Een antiautoritaire Peuter Een antiautoritaire wereldbevolking

Door Haraelmans gepubliceerd op Saturday 10 December 12:42

Peuter rechten op gevoelens. Volwassenrechten op gevoelens.

Een antiautoritaire Peuter. Een antiautoritaire wereldbevolking. Een wereldbevolking die geen wetgeving nodig heeft. Omdat ze niet afgericht is als vechthonden. Er worden afspraken gemaakt en met sociaal gevoel worden die gehandhaafd.

Ik heb een droom. We gaan als mensen in de werkelijkheid van de natuurkracht leven. Een peuter geven we geen recht op waarheid. Als volwassen mens eisen we waarheid. We weten dan niet wat waarheid is.

We zijn de weg kwijt. Ieder land. Heel de wereldbevolking. Waar gaan we de weg vinden als we hem niet zoeken?

De wereldbevolking als kleuterklas. Wie is de baas? Dat heb ik van horen zeggen. Waar is die praat begonnen? Uw antwoord? Onze wetgeving op aarde. Dat heb ik van horen zeggen. Wie is met dat gefantaseer begonnen? Uw antwoord. Duidelijk we hebben een andere kleuterklas nodig. Hoe gaat die kleuterklas worden? Naar de natuurkracht van het samenleven luisteren. Willen we een samenleving. Willen we een samenleving!! Een samenleving als wereldbevolking.

In de kleuterklas hebben de kinderen agressie. Die is dusdanig, krijgen ze de gelegenheid die onderling op te lossen dan lossen ze die onderling op. Die wordt vervangen door het sociaal gevoel, een samen. Maar niet vergeten de peuters zijn bezig een traditie op te bouwen. En daarbij hebben ze de begeleiding van de volwassene nodig. Ze bouwen een waarde en normensysteem op. De waarde en normen die ze opbouwen wordt bepaald door de volwassen mensen. Uit de waarde en normen ontwikkeld zich een samenlevingen systeem.

Wat is natuurwet. Wat is onze fantasie? De natuurwet een samenleving. De peuters niet meer africhten als roofdier. We houden vast aan onze fantasie. Roofdieren maken van de peuters. En dan is er een wetgeving nodig om heet roven te regelen.

Willen we een samenleving als wereldbevolking!!. De weg zoeken. Die vinden we niet in het bestaande. We zullen moeten zoeken in de fantasie van voor de kleuterklas. De peuters zo begeleiden dat ze normaal blijven. Ze niet dwingen in een wereld van fantasiefiguren te leven. Ze leren de natuurwet, het sociaal leven te aanvaarden. Twee wegen dus. We kunnen niet twee wegen tegelijk bewandelen.

De natuurwet is en blijft de baas op aarde.

Wat we ook fantaseren en we fantaseren wat af zoals het heden, het kort verleden en het langere verleden laten zien. Toch blijven we de weg van haat en moord als de juiste weg zien.

Dat we gestoord zijn willen we niet zien.

Alles bij elkaar fantaseren om dat te verbergen. We maken de peuters tot roofdieren die een wetgeving nodig hebben om het roofdier in hun, in toom te houden. Dat mag niet gezegd worden. De gestoordheid van wat we normaal noemen. De mensen met hun oorlog maken is normaal. Dat ze toch op het dak gaan zitten. Bij hun fantasie wezens. Heel de wereldbevolking zit op het dak. Daar leven we. Kunnen we terugkeren op aarde?

Op de you tube balk invullen.

*Peter en zijn rockers – Kom van dat dak af.

*Peter Koelewijn en mooi wrak – Kom van dat dak af.

Eva wil niet van het dak af. Ik word roodgloeiend.

Hoe zit dat met persoonlijke fantasie en de groepsfantasie? Ieder persoon in de zaal heeft een persoonlijke fantasie. Eva kom van dat dak af. Allemaal met elkaar in samenzang. Een persoonlijk samendinges.

Iedere peuter heeft een persoonlijke fantasie en een groepsfantasie. We zetten ze op het dak.

Ik word roodgloeiend van kwaadheid.

Eva kom van dat dak af!!. Je bent niet gelijk de natuurwet. Het eten wordt koud. Het eten wordt koud.

**Wij staan in ons alleen zijn niet alleen. **Wij staan in ons alleen zijn niet alleen.

Eva? Eva! Samen met haar zonen. Stem in het hoofd. Eva kom van het dak af. Wij kunnen het. Laat eens horen kunnen we het?

*** op de YouTube balk invullen.

Mooi wrak – Schijt aan de regels.

Gaan we de kleuters leren schijt aan Eva. Schijt aan Eva en haar zonen. We kunnen het. Laat eens horen: We kunnen het. En nog een keer: We kunnen het. We kunnen het, maar willen we? Eva kom van dat dak af. De peuters het samenleven leren ter vervangen van het goed en slecht leren. Ze geen stemmen in het hoofd praten. We kunnen het.

