x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

TELESKOOP MAGAZINE MAART 2017

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 17 January 16:16

WILDERS FOR PRESIDENT....ba3c323bc9cf466df95b73792a15bcfd_medium.

Geert Wilders de nieuwe minister president. Vrijwel niemand gelooft dat dit werkelijkheid wordt. Zeker, er zijn twijfels of hij met z´n NSB nieuwe stijl anno 2017 bij de komende 2e kamerverkiezingen de grootste partij wordt. Nou ja partij, beweging, want onze dictator nieuwe stijl is het enige lid van de PVV, welk geen politieke vereniging is met daarbij alle reglementering.

Maar het zou zo maar kunnen gebeuren dat de blanke, witte ´Germaan´uit Venlo, de best beveiligde man in Nederland ook nog eens 76 zetels gaat halen! Echt uniek voor de Nederlandse politieke geschiedenisl. En dan hoeft hij geen coalitie te vormen met welke gevestigde politieke partij ook. En dat zou voor de VVD goed nieuws zijn, want deze neo conservatieve volkspartij, olv Mark Rutte wil niet ) meer' nog eens regeren met een in hun ogen onbetrouwbare partij, van weglopers letterlijk en figuurlijk gesproken, en ook nog met dubieuze opvattingen over de Islam als religie en ideologie. Minder, minder Marokkanen... Wilders is veroordeeld en zoekt in het Openbaar Ministerie de zondebok, noemt hen een ´bondgenoot´van Marokkaanse criminelen, van Marokkaanse jihadiste, terroristen. Tuig  van de riggel, dus. 

De stand van zaken nu is dat Wilders en z´n neo fascistische partij op ca 35 zetels staat, veel meer dan de VVD, en daarmee de grootste partij is in Nederland. Maar ook in omliggende landen zijn soortgelijke PVV achtige populistische nationalistische partijen in opkomst. In Belgiè is dat al langer het geval. Eerst Vlaams Belang en in Frankrijk en Engeland ook invloedrijke nationalistische partijen die je in zekere zin ook neo rascistisch kunt noemen. We kennen immers de vader van Marie Le Pen nog wel met z´n discriminerende opvattingen jegens vreemdelingen, vluchtelingen, asielzoekers.

Herhaal zich wat voor de 2e wereldoorlog gebeurde, de opkomst en het gevaar van de Nationaal Socialistische Beweging van ene Anton Musserte9d4f5de2aca5f60566e5d7f8f482a0b_medium.foto Anton Mussert en Adolf Hitler als hun dictatoriale leider, niet serieus genomen door de grootste oorlogsmisdadiger aller tijden Adolf Hitler.

Het interesseert Wilders niet, de kritiek op hem, van Alexander Pechttold van de afbraakpartij nummer 1 D´66 met hun zogenaamse nieuwe hervorming en modernisering dogma´s. En ook het jongste politieke talent van Nederland Jesse Klaver van Groen Links die overmoedig geworden door de grote winst van bijna 300% van 4 zetels naar 14 zetels, is ook de politieke realiteit even kwijt zo blijkt uit Z´n recente oproep´ik wil minister president´worden!

NSB en PVV wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen... Beide hebben ze een vrij linkse agenda, althans in sociaal economisch opzicht. Opkomen voor de ouderen, AOW terug naar 65 etc. Maar extreem rechts als het gaat om de ethiek. Nederland voor de Nederlanders lees autochtonen, geen ontwikkelingshulp, alleen noodhulp, alsof dat helpt voor structurele verbeteringen in de door armoede zwaar getroffen 3e wereld, waar massaal kinderen sterven van ondervoeding. Geen zorg voor de PVV. Eerst zorgen voor de eigen blanke Nederlanders zou Wi+ders cs nazeggen.

Wat nu als Wilders cs het voor het zeggen krijgt in Nederland. Gaan dan de grenzen dicht. Worden massaal buitenlandse vluchtelingen en assielzoekers de grens overgezet. dan wel ingevlogen op terugweg naar hun thuisland. En treden we als Nederland uit de EU, en wat zijn daar weer de gevolgen. Krijgen we de vertrouwde oude gulden terug als het aan onze wijze Geert ligt.

