Een unheimische toekomst die verholpen kan worden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Wednesday 04 January 21:49

      Overal is het voelbaar en constateerbaar dat onze oude samenlevingsvorm totaal op instorten staat en dat de ontwikkeling van onze beschavingscultuur op een dood spoor zit. De jaren 50-60 waren enthousiaste jaren van zekerheid, terwijl wij nu in onze creativiteit en toekomstvisie een totaal dieptepunt hebben bereikt.6c6926c86bac8147a1e4bcf0401e9b71_medium.

     De ondernemers in ons landje werden vorig jaar opgezadeld met een filestrop van 1,1 miljard euro, ruim een kwart meer dan in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van EVO, Fenedex en TLN, terwijl de grote visioenen van magnetische monorails die een snel vervoer tussen grote steden mogelijk zouden moeten maken totaal in de vergetelheid zijn geraakt.

  b1ca2941cad072f7e65716389f94e5a8_medium.

     Onder wetenschappers is het duidelijk dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatsverandering. Ze weten 100% zeker dat er meer CO2 in de atmosfeer zit dan twee eeuwen geleden en dat die ontwikkeling de opwarming van de aarde versterkt. Die CO2 is afkomstig van fossiele brandstoffen die door de mens zijn verbrand. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plataardig en dierlijk leven in het geologische verleden van de aarde. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. 

  d9fde0d800430347870c0026241f0dd5_medium.

     Ondanks alle inspanningen, vaak om cosmetische redenen dan om een werkelijk antwoord te vinden op de milieuvervuiling, gaan ze in Indonesië gewoon door met het verbranden van regenwouden op een toenemende schaal. Het voedsel dat we eten en de grond waarop het wordt verbouwd worden op een ongelofelijke manier door toxische chemicaliën vergiftigd, waardoor de bij aan het verdwijnen is. Door voortdurende vernietiging van de ozonlagen kunnen wij nu niet langer dan een kwartier in de zon liggen zonder aan huidkanker blootgesteld te worden.

  ddc013612dc300fdc4e2e57f54abd92c_medium.

     In het dagelijkse leven is de degeneratie van de samenleving op dezelfde manier zichtbaar. Geweld, vandalisme en maling hebben aan wet en orde nemen handoverhand toe, evenals het gebruik van drugs, alcohol, en de alsmaar toenemende seksuele aandoeningen. Verder leven wij in een wereld waarin natuurgeweld en oorlogen alsmaar toenemen en steeds dichterbij gaan komen. Als wij zo doorgaan dan kan een militaire confrontatie met Rusland niet meer vermeden worden want de troepen worden aan de grenzen van Europa samengetrokken.

  dbf4c50d186bce6aa1737bc1710fdaac_medium. 

     In deze tijd ontkennen of twijfelen dus velen aan het bestaan van God en houden vol dat alle gedragsregels door de mens zijn opgesteld en naar eigen goeddunken kunnen worden aanvaard of verworpen. Het is duidelijk dat wij thans in een wereld leven waarin de meeste mensen het bestaan van God of het belang van zijn geboden verloochenen.  Ze doen dat niet bewust want zij kennen zijn goedheid niet. Ik geloof in God, dat Hij bestaat en dat Hij alle dingen heeft geschapen, dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Ik geloof dat de mensen op aarde niet alle dingen kunnen doorgronden die de Heer wel kan doorgronden.

  6ca23a0996275aca8cfe6997d979c978_medium.