Eva heeft een stem in haar hoofd gefantaseerd en noemde die god. Wij willen die gestoordheid niet overwinnen. We vereren dat gefantaseer van Eva.

 

We leven in een ikke wereld.

Tevens leven we in een wij wereld, de wereldbevolking. Als de wij wereld niet in orde is kunnen we in de ik wereld niet prettig leven. De invloed van de wij wereld op ons ik leven ontkennen is toch onzin, totaal onmogelijk.

De betekenis van Genesis de eerste vier hoofstukken.

We willen het verhaal niet waar hebben. Het verhaal zonder verwijzing naar het latere. De resultaten van de gestoorde fantasie van Kaïn en Seth. De fantasie stem in het hoofd van Kaïn willen we als waarheid. Dat bepalen we als onze geschiedenis. De geschiedenis van de vrouw voor Eva willen we niet waar hebben. Toen was er ook de man. Die Adam werd.

We noemen een opvoeding geslaagd als de volwassenen een dappere soldaat is, een brave onderdaan van de Koning. Zonder enige vorm van gevoel bevelen opvolgen. Persoon en persoonlijke gevoelens zijn de vijand van de koning.

Wij zijn gemaakt tot. Wij zijn geen wezens met een persoon erin. Wij zijn wezens met een stem in het hoofd, die onze baas is.

Het bestuur van Nederland

Een bolwerk van de leugens. Een leugen wordt met een aantal andere leugens tot waarheid gemaakt. Als peuters staan ze te wijzen doen die, die zijn dat schuld. Terwijl ze bezig zijn op dezelfde manier als de die. Ons levensdoel, het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken. Op de kapitaalstromen in Nederland hebben ze geen invloed dit wordt nog eens versterkt doordat er wereld kapitaal stromen zijn. We verdedigen onze gestoordheid ten felste, de strijd om bezit want dat hebben we tot levensdoel gemaakt. Hete overgrote deel van de kinderen in honger te laten leven. De macht van het kapitaal, met zijn eigen wetten. Maar die wetten zijn we door mensen gemaakt.

Een antiautoritaire peuter opvoeding. Gevolg een antiautoritaire volwassenen wereldbevolking. Voedseltekort? De mensen mogen de landbouwgrond rond de dorpen gaan gebruiken. De helft van het water van de nijl kan de Sahara ingeleid worden. Heel de Sahara een akker en daar kunnen wij heel wat aardappels poten. Genoeg voor twee keer de wereldbevolking. Er is geen voedsel te kort, het is een gevolg van kapitaal beheer. Heeft een kapitaal beheerder ooit al eens wat verteld dat waar is?

Hebben de kleuters onderling een recht op privétijd. Dat ze zelf beslissen wat ze doen? Nee. Dat recht wordt hun door de volwassenen afgenomen.

Opvoeding van de peuter. De waarde en normen die in de omgeving gelden en in de tijd overbrengen op de peuter. Dat is gewoon alles dus. Hoe gaan we als volwassenen daar mee om? De peuter is volledig passief. Zelfs in die mate dat de peuter geen waar of onwaar kent. Voor hem is alles wat het waarneemt waarheid. Ook de verhaaltjes die hij vertelt krijgt.

Opvoeding in de god stijl de kennis van goed en kwaad.

De peuters krijgen geen kans onderling contact te hebben en zo elkaars gevoelens te leren kennen. Ze staan onder de terreur, de dictatuur van de volwassenen. Ieder moment van de dag wordt hun gedrag, hun activiteit beoordeelt met goed of slecht. Ze mogen geen gevoelens uiten ten opzichte van elkaar.

Opvoeding in de stijl volgens de schepping, de natuurwet. Antiautoritair.

Opvoeding in de stijl volgens de schepping de natuurwet. Antiautoritair.

*Het blijft het overbrengen van de waarde en normen, de traditie maar dan zonder goed en slecht, het oorlogsgeweld van de goden. Dat moet er dus uit.

*Goed en slecht, het bevelen geven dit wordt vervangen door afspraken maken. De peuter blijf zijn verantwoordelijkheid houden. Bij het afspraken maken dient het belang van de peuter als leidraad te dienen dus niet het belang van volwassen mensen.

*De dictatuur van goed en slecht door de volwassen. Ieder moment van het kleuterleven staat onder controle van de beoordeling goed of slecht. De peuters de gelegenheid geven zelf te spelen. Zelf conflicten te maken en die zelf op te lossen.

