Tekort aan technici!

Door AVerstappen gepubliceerd op Tuesday 31 January 16:31

Als het gaat om innovatie, concurrentiekracht en wetenschappelijk onderzoek behoort Nederland nog steeds tot de internationale top. Deze positie hebben we te danken aan onze goed opgeleide beroepsbevolking. Natuurlijk wil Nederland graag mee blijven doen in de top. Om mee te blijven doen hebben we voldoende vakbekwame technici nodig. Want om welke bedrijfstak het ook gaat, technologie is niet weg te denken. Er dreigt de komende jaren een tekort te komen aan technisch opgeleide mensen. Dit betekent dat studenten technische opleidingen moeten gaan volgen om dit te kort terug te dringen. 

Meer technici nodig 


Het ligt in de lijn der verwachting dat tot 2020 er ieder jaar meer dan 70.000 technisch onderlegde mensen met pensioen zullen gaan. Nu levert het onderwijs jaarlijks ook tienduizenden vakbekwame technici af, maar dit is niet voldoende om het gat op te vangen en mee te blijven doen met de top van de wereld. Om deze concurrentiestrijd vol te houden heeft Nederland meer technisch opgeleide mensen nodig op alle niveaus. Kansrijke bedrijfssectoren hebben voldoende banen beschikbaar voor mbo-ers maar ook voor universitaire technici. Om het proces van het opleiden van meer technici te begeleiden is het gezamenlijke Techniekpact opgericht.


Kiezen voor een technische opleiding


Er zijn verschillende redenen waarom jongeren op dit moment helaas niet kiezen voor een technische opleiding. Veel jongeren hebben geen duidelijk beeld van wat techniek is of wat het precies inhoudt. Ze hebben vooroordelen zoals techniek is saai, ingewikkeld, moeilijk of je krijgt er vieze handen van. Deze vooroordelen zijn niet juist en moeten daarom uit de hoofden van de jongeren verdwijnen. Jongeren moeten weer enthousiast worden voor techniek en technologie. 


Techniekpact 


Er zijn al verschillende initiatieven gestart om jongeren weer enthousiast te maken voor techniek. Echter zorgen deze bestaande initiatieven er helaas niet voor dat het aantal technici voldoende toeneemt. Uit een onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt komt naar voren dat er ieder jaar ruim 30.000 extra technici waard zijn om de groeiende behoefte aan technici bij te blijven. Om dit voor elkaar te krijgen zijn een hoop inspanningen nodig. Daarom is er een Techniek pakt gesloten tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk. Het Techniekpact moet ervoor zorgen dat jongeren enthousiast worden over technische opleidingen. Uiteindelijk zullen jongeren dan vaker een technische opleiding gaan volgen. Op deze manier moet het tekort aan technici worden teruggedrongen.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.