijke kerk, verbonden aan het Vaticaan in Rome en is wereldwijd, internationaal. Nederland maakt onderdeel uit van de wereldwijde Rooms Katholieke kerk, met aan het hoofd een Paus (Kerkleider). Een afgeleide van de RK kerk is de Oud Katholieke kerk.

Sinds de reformatie in de middeleeuwen, na Luther, Calvijn etc ontstonden Protestants Christelijke kerken. Tegenwoordig is de Protestantse Kerk in Nederland, afgekort  PKN de grootste kerkgenootschap in de Protestantse traditie. Deze kerk daar zijn de Nederlands Hervormde, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de kleine Lutherse kerk deel van na het Samen-op-Weg proces voorafgaand aan de fusie, in 2010. Hervormde Kerk (hersteld verband) Christelijk Gereformeerde Kerken, Oud Gereformeerde Kerken 

Andere Kleinere Protestantse kerken zijn Gereformeerde Kerk vrijgemaakt art 31, Nederlands Gereformeerde kerk, 'Zevende dag Adventisten', De 'Kerk van de Heiligen der laatste dagen' (Mormonen), 'Remonstrantse Broederschap' 'Doopsgezinde  Gemeenten'. 'Vergadering van gelovigen', 'Unie vanBaptisten Gemeenten'.'Vrije Evangelische Gemeenten', 'Pinkster Gemeenten' etc. De Vrije Evangelische en Pinkstergemeenten groeien (nog) in tegenstelling tot de meeste andere Protestantse kerken. 

de 'Remonstrantse broederschap is de meest 'vrijzinnige' kerk, ca 12.000 leden, en daarna de 'Doopsgezinde gemeenten' ca 30.000 leden.

Dan zijn er een groeiend aantal gebedshuizen van Islamitische traditie (Mohammedanen). Deze vallen buiten de opsomming van kerken. Zij noemen hun 'GOD' ÁLLAH'en hun profeet heet Mohammed.

En dan is er natuurlijk ook de Joodse orthodoxe traditie met hun synagogen. Ook deze categorie valt buiten deze opsomming van kerken. Zij noemen GOD JHWH50b945d91c4cef7707d4b058e318f922_medium.(afb JHWH). Uit eerbied voor de 'heiligheid'van hun GOD spreken zij de naam niet uit (JAHWEH en of JEHOVAH).De 'Jehovah's Getuigen'c81a207c8a58edbd52b8adf3b776bfdb_medium.(foto Jehovah's Getuigen)is een aparte 'christelijke' geloofsbeweging' met strenge 'bijbelse'geloofsleer en internationaal. met zo'n 7 miljoen gedoopte leden en in Nederland ca 30.000 leden en in België ongeveer de helft hiervan. Zij worden dezer dagen vervolgd in rusland. De Russchische overheid heeft de Jehovah's Getuigen organisatie verboden. Al hun 'Koninkrijkzalen' zouden zijn gesloten. De kritiek van de Russchische overheid is voornamelijk van principiële aard. Het irriteerd hun dat de Jehovah's Getuigen weigeren de militaire dienstplicht te vervullen, op grond van hun interpretatie van de bijbel. Zij zijn dus pacifistisch.

In deel 2 bespreek ik de Rooms Katholieke kerk, als in Nederland de grootste christelijke kerkgenootschap. 

In deel 3 komt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan bod

In deel 4 komen andere kleinere katholieke en Protestantse kerken aan bod.

Zo'n 4.000 jaar geleden is de mono-theïstische godsdiernst (religie) ontstaan. Voor die tijd was er het veelgodendom, gerelateerd aan natuurgoden, natuurfenomenen als Donar en Wodan, de 'dondergoden'. Ook de Zon1dd761c45ea29a0145c867ae89073227_medium.foto 'boek Geloof in een duurzame wereld door Co Meijer ISBN. werd als 'God' beschouwd in die tijd.

'Genesis'Bijbel het eerste oudtestamentische boek vertelt over de éerste' mensen, Adam & Eva. Volgens de bijbeklschrijver, mogelijk Mozes, we weten niet absoluut zeker wie 'Genesis' heeft of hebben geschreven. Feit is dat Adam werd genoemd als resultaat van de eerste schepping van God, de Here God. Uit het stof der Aarde zo beschrift de Genesis schrijver de komst van Adam. En uit Adam, het weghalen van een rib werd Eva geschapen gaat het verhaal verder.

Verder op in de bijbelgeschiedenis treffen we Noach, die in opdracht van de Here God een houten boot zou hebben  gemaakt, de Ark van Noach waar hij, z'n familie en verschillende dierenparen hun toevlucht zochten voor de komst van de 'zondvloed'

Een ander bekend Genesis persoon was Abraham8126651394385568b5faf076711bd9f9_medium.(afb. Abraham)., die wordt gezien als de stichter van de 3 monotheïstische religies, die van het Joodse (de oudste), het Christendom, met de komst van Jezus van Nazareth, die door vele christenen wordt beschouwd als de Zoon van de Here God in de 'hemel' en de Islam, de religie van Mohammed, de profeet, die zo'n 650 jaar na Christus een nieuwe religie sticthte in de Arabische wereld met als Állah'9672ae61f2849c2a5c7e13c5b1d2fccc_medium. als hun God,l waarschinlijk dezelfde God als Jahweh en of de Here God!

Zo'n 2 miljard mensen geloven in deze 3 mono-theïstische religies. De kerk is gesticht door de discipel/apostel van Jezusf2ff285b21d7979d5c752ae56ea6df58_medium.(Afb. Jezus), Petrus. Het is later de Rooms Katholieke kerk welke instutionele vorm gaf aan het begrip 'kerk'. In het volgende artikel bespreek ik deze wereldkerk met vaticaan in Rome Italië waar de huidige Paus resideert.

Meijer46 april 2017

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.