Het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 05 February 21:34

     Mensen die geen contact hebben met de heilige Geest denken dat geloven de psychische toestand is waarin iemand verkeerd die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering (propositie) voor waar aan te nemen. Geloof en geloven zijn dan termen die drager zijn van enkele enigszins verwante betekenissen.

     323c79a5979d36372cf74248734bbef7_medium.

     Zij denken dat de eerste betekenis van geloven de veronderstelling is dat iets waar of niet waar is. Geloven in zo’n verband werkt dan als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. Zo’n waarschijnlijkheid kan in het geval van 'geloven' groter zijn dan wanneer men 'geen idee' heeft, en kleiner dan wanneer men iets 'zeker weet'. Deze waarschijnlijkheden worden meestal door individuen persoonlijk toegekend. Bij hun geldt dan dat de betekenis van geloof geen zekerheid is over de kwestie.

   ba0ac380aef1d278793825b3864d30ea_medium.

    Verder hebben zij een betekenis van geloven als het hebben van vertrouwen of overtuiging in een verwachting in iets of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak "ze gelooft in mij". In deze betekenis gaat het bij hun dus om de persoonlijke overtuiging, dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat.

          c72b76cefd96256b7231d7f5a2d4ab0d_medium.

     Met de gave van de heilige Geest kan men bewijs vinden in de dingen die men niet ziet waardoor men toch zeker kan weten. In Hebreeën 11:3 heeft Paulus het zó onder woorden gebracht: "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare". Wat ik eerst wil opmerken is de zinsnede "Door geloof verstaan wij, dat de wereld tot stand gebracht is". Wat hier bedoeld wordt is dat het beginsel van de macht die in de boezem van God berustte en waardoor de werelden tot stand kwamen het geloof was

  fe1fcd7a493ea98e6079ce3d9380a578_medium.

en dat door dit beginsel van de macht die bij de Godheid beruste, alle dingen die geschapen zijn bestaan zodat alle dingen in de hemel, op aarde of onder de aarde bestaan. Als het beginsel van geloof er niet was geweest, zouden de werelden nimmer tot stand zijn gebracht en evenmin zou de mens uit het stof zijn gevormd. Jehova werkt door dit beginsel en door dit beginsel oefent hij macht uit over alle tijdelijke en eeuwige zaken. Als je dit beginsel de Godheid zou ontnemen dan zou God ophouden te bestaan. (“Lectures on Fait”, lezing 1, alinea 15-16.)

  36f20fc75a5a0298a1ff789551f5f42d_medium.     

     De zinsnede "Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare" is ook een niet erg moeilijke passage. Paulus zegt heel eenvoudig dat de dingen die geschapen zijn niet gemaakt werden van of door 'dingen' die zichtbaar waren. Dat wil zeggen: alle dingen die geschapen zijn zoals deze aarde en alles wat daarop is gemaakt, is niet door de macht van een mens en ook niet door een aantal oncontroleerbare krachten uit de natuur of het heelal ontstaan.

   4ed4c743d78b4489316abc14a8fea41e_medium.

De schepping was geen kwestie van toeval, het leven kwam niet zomaar tot stand, de ene soort ontwikkelde zich niet uit een andere door een evolutieproces. De schepping verliep geheel volgens een vooropgezet plan en werd in de juiste banen geleid. De schepping kwam tot stand door Gods macht en geloof! Zij werd gerealiseerd door een kracht die niet zichtbaar is en niet gezien of begrepen kan worden door het stoffelijke verstand of het wetenschappelijke intellect en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Jan Cornelis. Communiceren met GOd dmv de 'heilige geest'gebeurt al lang bij/met mij. Ik krijg ook van 'boven'regelmatig spirituele boodschappen door, welke ik heb opgeschreven in een manuscript wat in 2002 een boek is geworden 'Geloof in een duurzame wereld' Vooral de Amerikaanse wereldberoemde spiritualist'Neale Donald Walsh'heeft mij met zijn 'miljoenen bestseller'Gesprekken met God'geïnspireerd. Ook hij had verbinding met God en '(de) heiliger Geest' die in ons allen spiritueel werkt! Graag wil ik je eens ontmoeten en een kerkdienst bijwonen in de kerk van de Mormonen' kerk van de heiligen van de laatste dagen in Alkmaar?! mvg Co Meijer
Dag Co,

Ik vind het fijn dat je graag een dienst van ons wil bijwonen. Dat ik daarbij moet zijn lijkt mij niet echt nodig. Elke bisschop of gemeentepresident van onze units zijn spiritueel onderlegt. Het is namelijk de bedoeling dat je vrienden in je eigen omgeving gaat krijgen. De Alkmaarunit van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is te vinden in de Jan de Heemstraat 10, 1816 KB, Alkmaar. Ik wens je heel veel succes daar en ik zal voor je bidden dat ook jij onze ware boodschap in je hart gaat afwegen.

Met broederlijke groet,

Jan Cornelis van der Geest
Deze analyse van jou klopt als een bus. Het is de 'Geest God's een intrinsiek & zelfregulerend kosmisch krachtenVeld die we GOD noemen = Grote-Onbekende-Drijver de ontwerpende kracht van de kosmos, de planeet Aarde, plant, dier en de mens als de 'kroon'op het werk als 'árchitect' Dat is wat Jezus Christus zal hebben bedoeld met de 'VADER IN DE HEMEL' Ik denk dat jij het begrijpt Jan Cornelis. Een groot complimebnt is hier op z'n plaats groet uit Groet Co Meijer. Meijer46
Ik ben blij dat je inziet dat wij veel met elkaar gemeen hebben. Nu moet je nog leren met God te communiceren via de ingevingen van de Heilige Geest. Ik wil het je graag leren want ik heb inmiddels ervaring opgedaan.