Uiterlijke werken zijn echt noodzakelijk

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 26 March 17:07

     Er is een vorm van onderricht die onze volle aandacht verdient en die we allemaal zouden moeten nastreven - het onderricht van de onze geest. Geestelijke kennis is veel meer waard dan louter meningen, denkbeelden en ideeën, of zelfs de uitvoerigste argumenten, ja, een beetje geestelijke kennis is al uitermate belangrijk en waardevol.

     Ik wil daarom mijn geestelijke vooruitgang niet verwaarlozen door naar aardse rijkdom te zoeken. Ik voel het als mijn plicht er alles aan te doen om mij in de beginselen van licht en kennis te bekwamen, en daarnaast mezelf van de stoffelijke zegeningen en gemakken van dit leven te verzekeren. Als ik te eenzijdig en te veel aandacht schenk aan het verwerven van wereldse goederen, ten koste van geestelijke rijkdom, ben ik geen verstandige rentmeester.

     Ik heb het gevoel dat ik steeds weer opnieuw de herstelde evangeliebeginselen moet horen. Sommigen heb ik misschien al honderd keer gehoord. Het doet me denken aan wat ik steeds weer aan nieuwe ideeën opdoe als ik een hedendaagse openbaring voor de zoveelste keer lees. Hier maak ik uit op dat die openbaringen eeuwig zijn, dat zij telkens in een andere context in mijn geest tot ontwikkeling komen. Nu ik dit eenmaal door heb, lijkt het voor anderen misschien erg eentonig maar dat is het beslist niet, voor mij is het steeds weer een vredig "aha!" moment wat mijn getuigenis vergroot. Deze methode lijkt mij de enige manier om het te laten beklijven, om het onder de knie te krijgen.  

     Wanneer ik in de kerk bijeenkom om het herstelde evangelie te leren, hebben leerkracht én de leerlingen de leiding van de Heilige Geest nodig. Wanneer, in het kerkgebouw, een leerkracht voor de klas staat, dient hij te beseffen dat hij daar staat om geestelijke kennis over te brengen, opdat ik waarheid in mijn ziel mag ontvangen en in rechtschapenheid opgebouwd mag worden door meer geestelijk licht te ontvangen, en om vooruitgang te maken in de beginselen van heiligheid. Dat kan alleen door de nodige inspanning van mijn geest, door mijn energieke geloof en door met geheel mijn hart de Geest van de Heer onze God te zoeken.  

      Sommigen koesteren de misvatting dat onder de evangeliebedeling gaven en zegeningen niet door externe gehoorzaamheid - of externe werken - werden verkregen, maar louter door geloof en bekering, door mentale inspanning, los van het fysieke. Maar wij schuiven de overleveringen, het bijgeloof en de geloofsbelijdenissen terzijde en richten ons op het woord van God. Daaruit blijkt dat externe werken, of uiterlijke verordeningen, onder de evangeliebedeling onlosmakelijk met de innerlijke werken van geloof en bekering waren verbonden. Als bewijs daarvan haal ik de volgende uitspraken aan:

     De Heiland zei: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?" (Lucas 6:46.) Hij zei ook: "Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots." (Matteüs 7:24.) En: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." (Marcus 16:16.) Bovendien zei Hij: "Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." (Johannes 3:5.)

     Deze woorden van onze Heiland geven aan dat uiterlijke werken echt noodzakelijk zijn om het heil te verkrijgen. Het is de Geest die in mijn gemoed getuigd van de waarheid hiervan en daarom breng ik dat ook in de praktijk. Ik doe vrijwilligerswerk in een verpleeghuis om hier vorm aan te geven. Mijn leven wordt erdoor verrijkt en nu ik ook een eeuwig huwelijk heb met een lieveling die daar net zo over denkt en doet, is mijn leven helemaal compleet geworden. Ik ben zielsgelukkig.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.