     Ik geloof dus dat de mens zich moet bekeren en hun zonden moeten gaan verzaken en voor het aangezicht van God zich moeten verootmoedigen en Hem vragen of Hij hun in alle oprechtheid van hart zou willen vergeven. (Zie Mosiah 4:9-10.) Ik wil dus de nadruk leggen op de fundamentele waarheden waarop mijn geloof gevestigd is en dat is 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
U stelt het probleem vast. We hebben de kennis van goed en slecht tot natuurwet gefantaseerd. Uw oplossing kan ik niet volgen.
De oplossing is toch dat we de natuurwet als natuurwet moeten aanvaarden. Van natuur uit zijn wij zonder goed en kwaad. Zo zijn we op aarde gekomen. Dus zonder een goed en kwaad in de samenleving. De natuurwet heeft ons het logisch denken gegeven. Een goed zonder tegenstelling. De boom van het leven.
En dat staat geschreven in Genesis de eerst twee hoofdstukken. U zegt dat U de schepper begrijpt. Genesis begrijpen dat ontkend U?
Goed en kwaad fantaseren we met stemmen in het hoofd horen. Daar vinden we de goden van de beschavingen.
Dag Haraelmans,

zolang wij werelds blijven denken zullen wij altijd onder oorzaak en gevolg blijven staan. Doen was God zegt is de ultieme waarheid betreffende de gebruiksaanwijzing hoe met onze aarde en hoe wij met elkaar onderling moeten omgaan. Hedendaagse openbaringen geven daar sturing aan over wat wij nu moeten doen om dat doel zichtbaar te maken. Genesis staat daar echt te ver vanaf. Toen Genesis werd geopenbaard was deze aarde nog niet verziekt.
De aarde was nog niet verziekt. Dan hebt U het over hoofdstuk een en twee. Met Eva gaan we leven in de kennis van goed en kwaad. Dat gestoorde gefantaseer van Kaïn wilt U dat gezond noemen? Het is een beschrijving hoe we ons gelijk aan de natuurkracht fantaseren. Ieder Kaïn erfgenaam fantaseert met goed en slecht zijn eigen natuurwet. Zijn echte natuurwet.

De echte natuurwet is hoofdstuk een en twee. Hoofdstuk twee onze samenleving kunnen we vervangen door een fantasie van goed en kwaad.
Dat heeft tot gevolg, we leven in een wereld die we nu kennen. Ellende, haat en moord. Die samenleving scheppen we zelf. We drukken de boom van het samenleven dood.

Alles wat na Kaïn in de geschiedenis komt is gefantaseer van goed en slecht. De fantasie van stemmen in het hoofd.

Wanneer is de mensheid verziekt? Bij de goden van welke beschaving? Bij Eva is de mensheid verziekt.

We willen een wereldbevolking zonder oorlog niet zien. Wij mensen zijn de baas op aarde. Met de beperking dat de echte natuurwet, het samenleven volgens de echte natuurwet in hoofdstuk twee Het bovenste is. Dit bovenste kent geen goed en kwaad.

U verklaard Genesis tot waardeloos. Waarmee bepaald U de waarde van over water lopen? Waarmee bepaald U waarheid? Het elkaar na vertellen. Zoals in elk geloof. Dan komen we bij de peuter en waarheid. De strijd van de slang.
Dat gestoorde gefantaseer van Kaïn wilt ik zeker niet gezond noemen maar als ik de wereld in kijk dan blijken daar miljoenen kain's rond te lopen, Van één kain verziekt de wereld niet maar met miljoenen .......... vul maar in. Toch? Wij hebben dus hedendaagse openbaringen nodig en die vindt je in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Kaïn is het systeem van de samenleving van de wereldbevolking. De wereld vol betaalde moordenaars, de legers. Wij hebben de kennis van goed en kwaad boven ons gesteld. tot baas over ons gemaakt. Goden gefantaseerd. Een god is een bundel verhalen die van buiten geleerd moeten worden.

We hebben de boom van het leven onderdrukt. We dienen de natuurwet zoals de natuurwet is te aanvaarden. en ons niet als gelijke van de natuurwet te fantaseren.

Het keerpunt is de opvoeding van de peuter. Welke wereld leren we de peuter als het leven?
De ellende van goed en slecht of het leven als mens.

De betaalde moordenaars, de legers zijn geen uitvinding van Jezus. Veranderingen in de verhalen van Jezus maken niets uit. Kaïn heeft de betaalde moordenaars gefantaseerd.