Happy Senior

Door John Haxe gepubliceerd op Saturday 07 January 22:17

De belofte

Op het afscheidsdiner van mijn werk heb ik beloofd dat ik binnen tien jaar met een werkende oplossing zal komen voor de ouderen die voorheen een prettig leven konden leiden in een verzorgingstehuis. Door wijzigingen in het regeringsbeleid zijn ouderen met een lichte zorgvraag aangewezen op mantelzorgers of professionals die zij zelf inhuren, al dan niet met een persoonsgebonden budget. Het concept dat mij voor ogen staat gaat uit van het idee dat geluk het hoogste goed is dat een mens kan hebben. Geld en gezondheid zijn daaraan ondergeschikt. Wat heeft men aan geld en gezondheid als men zich ongelukkig voelt?

De bouwstenen, algemene waarden en behoeften

Er moet aan een aantal algemene voorwaarden zijn voldaan, wil men als oudere een prettig, bevredigend en zinvol leven te kunnen leiden. Zo moet men een doel in het leven hebben, een positief zelfbeeld, men moet zich in het algemeen gewaardeerd kunnen voelen en moet men weten wie men is; een duidelijke indentiteit hebben. In praktische zin moet men in staat zijn zich te verplaatsen of te reizen, over voldoende middelen beschikken om aan de behoeften te voldoen en passend kunnen wonen. Als deze bouwstenen kwalitatief goed zijn ingevuld, is aan de voorwaarden voldaan om een 'happy senior' te zijn.

Levensdoel

Op dit moment zijn er SIRE reclames op televisie met als slogan "Waar doe je het eigenlijk voor?" Hier wordt onder meer een voorbeeld gegeven van een man die zoveel tijd aan het carriére maken kwijt is dat hij zijn gezin verwaarloost en ongelukkig is. Deze reclame geeft heel goed aan dat het zinvol is om stil te staan bij de levensdoelen die men stelt. Het levensdoel wordt vaak gekenmerkt door de activiteiten die men onderneemt. Bij volwassenen is dat vaak het werk. Bij ouderen is dat weggevallen en kan het door andere zaken worden ingevuld, zoals het verlenen van zorg aan partner of kleinkinderen of hobbies. De politieke kleur, het bijdragen of in stand houden van een waarden en normen complex kan onderdeel van het levensdoel zijn. Ook het idee niet gemist te kunnen worden of nodig te zijn voor (klein)kinderen, vrienden, clubs, etc. Men kan ook op latere leeftijd nog idealen of aspiraties hebben waar men aan wil blijven werken. Tot slot is zingeving een belangrijk element; een geloof of overtuiging.

Zelfbeeld

Een positief zelfbeeld is voorwaarde om zich gelukkig te kunnen voelen.  Dit zelfbeeld ontstaat gedurende het leven en is voor een groot deel afhankelijk van de omgeving waarin men heeft verkeerd. Het is voor een belangrijk deel aangeleerd. Dit impliceert dat het dus kan veranderen en dat is ook zo. Wanneer iemand een hersenbloeding heeft gehad met als gevolg een aangezichtsverlamming, zal dat waarschijnlijk tot een aangepast zelfbeeld leiden. Karakter speelt ook mee. Is men optimist of juist pessimist? Is het glas half vol of half leeg? Hoe assertief is men van nature? Vindt men zichzelf een waardevol mens, heeft men iets te vertellen of bij te dragen aan deze wereld? 

Gewaardeerd worden

Het gevoel gewaardeerd te worden draagt ook bij tot een algemeen welbevinden van mensen en kan tevens een bijdrage leveren tot een positief zelfbeeld. Het is belangrijk om serieus genomen te worden, voldoende liefde en aandacht te krijgen en intiem te kunnen zijn met mensen. Dat hoeft geen seks te zijn, dat is ook in vertrouwen te worden genomen, dat er iets wordt gedeeld dat heel persoonlijk is.

Identiteit

Weten wie je bent is belangrijk om je gelukkig te kunnen voelen. Veel mensen kunnen niet goed de eigen identiteit omschrijven, maar reageren zeer sterk op bedreigingen van de eigen identiteit. Een Nederlander wil niet voor Rus worden uitgemaakt, een jongen wil over het algemeen niet voor een meisje doorgaan en een Feijenoorder wil geen Ajaxiet zijn. De identiteit wordt o.a. bepaald door de sociale klasse waar men toe behoort, het geloof, geestelijke- en lichamelijke gezondheid, lidmaatschappen van organisaties, etc.

(On)afhankelijkheid

De meeste mensen willen sturing hebben over hun eigen leven; willen niet afhankelijk zijn. Volledige onafhankelijkheid kan niet, aangezien een mens sociale contacten van kwaliteit nodig heeft. Dat is ook een vorm van afhankelijkheid. Onafhankelijkheid is dan wellicht ook niet het juiste woord, maar is zelfsturing meer op zijn plaats. Het zelf kunnen bepalen waar men naar toe wil gaan of zijn, over voldoende financiële middelen beschikken om zich onafhankelijk te voelen en kunnen beschikken over een passende woning helpt het gevoel zelf het leven te kunnen inrichten.

wordt vervolgd........

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.