*Eigen mening. Een volwassen mens heeft recht op een eigen mening. Heeft de peuter recht op een eigen mening. Een peuter die met poep speelt. Een volwassenen kan zeggen: Ik vind het vies. Vind jij het niet vies? De kleuter kan als een eigen persoon een beslissing nemen. Waarschijnlijk zal de mening van een volwassenen de mening van het kind beïnvloeden. Nu of een dag later.

Oplossingen voor alle oorlogen. Een antiautoritaire wereldbevolking vormen.

We hebben fantasie en we hebben denkvermogen. Zonder onze baas de stem in het hoofd wordt het een chaos. Pardon, wat bedoelt u met chaos? We kunnen zorgen dat de kleuters geen stem in het hoofd krijgen. Dat ze een wereldbevolking van vrije mensen kunnen vormen. Wij fantaseren de toekomst van de wereldbevolking.

Genesis de eerste vier hoofdstukken in andere woorden bekeken.

3:14 Toen zei de HEERE tegen de slang: omdat U dit gedaan hebt bent u vervloekt onder al het vee en alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van u leven. (De verhalenslang van goed en slecht in de verhalenbundel van de traditie wordt een monster van haat en moord. Bij Kaïn en Seth wordt het een tweekoppig monster die ieder hun voedsel willen hebben. De staart blijft een. Wordt een kop afgehakt is de nieuwe kop er al met een god en kwaad. De stem in het hoofd van Eva blijf hetzelfde. De stem van de offergaven kan veranderen, de kop. De stem van Eva is niet de stem van de vrouw. De vrouw heeft nog geen kennis van goed en slecht.

3:15 En ik (De natuurwet) zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw. Tussen u nageslacht en haar nageslacht: dat zal u in de kop vermorzelen, en u zult het in de heil vermorzelen. (De hiel, de staart.) (Als de vrouw de kop vermorzeld zal de slang zelf de staart vermorzelen)

Wat staat hier? Antiautoritaire opvoeding kan de slang vermorzelen. De slang een verhalenbundel in de traditie die bepaald wat goed en slecht is. Het resultaat van de slang. We fantaseren een stem in het hoofd en we fantaseren dat die stem de baas is over ons. De slang zal zichzelf vermorzelen en de moeder zal vermorzelen.

Wat staat hier volgens de bijbeldeskundige?  

Daar houden ze zich niet mee bezig. Ze zijn pas deskundig na hoofdstuk vier. Ze beginnen ergens midden in de geschiedenis van de mensheid.

Overgeslagen wordt. Eva fantaseert een stem in het hoofd gelijk aan de natuurwet, een god. Kaïn met zijn stem in het hoofd fantaseert er de offergaven van. De offer god die hem de moordenaar het recht geeft om betaalde moordenaars in dienst te hebben. Hij kan ze betalen via de offergaven.

Een god. Het is een wisselwerking tussen onze stem in het hoofd die persoonlijk is en de uitwerking van die stem, de groepswaarheid.

De bijbeldeskundige houden zich bezig met de krankzinnigheid van Kaïn. Met zijn stem in het hoofd. Wat zijn erfgerechtigden allemaal bij elkaar fantaseren met hun stem in het hoofd.

Laten we bij het begin beginnen en niet het belangrijkste stuk overslaan.

Onze tijd.

Wij hebben nu twee pauzen. De paus van goed en kwaad. En de geheime paus van het kapitaal, de Rothschild. Een zwart dat zwarter is zwart. Een duivels zwart. Ze geloven niet in een leven na de dood. Ze moeten hier op aarde bewijzen dat ze het beter kunnen als de duivel. Kunnen ze het helpen? Ze worden in die wereld geboren. Ze moeten de schone schijn hooghouden. Na de bevrijding van de tweede wereldoorlog. Hoe is het toen geregeld met het kapitaal bezit van de verschillende landen? Geheim van de paus van het kapitaal. De Rothschild. Ze hebben nog meer geheim. Het drugdoosje dat medicijn genoemd wordt. Er staat hoofdpijn pillen op. Dat is het begin van een systeem van de Rothschild. Geheim dus. Het kasteel ridder geloof is een geheim geloof.

Voorspellingen in de bijbel na Kaïn. In iedere wisseling van een beschavingen zit een patroon dat steeds hetzelfde is. Als u de wisseling van het patroon van een beschaving bekijkt kunt u voorspellingen doen in de toekomst van onze beschaving. Het is hetzelfde patroon als in alle tijden. Er wel rekening mee houden dat we nu een geheim geloof hebben.

Kan de koning het helpen? Kunnen wij het helpen?

Hij is in die sociale wereld geboren. Zoals ieder mens in zijn sociale wereld geboren wordt. Hoe zal Nederland in de fantasie van de koning er uitzien. Hoe zal de wereld er in de fantasie van de koning uitzien?

