DAAR GAAT HET FOUT

Door Mirat gepubliceerd op Monday 06 March 05:04
 
zelfvernietiging-24300092.jpg
Vervolg op: Waar ging het fout?

Citaat uit AD: * Het verbaast me niet dat de screening er bij een acute situatie bij inschiet “, zegt juriste en orthopedagoog Marianne Vlaming. Zij treedt op als vertrouwenspersoon voor pleeggezinnen. “ Het is voor kwaadwillenden een koud kunstje om een pleegzorginstelling om de tuin te leiden bij crisisplaatsingen. *

 

Nou wil ik niet op de man of vrouw spelen. Dat wordt dieper graven dus, want wij kunnen het hier toch niet bij laten.
 
Hoe zit dat nu eigenlijk met die vertrouwenspersonen?
 
*AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
De volledige naam van het AKJ is Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. In 2015 hebben we ‘vertrouwenspersonen in de jeugdhulp’ aan de naam AKJ toegevoegd. Daarmee zijn we nog duidelijker over wat we doen: vertrouwenswerk bieden dat altijd direct en zonder toegangseisen beschikbaar is – zo staat het in de wet.
 
Wettelijke basis
De werkzaamheden van het AKJ hebben een wettelijke basis in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit. Het AKJ voert deze werkzaamheden uit in opdracht van alle Nederlandse gemeenten (via de VNG), de Raad voor de Kinderbescherming en diverse landelijke instellingen (niet vallend onder de Jeugdwet).

 

Samenwerking met Zorgbelang
Het AKJ voert het vertrouwenswerk samen uit met collega’s van een aantal Zorgbelang organisaties: Zorgbelang Brabant, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Gelderland, Zorgbelang Fryslan, Zorgbelang Groningen. Wij zorgen ervoor dat het vertrouwenswerk op alle locaties van zowel het AKJ als Zorgbelang langs dezelfde lijnen wordt uitgevoerd.*

 

Dat weten we dan ook weer, voor de volledigheid zeg ik er maar bij dat het van hun eigen website komt. Aan bronvermelding met linken doe ik niet meer, die verouderen te snel.

 

Op dezelfde site lees ik ook het volgende:

 

*Wie kan bij ons terecht?
Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp, kan onze hulp vragen. De vertrouwenspersonen zijn er om jou, om u te begeleiden en ondersteunen. Want er kunnen allerlei vragen zijn waar je graag een duidelijk antwoord op wilt hebben. Als je als jongere in een instelling zit, krijg je bezoek van de vertrouwenspersoon.*

 

In plaats van antwoorden, krijg ik steeds meer vragen. Jullie ook?

 

*Wie antwoorden of hulp nodig heeft, kan ons bellen, e-mailen, schrijven, chatten en bezoeken. Via de telefoon en de chat beantwoorden we vragen direct en geven we advies. Zonodig verwijzen we door naar een vertrouwenspersoon in de regio of naar andere organisaties. Onze vertrouwenspersonen komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks in jeugdinstellingen. Zo kunnen jongeren hen direct aanspreken en vragen voorleggen of klachten bespreken. Ook jongeren in pleeggezinnen en jongeren die ambulante hulp krijgen, laten we weten dat ze hulp kunnen krijgen van de vertrouwenspersoon.  Zij krijgen een brief via hun jeugdzorginstelling.*

 

Is er geen sprake van belangenverstrengeling? Zijn er verschillend opgeleide en inzetbare vertrouwenspersonen voor de diverse doelgroepen? ( is me nogal een verschil of je een kind of pleegouder bijstaat ) Hoe weten kinderen in crisissituatie van het bestaan van deze mensen? Kunnen de kinderen wel vrijuit contact opnemen en praten? 
 
*Missie en visie
Wij willen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Dat is onze missie. Belangrijk, omdat we met ons werk, met onze deskundigheid en onze ervaring de kwaliteit in de jeugdhulp verbeteren. Allereerst door kinderen, jongeren en ouders/verzorgers te ondersteunen. Maar ook door te laten zien wat er soms misgaat. Zonder daarbij namen te noemen.*

 

Het klinkt allemaal mooi, maar wacht, het wordt nog mooier.
 
*Wij zijn er voor cliënten die gevoelens van onvrede of onmacht ervaren, dan wel vragen hebben over de rechtspositie. Onafhankelijk vertrouwenswerk is cruciaal: vertrouwenspersonen kunnen bij vragen en klachten vroegtijdig helpen om problemen bespreekbaar te maken en op te lossen. Dit draagt bij aan structurele verbetering van de jeugdhulp. Het AKJ is toegankelijk voor alle cliënten in de jeugdhulp en wil daarvoor nauw samenwerken met alle organisaties die daarin een rol spelen. De rechten van het kind staan centraal in ons denken en handelen.*

 

Meer en meer begin ik te begrijpen dat deze Marianne een noodkreet slaakt!
Zij is notabene jurist en schreeuwt het van de daken. 
stop.png
 
 
Kinderen in crisissituatie niet in een on-gescreend gezin
( Dat niet tot het eigen netwerk behoort )

 

Ja, ja, wij begrijpen dat wel, maar wanneer begrijpen jullie professionele, verantwoordelijk zijnde pleegzorginstellingen het?!

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.