TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE Februari 2017

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 28 December 13:26

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

T E L E S K O O P  (INTERNET) MAGAZIEN FEBRUARI 2017 REDACTIE Co Meijer jameijer@quicknet.nl

POLITIEK.-3060c73c8a4b37aa23b4c820722650ea_medium.(foto 2e kamer)

Komende maart kunnen we weer eens voor de 2e kamer kiezen. En als ik mij niet vergis, en waarom zou ik?! zou het wel eens kunnen gebeuren dat we in Nederland een nieuwe premier krijgen, namelijk Geert Wilders!ba3c323bc9cf466df95b73792a15bcfd_medium.(foto Geert wilders) Maar voorlopig lijkt mij die kans nog niet zo groot! Want meestal bedenken, en zeker 'zwevende' kiezers zich over hun definitieve keuze als ze in het stemhokje zijn aangekomen... Maar dat de PVV van Wilders, als enige lid, maar met een grote aanhang een van de grootste politieke partijen wordt lijkt zeker. De PVV is voor vrijheid, maar niet voor zij die de islam aanhangen, want dat beschouwd Wilders cs als een gevaarlijke ideologie. Dat is ongenuanceerd, want de islam is in eerste plaats een wereldreligie van ca 1 miljard aanhangers. Met het Christendom ( ook ca 1 miljard) de 2 grootste religies op Aarde. Waar staat Wilders cs en z'n PVV voor? Waar moeten we deze pur sang nationalistische partij plaatsen? Rechts, in het centrum en of links van het midden? Niemand weet het zeker, want de partijstandpunten lopen per item uiteen. En dat maakt het voor de kiezer er niet eenvoudiger op. Wilders sc is tegen de islam, wil minder (criminele) marokkanen, wie niet vraag ik mij dan af.. De Pvv wil uit de EU, wil de harde Nederlandse gulden terug, en wil allerlei in hun ogen verspillende rijkssubsidies stop zetten. Ze willen ook af van ontwikkelinshulp, minder kunst en nog meer minder. Meer geld voor veiligheid, boerka verbod en 'kopvodden belasting'en nog meer!  De PVV een opportunistisch populistische partij, waar niet alleen mensen met een allochtone achtergrond te vrezen hebben, maar ook de 3e wereld, ook al zou er een herschikking en prioriteitenplan moeten komen voor ontwikkelingshulp, dat weer wel, moet niet aan de macht komen, want dan voorspel ik een hoop onrust en nog meer tegenstellingen als er anno 2017 al zijn. Nog meer verdeeldheid kunnen we ook hier in Nederland niet gebruiken lijkt me. Er is al te veel onrust en onvrede onder grote bevolkingsgroepen en dat in een land waar de welvaart voor velen hoog is een van de hoogste ter wereld. Dus waar hebben we het over.

De VVD. Deze neo liberale conservatieve partij, beschouwen zich als de 'redders'van de Nederlandse economie. Zeggen dat ze de economie weer op orde hebben gebracht. Dat is slechts tebn dele waar, want externe factoren hebben een grotere rol daarbij gespeeld en niet Rutte cs4a7f43a4a40d7852e1474d2dcd68f35d_medium. met hun bezuinigingsdrift van ongekende grootte. Veel mensen met laagste en midden inkomens kunnen er over meepraten niet waar! Aan de ene kant miljarden uitgeven voor nieuw niet meest noodzakelijke en duurste jachtvliegtuigen. En de economische afwentelen op de kwetsbaren in de samenleving is niet echt sociaal. Maar goed eerlijk is eerlijk. Nederlandse overheid heeft onder leiding van de VVD, meestal coalitiepartner veel te veel geld uitgegeven, verspild en zijn als eerste partij politiek verantwoordelijk. Bovendien is door hun beleid de sociale ongelijkheid toegenomen in plaats van afgenomen. En dat is niet voor het eerst!