Vast staat dat Geert Wilders de beste politicus is, en dat hij zoveel politiek talent heeft, dat niet alleen z´n grote opponent Alexander Pechttold, maar ook het talent Jesse Klaver het afleggen in het parlement. Wilders is iedereen de baas, uitgezonderd misschien Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. Maar van haar heeft hij nuiet al te veel te duchten, ook al zal het zetelaantal mogelijk verdubbelen van 2 naar 4 en of nog een zetel er bij. Dat is te hopen voor Thieme die de enige betrouwbare en geloofwaardige politica is en ook nog duurzame visie heeft op de werkelijkheid en terecht pleit voor meer vrouwen als fractievioorzitters in het parlement.

De NSB70fd8d16288402dd1fd0e20040bc4395_medium.fot Anton Mussert NSB temidden van Himler en Seys Inquart. was meer een Nationalistische beweging, net als de PVV, maar minder een ´socialistische´en zeker anti communistisch in elk geval. Zij was ook en met name militant, militairistisch. De NSB leek meer op de fascistische partij van de Italiaanse dictator Mussolini dan de NDSAP van Adolf Hitler, die Germaans was. Mussolini had niets met het rascistisch streven van een Groot Germaans rijk. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat hoewel de NSB anti/democratisch was, zij zich keerde tegen de voorloper van de pvdA, het liberalisme, anti kapitalistische inslag had, en in die zin net als de CPN tegen het liberaal kapitalisme van de VVD e.a. De NSB bestond echter uit mensen uit alle lagen van de bevolking. Mussert wilde echter dat Nederland zelfstandig bleef en niet ophing in Das Reich van Hitler. Maar door de meerderheid werd de NSB gezien als een stelletje volksverraders, en dit terwijl NSB deze gedachte ook hadden jegens Nederlanders die zij beschouwden als Nationale verraders! De NSB verschilt met de PVV  die niet militant, militaristisch is en wars lijkt van uniformen en wapengekletter. De NSB was van oorsprong ook niet antisemitisch, maar later waren zij tegen de Joodse invloed en bang dat de Joodse cultuur de typische Nederlandse cultuur wilde veranderen in al haar geledingen. En daarom verzetten de BSB niet tegen de Duitse Jodenvervolging en na later in de oorlog bleek de haulocaust de grootste misdaad tegen menselijkheid. 

