Een systeem-Een program-Het program invoeren.

Door Haraelmans gepubliceerd op Friday 20 January 14:18

Een systeem Een program Het program invoeren.

In de computer zien we een ontwikkeling. Eerst was er chaos. Toen M.S.X. daarna Dos. Dat werd windows. Als een computor in de winkel komt is hij nog niet bruikbaar. Hij is leeg, er moet nog een program opgezet worden. Een programma is een samen stelsel van systemen.

Lezen we Genesis. Het gaat om systemen. Hoofdstuk een gaat niet over een boom. Het is een beschrijving van onze levensruimte het aardoppervlak en de dampkring. Het leven. Een samen stelsel van systemen.

Hoofdstuk twee. Onze fantasie, het geestelijk leven en het samenleven. Beschreven wordt het systeem van de wereldeconomie. Het systeem van de dorpseconomie met het sociale systeem. Een samen stelsel van systemen. Het systeem man. Het systeem vrouw. Heet systeem kind.

Hoofdstuk 3 Het samenleving systeem met een god. De slang het systeem van het fantasieverhalen doorvertellen in de traditie. De personen in de fantasieverhalen hebben een stem. Het systeem vrouw wordt het systeem Eva. Een vrouw die met een fantasiefiguur op de berg kan praten, de dondergod. Ze kan met de dondergod het weer regelen. Adam het systeem man wordt het systeem adam. De slang het systeem kind wordt een strijd tussen de vrouw en eva. De stem van de natuurwet omdat gij de baksteen opgeraapt hebt zal ik hem laten vallen als gij die loslaat.

Hoofdstuk 4 de zonen van Eva. Het systeem Abel. Het systeem Kain. En nog eentje. Het systeem offergaven wordt gefantaseerd. Het systeem de strijd om bezit. Kaïn fantaseert het systeem betaalde moordenaars in dienst hebben ter bescherming. De aarde kan overspoeld worden met betaalde moordenaars de legers.

De onzichtbare wezens de goden zijn niet door de natuur geschapen maar door het systeem Eva gefantaseerd. Het verhaal van de onze. Het verhaal van de paus. In het begin was er niets. Een god met engelen. Er worden een stel engelen stout. En daarom moeten wij mensen in ellende leven. Als ieder lid van een groep mensen over een verhaal tegen elkaar verteld dat is de waarheid. Het wordt voor de groep de waarheid.

Wij zijn ons houvast, de menselijke gevoelens kwijt. Welk verhaal verteld wordt maakt niet uit het wordt tot waarheid gemaakt.

De peuter en de computer. De peuter is als een computor waar nog geen program op zit. Welk program gaan we erop zetten?  We zetten het program braaf en stout in de peuter zetten. Ze vormen zoals we huisdieren vormen. We zouden ook de natuur zijn werk kunnen laten doen. De menselijke gevoelens zullen zich ontwikkelen. Een samen van menselijke gevoelens zal zich ontwikkelen.

De strijd tussen Genesis en de geloven.

Wat Genesis verteld geldt altijd voor heel de mensheid. Dus niet voor iedere groep een andere waarheid. Genesis is te begrijpen met logisch denken. In een kennis van goed en kwaad zit geen logisch.

Genesis 2: 16 En de natuurwet gebood de mens. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

Genesis 2:17 maar van de boom va de kennis van goed en kwaad, daarvan mag U niet eten, want op de dag dat U daarvan eet, zult U zeker sterven.

Dat is dus hoe we leven, als een levende dode. We hebben een levend lichaam. We hebben geen menselijke gevoelens en zeker geen menselijke gevoelens in de samenleving

Wat we niet waar willen hebben.

Van natuur uit zijn we dorpsbewoners lid van een sociale groep het dorp. Dat is het belangrijkste al het andere staat daaronder. De paus van natuur uit is hij een sociale dorpsbewoner. Dat hij paus is staat daaronder.  De president van Amerika. Van natuur uit is hij een sociaal dorpsbewoner. Het president zijn staat daaronder.

Er is meer tussen hemel en aarde. En we fantaseren. Als een aantal mensen hetzelfde fantaseert en zegt dat is de waarheid wordt dit voor deze groep de waarheid. De werkelijkheid van de natuur. Van natuur uit zijn we lid van een sociaal dorp. Het dorpsbewoner zijn is het belangrijkste. Onze fantasie dient daaronder te staan.

Van natuur uit.

Van de natuur uit dient ons lid zijn van het sociaal dorp het belangrijkste te zijn. De paus. Het belangrijkste is dat hij lid is van een sociaal dorp. Daar dient hij zich bezig mee te houden. Het paus zijn komt op de tweede plaats eronder. De Koning. In de eerste plaats is hij lid van een sociaal dorp. Daar dient hij zich mee bezig te houden. Dat hij Koning is staat daaronder. De president van Amerika. In de eerste plaats is hij lid van een sociaal dorp. Daar dient hij zich bezig mee te houden. Dat hij president van Amerika is staat daaronder. Dat geld voor ieder mens op aarde. Lid zijn van het dorp is het belangrijkste daar dienen we ons mee bezig te houden. Al het andere staat daaronder.

Directeur arbeider.

Baas en slaaf. Directeur arbeider. Er is toch geen verschil? Het zijn andere namen voor hetzelfde. Omdat de arbeiders machines moeten bedienen heeft de directeur gezorgd dat de slaven een beetje minder dom worden. Ze mogen een beetje bezit hebben. Als hij de arbeiders zou uithongeren gelijk de Adel dat in Frankrijke deed zou er een Franse revolutie komen maar dan wereldwijd. Overigens. Aan wie moet de directeur zijn producten verkopen?

Duidelijk dat het geheel gefantaseerd is door een geestelijk gestoorde. Kaïn met zijn offergaven en betaalde moordenaars. En dan moeten we elkaar vertellen dat we geloven.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.