De PvdA5001d6a48a18d3e4f3b282cd2495d1c2_medium. is in een diepe crisis. De van oorsprong socialistische lees; sociaal democratische parrtij is haar socialistische ideologie al lang en breed achter zich gelaten En voormalige vakbondsleiders van de FNV Wim Kok, bij ING in de raad van bestuur en medeverantwoordelijk voor  'graai'' cultuur bij de ING, is net als voormalige actieleider Diederik Samson door de voor en of achterdeur verdwenen. En nu mag de nieuwe fractieleider het stokje overnemen, en de neo liberale partij wat meer naar links sturen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, ook al is daar de non conformist Hans Spekman voorziiter van de PvdA, die lak heeft aan conventie en gewoon bij officiële gelegen zijn vrije tijdskleding draagt.  De PvdA als ze zich niet enigszins herstelt wordt net als het CDA, voormalige grote partijen in de marge van het politieke spectrum geduwd. Want veel PvdA stemmers stappen over naar de PVV in de hoop daar hun onvrede te kanaliseren. Maar dat is ijdele hoop zo vrees ik.

Het CDA gaat zich prat op hun 'Christelijke sociale 'politiek! Bijna niemand ontdekt daar iets van, en deze partij is gewoon een neo-liberale rechtse politieke beweging, van veel christenen die het misschien niet slecht bedoelen, maar ver af staan van wat hun oorspronkelijk spirituele leider uit Nazareth  hun voor hield. Maar hun tegenwoordige spirituele leider de Paus5a2664c0ab17c7ad78ed3eb59340bd1c_medium. probeert het 'bloedige' verre verleden, van inquisitie en 40.00 moorden op zogeheten afvallers 'ketters', achter zich te laten, door zich te revancheren als een wereldwijde kerkinstituut van vrede en gerechtigheid!

De kleine ´broer ´CU, Christen Unie, probeert met woorden en weinih daden´de ´christelijke´sociale politiek nieuw leven in te blazen. Echter de achterban meest afkomstif uit GPV en RPF ijn conservatief, en dus mogen we ook niet al te veel sociale veranderingen van de CU verwachten. 

En dan D´66 die zich zelf beschouw a+s progressief liberaal met hun opvattingen over hervormen en moderniseren van de economie en Nederland. Pechtold gelooft als geen ander in zich zelf, is zo ijdel als maar kan, en heeft Wilders als zijn zondebok en politieke tegenstander. Ondertussen heeft deze ´moderne progressieve neo/liberale´parij gewoon meegedaan aan ordinaire bezuinigsdrift van Rutte-Samson CS. Een schaapin wolven kleding zou ik D´66 en haar partijleider willen noemen. En geloof het of niet, door hun zogenaamde ´redelijkheid´stijgen ze ook nog in de peilingen! Maar verder dan 15 zetels zal deze partij het niet brengen, veronderstel ik. De Nederlandse kiezer is immers niet helemaal gek !

En dan de andere linkse politieke partijen. GL met hun nieuwe charismatische jonge leider Jesse Klaver, die het goed deed in de 2e kamer, zal met zijn presentatie inderdaad wel nieuwe kiezers trekken. Hij zal de wonden gaan properen te helen na het absurde vertrek van Jolanda Sap, een goede politica, maar wel ook ieman die het beleid van haar voorgangster, Femke Halsema, die een andere meer ´vrijzinnige' neo liberale progressieve liberale koers inzette. voortzette, neo liberaal progressief beleid, meer jan ik er niet van maken. GL ook al weggedrukt in de marge van de politiek, probeert met Jesse Klaver overeind te krabbelen.

De SP heeft in Emiel Roemer7466355323f66b3d825b77b3382d3ad4_medium.Liliane Marijnissen,  als partijleider een naar later bleek ´verkeerde´keus gemaakt. Emile Roemer is niet de charismatische politieke leider die het ooit had in Jan Marijnissen. De enige nog zeg maar neo socialistische partij met eigen principes van inleveren van partijiinkomen van individuele partijvertegenwoordigers, profiteert niet van de en zeer begrijpelijke teloorgang van de PvdA in crisis! Maar de SP heeft al de nieuwe leidster op het oog, uit eigen kringen de dochter van.... jawel Liliane Marijnissen.