De NSB is opgericht in 1934 , door Anton Mussert en van Geelkerken als stichting, geen politieke vereniging en ze beschoueden zich als een politieke beweging net zoals de PVV in onze tijd, toen het economisch crisis was, massa werkloosheid en de regering Colijn onder kritiek stond. Ook het leger werd verwaarloosd, er werd flink bezuinigd op defensie door Colijn cs die andere prioriteiten kende in een tijd van mobilisatie van de strijdkrachten. De NSB had kritiek op deze verwaarlozing van defensie, en terecht zo bleek in mei dagen'40 toen Hitlers moderne leger over de Nederlandse sterk veroudere manschappen en materieel heen walsde. De NSB was Nationalistisch en Socialistisch, was voor orde en regel, voor arbeidsplicht, tegen stakingen en vakbonden. Was tegen gedwongen ontslagen en voor meer arbeidsrecht. Anti kapitalistisch tw tegen uitwassen van het groot kapitaal, het vullen van zajen van uitbuiters. Anti-communistisch dwz tegen de dictatuur van het Marxistisch/Leninistische proletariaat en klassenstrijd. De NSB was voor samenhang, coperatie, maar ook revolutionistisch en dus anti-democratisch. Wilde verbod op alle gevestigde politieke partijen. Ze had een eigen WA legermacht en later met de komst van Rost van Tonningen, later directeur Nederlandsche Bank. Deze Rost van Tonningen was antiSemiet. Ook was er ene van Geelkerken uit België secrtetaris van de door de weg en waterbouwkundige Anton Mussert, welke afkomstig was uit Zuid Holland Werkendam en zijn ouders Gereformeerd waren, zoals velen in die streek dat waren. Mussert wilde aanvankelijk beroepsmilitair worden, maar werd daarvoor afgekeurd en besloot te studeren voor Weg en Waterbouwkunde. Hij verzette zich later - en met succes-tegen de aansluiting van het Amsterdam Rijnkanaal naar Duitsland wat een bedreiging voor de Rotterdamse haven zou zijn volgens Mussert. Aanvankelijk was hij geen anti-Semiet, maar later liet hij deportaties toe en kwam ook te weten over vernietigingskampen en massale vergassing van miljoenen Joden in de gaskamers van Auszwitz in Polen. Hij deed niets. Protesteerde er niet tegen. En na de oorlog kostte dat zijn kop letterlijk en werd ter dood veroordeeld en gefusieerd. Een zwae sread voor de leider van de NSB en Nederland die altijd bleef beweren een goede Nederlander te Zijn. Rost van Tonningen op papier de 2e man binnen de NSB was ver uit de machtigste. Ook Feldmeyer uit Assen Drente was een van de prominenten binnen de NSB. De meeste Nederland beschouwden NSBérs als landverraders en veel NSBérs verrieden onderduikers en verzetmensen. Vaak ook waren zij slaahs met hun opponenten de communisten in Amsterdam. Het beeld dat de NSB alleen slecht was is niet geheel correct. Er waren ook NSBérs die geen verraad pleegden en of gewelddadig. Maar Mussert overschatte zich zelf als klein burgelijk mannetje heel serieus. Heinrich Himmler nam Mussert nauwelijks serieus. En dat gold ongetwijfeld ook voor Hitler en z'n fascistische NSDAP. Merkwaardig was dat Mussert ook zich uitspraak tegen de 'Walen'. Veel BSBérs waren bang voor assimilatie van Joden in de Nederlandse samenleving net zoals de meeste Duitsers ook Joden beschouwden als een 'vreemd'en minderwaardig ras met toenemende invloed in economie, handel, onderwijs en andere sectoren van de maatschappij. Veel NSBérs waren bang dat Joden de macht in Nederland overnamen ook waren ze liberaal, socialistisch (communistisch). Gek genoeg waren in het begin ook Joden lid van de NSB. Maar later kwam er een verbod om lid te worden. Mussert had zelfs met Rost van Tonningen een deportatieplan om Joden naar hun nieuwe thuisland te deporteren Suriname!  De Duitsers hadden echter andere plannen met het Joodse ras, vernietiging na opsluiten in concentratiekampen in Polen etc. Mussert was wel voor Vlaanderen en wilde een terugkeer van de Nederlanden. Mussert keek af wat er in Duitsland gebeurde op politiek gebied en economisch en gezegd moet worden dat Hitler met z'n bouw van nieuwe snelwegen, Volkswagen, en militaire industrie de werklooosheid terug bracht en de welvaart steeg onder zijn bewind. Dat mag, ook wel eens gezegd worden, naast dat Adorlf Hitler grootheidswaanzin had en uitgroeide tot de grootste misdadiger van de geschiedenis! Hij zou, als hij niet zelf tot moord overging ongetwijfeld ter dood zou veroordeeld worden en gefusioneerd als zo vele andere oorlosmisdadigers als Himmler cs. Het gedachtegoed ook door de wijlen 'zwarte'weduwe Rost van Tonningen in leven gehouden is de verboden beweging de Nederlandse Volks Unie een stelletje luidruchtige rechts radicalen die je ook elders in West Europa nog aantreft. Het zou mij niet echt verbazen als ook binnen de PVV nog sympathisanten zijn van het gedachtegoed van Mussert's NSB, welke beweging na de 2e wwereldoorlog werd verboden.

Co Meijer

BESTAAT GOD?!