Dat het overgrote deel van de kinderen op aarde leeft met honger. Kunne wij het helpen? We worden in onze sociale wereld geboren.

We maken ons druk.

Over seksuele kindermishandeling en het dood martelen.

Waar we ons niet druk over maken is de geestelijke kindermishandeling van de peuters. Het vermoorden van de kindergeest zodat ze als dieren worden. De persoon in de peuter krijgt geen kans zich te ontwikkelen. De peuter moet worden zoals wij zijn. Daar maken we ons niet druk om. We vertellen elkaar dat het normaal is. Ieder mens op aarde doet mee. Als het om der geestelijke kindermoord gaat zijn we zomaar eens, een wereldbevolking.

Laten we elkaar eens vertellen wat we als persoon, als waarheid zien. Hoe moet dat als we geen persoon zijn?

Peuters geestelijk gestoord maken. Een antiautoritaire wereldbevolking maken.

Het nu. We maken de peuters erger dan de roofdieren. We maken er roofdieren met haat van. En dan is er de wetgeving om het onder controle te houden. Ons leven.

De toekomst? De peuters de gelegenheid geven zich te ontwikkelen tot mens, tot een persoon.

We willen de keuze niet zien. Alles moet bij het oude blijven behalve als het te duur is. Dat bepaalt onze keuze.

Heel lang geleden. Nog langer geleden. Bijna het begin van de mensheid.

Kaïn fantaseert. Een stem van een offergaven god in zijn hoofd. Deze stem veroordeelt hem niet voor zijn gepleegde moord. Hij krijgt zelfs een beloning, een merkteken. Hij mag betaalde moordenaars in dienst hebben. De peuter krijgt geleerd wat hij als waarheid moet zien. En ze moeten leren dat de gestoorde offerfantasie van Kaïn de wereld geschapen heeft.

En nog altijd maken wij de peuters gestoord met ons gefantaseer. We weten zeker dat het normaal is want dat moeten we onderling tegen elkaar vertellen.

Geld.

Er wordt wereldwijd een nieuwe waarde ingevoerd bijvoorbeeld de waarde pleuris vervangt de waarde van euro en dollar en alle waarden. Alleen de echte Wereldbank heeft het recht geld te drukken. Het drukken kan uitbesteed worden maar de Wereldbank beslist hoeveel er gedrukt wordt. Een oplossing zoeken voor het probleem van het geld dat als bedrag op de bank staat. Dat is allemaal oplosbaar.

Eva kom van dat dak af.

En dat terwijl wij de peuters bij Eva op het dak zetten. Eva heeft geen touw, geen lijn.  De verboden boom van de kennis van goed en slecht draagt de verboden vrucht van een appel. Wat groeit er volgens Eva aan een perenboom? Wij hebben geen lijn van de natuurkracht. Eva kom van dat dak af. Dan kunnen we als mensen op aarde leven. In de kracht van de natuurkracht.

Eva kan niet van het dak komen.

 

Eva kan niet van het dak komen want ze heeft geen touw. Geen lijn om langs omlaag te klimmen. De lijn heeft Kaïn.

Ophouden met de peuters geestelijk de mishandelen via het goed en slecht. Ze niet meer in hoogmoed bij Eva op het dak zetten. Ze de waarheid vertellen van Genesis de eerste vier hoofdstukken. Alleen de eerste vier hoofdstukken zijn waarheid. De rest is het gefantaseer van Kaïn. Van zijn lijn, zijn erf lijn. Zijn fantasie kronkels over moord. Soldaten mogen moorden want ze hebben de echte fantasie.

Een antiautoritaire wereldbevolking die leeft in de natuurkracht. Deze natuurkracht is ingeboren. Een wereldbevolking die leeft zonder de rare verhalen over goed en slecht. Zonder betaalde moordenaars de soldaten en de ellende die daardoor ontstaat.

Bij het geheim kasteelridder geloof dat we nu hebben lijkt het wel alsof de fantasie op is. We dreunen hersenloos van buiten geleerde verhaaltjes op als de grote waarheid.

Eva kom van dat dak af.

De peuters worden op de peuterschool gemarteld met braaf en stout. Het lijkt wel een soort heksenvervolging. Is daar een noodzaak voor? We doen het als heel de wereldbevolking of we het als heel de wereldbevolking niet. De gedachte als de overheid positieve resultaten zie gaat ze de antiautoritaire opvoeding ondersteunen is totaal fout gedacht. De mensen van de overheid hechten totaal geen belang aan de gang in de samenleving. Het zijn ikke mensen. Ze verzinnen de meest onmogelijke verhaaltjes. Via de massa media maken ze die waar. Er staat een paard in de gang. Want de minister zegt het.

Een antiautoritaire wereldbevolking.?

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.