De betekenis van het bloed van Christus

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 19 February 16:11

     Het bloed is de materie die het lichaam vernieuwt en energie geeft door het voedsel op de juiste plaats te brengen en overtollig materiaal af te voeren. In de opstanding zullen wij een volmaakt, stoffelijk lichaam ontvangen – dat soms wordt aangeduid met geestelijk lichaam. (L&V 88:27.) Dat betekend niet dat een dergelijk lichaam geen tastbare materie heeft maar veelmeer dat het door geest en niet door bloed levend wordt gemaakt. Het onsterfelijke lichaam wordt levend gemaakt door geest terwijl het sterfelijke lichaam wordt levend gemaakt door bloed. (Smith, DoS, deel 1, blz. 76-77.)

     In de Schriften wordt ons verteld dat het leven van het vlees in het bloed zit. (Genesis 9:4; Leviticus 17:10, 11, 14; 19:26; 1 Samuël 14:32-33; Handelingen 15:20, 29.) Aan Mozes werd duidelijk gezegd: “Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten”. (Deuteronomium 12:23.) In Leviticus 17:11 staat: “Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel”.

     Er kan dus geen misverstand over bestaan dat het bloed dat in vroeger tijden op het altaar geofferd werd een directe afspiegeling was van het offer van de Heiland. Bovendien begrepen de profeten uit vroeger tijd dat het hét bloed was dat de verzoening voor hun ziel mogelijk maakte.

     De verlossing komt door het vergoten bloed van Christus. “Dat wil zeggen dat de mensen uit het oude Israël een zoenoffer brachten voor hun zonden, door geloof in Christus, die komen zou en door met hun offeranden en bijbehorende rieten het vergieten van Zijn bloed symboliseerden. Door hun geopenbaarde systeem van gebruiken en riten werden zij eraan herinnerd dat vergeving en verlossing door het vergieten van het bloed van Christus komen”. (McConkie, DNTC, deel 3, blz. 184-185.)

     Vergeven van zonde door het bloed van Christus. De heiligen der laatste dagen geloven in de werkzaamheid van het bloed van Christus. Zij geloven dat zij door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het herstelde evangelie vergeving van zonde verwerven, maar dat het niet zou kunnen, als Christus niet voor hen gestorven was. Indien u werkelijk in de verzoening door bloed gelooft, zou ik willen vragen waarom het bloed van Christus vergoten werd, en in wiens plaats het werd vergoten en wanneer werd het bloed van Christus voor u vergoten?

     Was het aan het kruis of gebeurde het op een ander moment, op een andere plaats? Volgens mij gebeurde dat in de Hof van Getsemene toen Hij van pijn beefde en uit iedere porie bloedde en bad dat de tijd van zielensmart voorbij mocht gaan. Hij kende u toen al als individu. En Hij was bereid voor u te lijden, voor uw persoonlijke zonden. Bestudeer het getuigenis van de profeten Jesaja en Abinadi en denk eens na over de betekenis van Mosiah 14:1, 10; 15:10-11. Als u dit echt eerlijk bestudeert dan kunt u eigenlijk niet anders dan uw ongeloof, trots en verwaandheid - waardoor u weigert zijn offer te aanvaarden en aan zijn verlossende macht deel te hebben – te laten varen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
beste Jan Cornelis. opnieuw verwar je fantasie (geloof) met werkelijkheid. Jouw visie over 'bloed'is slechts een menselijke, niet 'goddelijke'interpretatie of wel een çhristelijke dogma (doctrine= leerstelling). Hetb is een uitkomst van de pseudo wetenschap en dat is m.i. theologie. Niet bewijsbaar, maar slecht geloof... mvg Co Meijer
Door het instaleren van een internetbeveiliging kan ik opeens geen foto's of afbeeldingen meer kopiëren en plakken. Slepen lukt ook niet dus dan maar voorlopig zonder.