Vv Bladella royeert jeugdleden, bestuur komt met een reactie

Door De-realist gepubliceerd op Thursday 16 February 14:26

Het bestuur van voetbalvereniging Bladella uit Bladel (NB) heeft vier jeugdspelertjes (10-14 jaar) geroyeerd. De leden hadden niet voldoende lootjes verkocht. Afgesproken was, in de ALV van het jaar ervoor, dat indien de jeugdleden hier niet in zouden slagen, de ouders garant zouden staan voor de niet-verkochte lootjes.
Sommige ouders deden dat, vier anderen wilden dat niet en maakten er een principekwestie van. Die nu over de hoofden (hoofdjes) van de kinderen wordt uitgevochten.

71c7c907ebddc2bfa88f5bfb97766844_medium.

Naast het bordje 'niet harder dan 30" nu ook een bord 'niet onder de 25?'

Het ging om de jaarlijkse loterij, jeugdleden moesten 25 lootjes à € 1,- verkopen. Eén van de jeugdleden 'maakte het helemaal te bont' en had slecht tien lootjes verkocht. Waarna de ouders dus de resterende lootjes, € 15,-, op moesten kopen. Een moeder deed haar beklag op omroep Brabant, en stelde dat het echt een principekwestie is. Maar het bestuur bleef consequent en royeerde de jeugdleden. Haar zoontje was viereneenhalf jaar lid van de club. Het leidde tot een hetze op de soclial media.

Tegenprestatie

Volgens bestuurslid jeugdzaken Pim Lavrijsen zijn de regels vorig jaar bekrachtigd op de ALV om 'jeugdspelers te leren dat er tegenover een lidmaatschap ook een tegenprestatie mag staan'.
Het bestuur van vv Bladella kwam met een officiële reactie op haar website. Omdat je altijd maar af moet vragen in hoeverre deze reactie later weer wordt ingetrokken cq aangescherpt, volgt onderaan de voltallige tekst.
In het kort wordt er ook in deze reactie gewezen op de consequentie van het beleid.

Inspanningsverplichting versus resultaatverplichting

De voetbalclub gaat er dus van uit dat iedereen een bijdrage aan de club moet leveren als vrijwilliger. Een nobel streven, veel te weinig mensen zijn actief als vrijwilliger, en zien meer en meer de voetbalclub als een soort kinderopvang. De kinderen worden er gedropt, en kunnen na een uur of 2, 3 weer opgehaald worden. Zo werkt het natuurlijk niet, en het is terecht als verenigingen hier proberen meer structuur aan te geven.

Daarbij kun je kijken naar de inzet van een aantal uren, of naar het resultaat dat die inspanningen opleveren. Aan deze kinderen wordt nu niet de inzet van een paar uurtjes werk gevraagd, maar wordt verlangd dat ze al die lootjes verkopen. Kan je een tienjarige beoordelen op het behalen van een resutaat?

Commentaar

We kennen de precieze toedracht verder niet, daarom ga ik vanaf nu even gissen.
Er zijn wat dat betreft twee mogelijkheden. Ofwel de jeugdspeler heeft écht zijn best niet gedaan, en al vanaf het begin zijn kont tegen de krib gegooid.
Ofwel het is in Bladel en omgeving gewoon lastig lootjes te verkopen.

Maar de geïnterviewde moeder liet weten dat er wel tien lootjes verkocht zijn. Van het eerste geval is dus niet echt sprake.

Het tweede geval dan. We weten allemaal hoe het gaat met aan de deur collecteren. vv Bladella heeft 34 (!) teams senioren/junioren volgens haar website, en 15 pupillen (onder 11 jaar).

Als al deze teams in Bladel en omgeving de deuren langs gaan, 10483 inwoners, dan is het 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Komen er daarna nog jeugdspelertjes aan de deur, dan is het 'we hebben al loten'.
Daarnaast is ook bekend dat bij de meer vermogende families opa en oma, ooms en tantes grif een paar lootjes kopen. Zit de oom van een jeugdspelertje in de bijstand, dan zegt de moeder 'je gaat niet bij oom Piet langs hoor!'
En dus blijft het kind met een paar lootjes zitten. En mag het nu niet meer voetballen.