En dan op rechts de SGP, nou daar ben ik snel klaar mee. Deze voornamelijke zeer conservatieve ´bevindelijke´christenen van de bijbel uit de zeer orthodoxe bijbelstreken in de Veluwe en elders, blijft met 2 zetels een vrij onbeduidend gezelschap in het ´zwart´ op zondag! Het probeert de tijd terug te draaien en mensen voor te houden dat zij bijbelse normen en waarden moeten najagen voor wat de bijbelse waarden en normen en speciaal die van het oude testament waard zijn. Jahweh was immers verre van een vredelievend ´hogere´macht die bijna de planeet Aarde met al het leven verwoeste en z´n eigen ´zoon´liet ombrengen aan het kruis op Golgotha zogenaamd om verlossiing en verzoening van de mensheid tot stand te brengen. In dit ´sprookje´geloven nog vele miljoenen mensen!

En dat tenslottwe de nieuwkomers, de populisten en opportunisten als 50 plus partij. van Henk Krol, met zijn vrij dubieuze verleden, de man van onschuld en Jan Nagel de dictatoriale ex voorzitter van LN, die het een hobby  vind om regelmatig politieke bewegingen op te zetten. En dan zijn er nog meer ávonturisten´die we straks allemaal op ons verkiezingsbiljet terug zien! 

Een uitzondering is Marianne Thieme789cca722ba1363dffa8c6f372056ff3_medium., wellicht de enige betrouwbare en kritische politica, van de Partij van de dieren en duurzaamheid wil ik er aan toevoegen. Zij is de enige vrouwelijke fractieleidster die het echt goed voor heeft met dieren, mens en natuur. Stemmen dus op haar! En niet op al die ego´s die zich zelf belangrijker achten dan welke kiezer ook, en hun electoraat misleiden, manipuleren tot dat de kiezer toch weer op ze gaat stemmen vrees ik oprecht. De elite links en of rechts heeft immers de politieke en economische en militaire macht ook in Nederland. En de NCPN de nog enige echte socialistische partij met Willem Gomes in het overigens neo liberale Heiloo en de gemeente Reiderland )Gr' zijn nog overblifselen van het marxisme-leninisme, een zeer orthodoxe links politieke beweging, die helemaal in de marge van de politiek is terecht gekomen, na de mislukkiing in de Sovjet Unie, Noord Korea en Cuba met het socialisme zonder humanisme ,mensenrechten.  En wie wil een wereld van socuale gelijkheid zonder mensenrechten., niemand veronderstel ik...

Co Meijer redactie

SPIRITUALITEIT.-

WEBSITE ATHEÌST VAN BART KLINK.

BART KLINK heeft in zijn spirituele religieuze zoekzocht een reis gemaakt vanaf zijn kinds zijn, gelovig theìst )Nederlands Hervormd' maar is in zijn studententijd, zoals zo vele jonge )studenten' gaan twijfelen over theìstisch geloof geloof in God. En twijfel is het begin van wijsheid zullen we maar denken, zolang het geen obsessie wordt. Bart vind het moeilijk om theìsme, agnosisme en artheìsme met elkaar te verenigen schrijft hij mij. En ook begrijpt hij niet  de nieuwe definitie van het begrip GOD, het natuurkundige equivalent ervan tw het intrinsiek zelfregulerend kosmisch natuurkracht beginsel, de bron cq oorzaak van leven in de kosmos en op Aarde. De Zon is immers ook een bron van leven op Aarde door dat het warmte energie en licht afgeeft op Aarde en mensen dankzij de Zon levensvatbaar zijn! Ik heb Bart Klink een lezing aangeboden over mijn populair filosofisch wetenschappelijk inzicht in  de moderne Godsvraag. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Immers waarom zou er geen buitenaardse God kunnen bestaan een levend buitenaards wezen verantwoordelijk dmv genetische manipulatie in labaratoria op Aarde, waardoor de eerste mens is geboren!

En waarom zou er niet ook een atheìstische oorzaak kunnen zijn, zoals hiervoor beschreven. En is het niet mogelijk en lofisch dat alle mensen in zekere zin AGNOST zijn, zij die twijfelen aan het bestaan van een theìstische God. Er zijn immers geen bewijzen van het bestaan van een bijbelse God dan wel geen bewijs dat God niet zou bestaan. Dit omdat nog zoveel wetenschap al wel bestaat maar nog door dezelfde wetenschap ontdekt wordt...! En waarom geen schepping en evolutie als anname.

co meijer

POPULAIRE WETENSCHAP.-

SPORT.-

MUZIEK.-

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.