Een volheid van vreugde krijgen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 06 March 13:59

     Onze Vader in de hemel wil niets liever dan dat al zijn geestkinderen een volheid van vreugde krijgen. Hij zorgde voor een plan waarmee zijn kinderen kunnen worden zoals Hij is en die volheid van vreugde ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Dat plan wordt het heilsplan, het verlossingsplan, of het plan van geluk genoemd.

     Jezus Christus en zijn zoenoffer staan centraal in dat plan. Het plan van onze hemelse Vader kent drie fases: voorsterfelijk, sterfelijk en nasterfelijk. De drie cruciale elementen die het plan mogelijk maken zijn de schepping, de val en de verzoening. In ons voorsterfelijk bestaan, waar we geest waren, kinderen van onze hemelse Vader, konden we Hem niet volledig gelijk worden zonder de ervaringen van een sterfelijk leven in een stoffelijk lichaam. Bijgevolg heeft Jezus Christus, onder leiding van de Vader, de aarde geschapen (zie Hebreeën 1:1-3). De val van Adam en Eva maakte het voor ons mogelijk om uit sterfelijke ouders te worden geboren en zo een stoffelijk lichaam te krijgen. Ook kregen wij de vrijheid om tussen goed en kwaad te kiezen (zie 2 Nephi 2:25–27).

     De verzoening van Jezus Christus voorziet in een opstanding, vergeving van zonden, en een oordeel tot een graad van heerlijkheid (zie 1 Korintiërs 15:40–42; Openbaring 20:12–13; 2 Nephi 9:22; Alma 42:23).

     Jezus Christus staat centraal in alle onderdelen van het plan van onze hemelse Vader. Hij heeft geleden en is gestorven om onze onsterfelijkheid en ons eeuwige leven tot stand te brengen (zie Mozes 1:39). Wij accepteren zijn zoenoffer als we in Hem geloven, ons bekeren, ons laten dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangen - beide door een gevolmachtigde van God uit ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, - en zijn geboden naleven.

     Ouderling Alexander B. Morrison, lid van het Quorum der Zeventig, heeft uitgelegd dat er een plan is dat ons in staat stelt om in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren: ‘Heiligen der laatste dagen verklaren dat het leven uit drie fases bestaat en dat beschouwd dient te worden binnen de context van het ‘grote plan van geluk’ van de Vader (Alma 42:8). Lang geleden, lang voordat de aarde waarop we nu wonen werd geschapen, heeft God, onze Vader, de machtige Elohim, van wie wij de kinderen zijn, een plan ingesteld, dat voorzag in een sterfelijk leven voor zijn nageslacht, met al zijn problemen, verleidingen en mogelijkheden, en hun terugkeer naar Hem in eeuwige heerlijkheid. Dit volmaakte plan bood alle kinderen van God de kans op onsterfelijkheid en eeuwig celestiaal leven. De reden van Gods bestaan — zijn werk en heerlijkheid — is in feite “de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen” (Mozes 1:39)’ (‘Life — the Gift Each Is Given’, Ensign, december 1998, pp. 15–16).

     Iedereen kan het celestiale koninkrijk beërven. Door de openbaringen aan Joseph Smith is het de mens veel duidelijker geworden dat Jezus Christus gekruisigd is om de wereld van zonden te redden, dat door deze verlossingsdaad het gehele mensdom uit het graf zal opstaan en de mogelijkheid zal krijgen om eeuwig te leven als het gehoorzaam is aan de herstelde evangeliebeginselen. Wilt u meer weten over dit prachtige plan, neem dan contact met ons op en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.