Zo'n 6.000 jaar geleden zou  ene  (en eerste) mens Adam op Aarde zijn verschenen in wat in de bijbel wordt genoemd het paradijs het Hof van Gethsémane, ergens tussen de rivieren Eufraat & Tigris in het voormalige Mesopotamië het latere Perzië en anno 2017 Noord Irak. Tenminste als de eerste mens een man op Aarde is geschapen. Genesis het eerste Joodse bijbelboek is er duidelijk over. God heeft de mens Adam geschapen uit klei en vervolgens zou God hebben gezegd 'het is niet goed dat de mens Adam alleen blijft en dus werd een rib uit het lichaam van Adam gehaald en blies God adem 'lucht' in de eerste vrouw Eva. Adam was fysiologisch en mentaal 100% goed en ondervond noch geen degeneratie. Abraham geboren in Ur werd 175 jaar en stierf..             -  Abraham8126651394385568b5faf076711bd9f9_medium.afb Abraham zou 2.038 voor Christus zijn geboren en dus 4.055 jaar geleden zijn verschenen op Aarde in het Hof van Gethsemane. Wie het paradijs verhaal heeft bedacht en vervolgens heeft opgeschreven uit overlevering weten we niet (zeker). Het zou Mozes (dan wel tijdgenoten) kunnen zijn geweest, de spirituele leider van het op drift geraakte volk van Israël, welke 40 jaar waren verbannen en overleefden in de Egyptische woestijn onder bevel van de Farao van Egypte. Mozes voerde z'nn Joodse volk door de Schefzee naar het 'beloofde land'Palestina waar het nu nog leeft, zij het dat Palestina is bezet, althans delen er van. behoudens Judea en Samaria de Joodse gebieden. Over Abraham weten we uit het Genesis verhaal, dat hij een persoonlijke ontmoerting had met 3 'vreemde mannen' die op het heetst van de dag voor z'n woontent verschenen. 2 mannen waren éngelen'en de derde, Abraham herkende hem direct was De Here God'. Deze was op weg naar de steden Sodom & Gomorrah waar hij vreselijke geruchten over zou hebben vernomen, namelijk éen zondig'leven van de bevolking, met uitzondering van de neef van Abraham, Lot en z'n familie. De steden werden verwoest door waarschijnlijk een natuurramp, vulkanisme en of ook aardbeving. Echter er zijn van de 2 steden geen historische sporen gevonden. Wel is bekend dat er vulkanisch gebergte is. Abraham heeft onderweg lopend de Here God vergezellend nog geprobeerd de Here God te weerhouden van zijn voornemen de 2 steden te vernietigen. Maar er waren zelfs geen 10 rechtvaardigen in de 2 steden te tellen zo besluit het verhaal over Sodom en Gomorrah, voordat de Here God de steden en omgeving vernietigde. Lot en z'n dochters wisten te ontkomen, maar lot's vrouw keek om en werd ingehaald door waarschijnlijk lava. Over Abraham's geestelijke toestand is niets bekend in de bijbel. was Abraham gezond en of had hij een psychische stoornis schizofrenie en of psychose?!  Het zou zomaar kunnen, dat Abraham 'stemmen' hoorde die hij interpreteerde als de stem van de Here God! Hoe dan ook Abraham leefde in een tijd van veel godendom, natuur gerelateerde Goden zoals de dondergod Donar, Wodan e.a. Goden. Heel verwarrend. Abraham 'óntdekte' dat het afgoden waren en dat er slecht één werkelijk bestaande transcedente God was, waarin sinds Henoch mensen op Aarde in zijn geloven. aldus de schrijver van Genesis. Tegenwoordig zo'n 2 miljard Joden, Christenen en Islamieten. Zij aanbidden JHWH, God en of Állah' een en dezelfde God, althans de meeste theïsten geloven dat...!