Het is zuur dat deze principekwestie over het hoofd van jeugdspelers wordt uitgevochten tijdens het seizoen. Dat zou ik als bestuur handiger aanpakken en aan het eind van het seizoen pas op de spits drijven, dan kun je ze er in de
zomerperiode uitzetten en hebben ze ook de kans om in het nieuwe seizoen
elders te gaan voetballen. Die keus hebben ze nu waarschijnlijk niet en
daarmee straf je de jeugdspelers eigenlijk dubbel. Daarnaast dupeer je wellicht de teamgenootjes ook nog, want je hebt toch een man of dertien, veertien nodig voor een teamsport als voetbal.

Keerzijde
Het bestuur heeft echter ook een punt. Een bijdrage als vrijwilliger is keihard nodig in het verenigingsleven, en sommige mensen kunnen en willen dit maar niet begrijpen. Sommige verenigingen lossen dit op door een prijsdifferentiatie in de contributie. Het is immers nog het enige middel dat je hebt. Mensen die een bijdrage leveren, en daarmee de club veel geld besparen, zien dit terug in de hoogte van de contributie. Hoewel het op precies hetzelfde neerkomt, breng je dit zo wat positiver dan door te stellen dat degene die niks doet, een hogere contirbutie moet betalen.
De ledenvergadering was voor dit besluit, en het bestuur voert slechts uit wat door de leden besloten is.


de realist
februari 2017


Van het bestuur:

15 februari 2017
Consequent beleid wordt blijkbaar niet altijd begrepen.

Vandaag hebben jullie ongetwijfeld kennis genomen van de commotie met betrekking tot het opschorten van het lidmaatschap van 4 jeugdspelers. Deze maatregel is genomen in lijn met het besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Dat besluit houdt in dat wij .....


als vereniging vinden dat leden niet alleen consument zijn van het voetbalproduct, maar dat van leden meer verwacht mag en moet worden. Zeker in de tijd dat wij als vereniging problemen hebben voldoende vrijwilligers te krijgen en te houden.

Daar waar leden niet of onvoldoende vrijwilligerswerk verrichten zal vaker een beroep moeten worden gedaan op betaalde krachten. In deze context hebben jeugdleden bij Bladella de opdracht om lotjes voor onze Nieuwjaarsloterij te verkopen. De jaarlijkse opbrengst is ongeveer € 8000. Om te voorkomen dat met name ouders van mening zijn dat hun kinderen dat niet hoeven te doen, heeft de ALV hierover al eerder besloten. Dit besluit houdt in dat indien ouders om hen moverende redenen vinden dat hun kinderen dit niet hoeven te doen, er een extra bijdrage van maximaal € 25 wordt opgelegd. Op die wijze is het aan de ouders om deze extra bijdrage te betalen. Elk jaar worden de ouders voorafgaand aan deze Nieuwjaarsloterij schriftelijk hierover geïnformeerd. Indien ouders besluiten om deze extra bijdrage niet te betalen dan is afgesproken dat daarmee het lidmaatschap wordt beëindigd.

Blijkbaar heeft een van de ouders gemeend toch te toetsen of het bestuur dit beleid ook consequent uitvoert. Dat laatste is inderdaad aan de orde. De reacties in de vele verschillende media zijn emotioneel, omdat men maar een beperkt deel van het verhaal tot zich heeft genomen. Als wij in de gelegenheid worden gesteld het hele verhaal te vertellen zijn de reacties in veel gevallen genuanceerder waarbij veel meer begrip wordt getoond. Daarnaast hebben wij ons hele verhaal ook bij de verschillende media uitgelegd.

Voor verdere communicatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar onze secretaris: 06-51586555.
 
Hoofdbestuur Bladella
Bron: website vv Bladella, 16-2-2017

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.