Noachab3423c16e9ab53366f35d50361479df_medium. leefde 2.990 jaar v.Chr en stierf inna 5.007 en werd 500 jaar oud. Noach overleefde de 'vloed' door in opdracht van de 'Here God' een houten Ark te bouwen van ceder hout, precies zo groot als was voorgeschreven. Van alle toen nog levende dieren werd een paar opgenomen in de Ark, zo vermeldt het verhaal in Genesis. Wie het geschreven heeft, we tasten in opnieuw het duister.

Het verhaal van de 'Zondvloed' moet mogelijk herleid worden tot de grootste natuurramp met water, waardoor een groot deel van de Aarde werd overspoeld door onophoudelijke zware regenval. Mogelijk veroorzaakt door inslag van een komeet op Aarde. Deze Vloed werd door gelovige mensen geïnterpreteerd als een straf van de Here God voor de 'zondige' mensheid op Aarde!

Grofweg zijn er creationisten, orthodoxe Christelijke gelovigen die geloven in de schepping van hemel & Aarde, planten, dieren en de mens in 6 dagen door de Here God. Wat minder orthodoxe gelovigen houden het er op dat 1 dag 1.000 jaar is en dat de schepping dus 6.000 jaar heeft geduurd. Aannemelijker is wat de natuurwetenschap met aannames, feiten heeft ontdekt. Namelijk dat sprake is van geleidelijke ontwijkkeling van plant naar diersoorten in zee, op het land en tenslotte het ontstaan van dieren, apen, mensapen en uiteindelijk de hoogste diersoort de mens. 

Waarom God de Here God (JAHWEH) werd genoemd kwam omdat tussen 4.000 en 6.000 jaar geleden de mensen op Aarde in een typisch en dominante 'mannencultuur' leefde. Daarom dus God geen vrouw was! Wat anders is dat de tijd dat het geloof op Aarde ingang vond in de tijd van Henoch volgens Genesis de mensen een ontwikkeling hadden van een kind van ca 5 jaar of zo.

En dus ontstond een 'kinderlijk' geloof in het scheppen van de mens uit klei, alsof de Here God als een soort beeldende kunstenaar bezig was met klei...! Dit 'kinderlijk geloof'heb ik nog aangetroffen in de afbeeldingen in de kinderbijbel op de 'School met de Bijbel' en uiteraard ook thuis.

Grofweg zijn er dus theïsten, zij die ook creationisten'worden genoemd en geloven in letterlijke tekstduiding van Genesis de Bijbel over schepping van hemel, Aarde plant, dier en mens. Dan zijn er theïstische evolutionisten, zij zijn ook orthodox, maar meer vrijzinnig en geloven in dat God evolutie heeft gebruikt als methode van schepping van aarde, plant, mens en dier. 

Dan zijn er A-theïsten, die geloven in evolutie, willekeur van ontwikkeling, in toeval en overleving van de sterste soorten. Zij geloven niet in het bestaan van welke God ook, niet een bovennatuurlijk opperwezen. Zij leggen daarvoor het bewijs bij gelovigen. Andersom kunnen A-theïsten niet bewijzen dat God in welke vorm & of gedaante niet zou bestaan! Maar dat vinden A-theïsten geen stelling. Dan zijn er ook Agnosten die dichtbij het A-theïsme staan, en twijfelen aan het bestaan van welke God ook! Hoogstens geloven zij dat er 'íets' is dat boven de mens uit stijgt, transcedent dus. Maar wat dat 'íets'en of íetsisme' is is onduidelijk voor hen en anderen.

8e68838ae402db9a440cad88566db399_medium.ae96ea7d1d777979931e1e22a80a5eb7_medium.

C O M M U N I T Y  RADIO VOOR DE DUINSTREEK *(SCHOORL E.O.!) op 108.FM in de ETHER! IN HET WEEKEND VANAF CA 22.00 VRIJDAG-ZATERDAG & ZONDAG!

7fd7a5c285256baded6aece0abb9bca5_medium.ROCK & HEAVY METAL MUSIC OF THE ROCKSTARS HARGEN-ON-AIR!OVERDAG ALLEEN IN GROET OP FM106.7 IN DE ETHER!a807f3a3f6146b1a547530ab2479a13d_medium.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.