Waarheid en niets dan leugens

Door Haraelmans gepubliceerd op Wednesday 30 November 13:49

Waarheid en niets dan leugens.

Vrede op aarde.

Vrede op aarde of oorlog, wie beslist dat, wij mensen of de onzichtbare wezens op de wolken? De angsten voor de onzichtbare wezens bepalen dat. Die angst beginnen we bij de peuter te vormen. De peuter moet braaf zijn anders krijgt hij te horen dat mamma hem niet meer lief vindt. Wat dat voor een uitwerking op de peuter en zijn verdere ontwikkeling heeft daar staan we niet bij stil.

Verschil mens en dier

Het verschil tussen ons mensen en dieren is dat wij fantasie hebben. Er is geen enkele diersoort dat de mogelijkheid heeft zichzelf te dresseren.

Dieren in soorten.

We kennen de dieren in soorten en welk gedrag bij de soort hoort. Wij kennen soorten bij wie we twee vormen van gedrag zien.

De gedragsvorm van de soort die in de natuur leeft. Ze leven volgens hun instinkt gedrag.

De gedragsvorm volgens een goed en slecht. Een gedrag dat bepaald wordt door het baasje, de mens. Wat gedrag betreft is het een aparte soort.

Wat zien we bij ons de soort mens?

De gedrag vorm die de mens die in de natuur leeft heeft. Ze leefden volgens het gedrag van hun natuurlijke fantasie. Voor Eva. Ze zijn door de Eva volkeren, het Kaïn volk en het Seth het volk met het recht van betaalde moordenaars uitgemoord.

Onze gedragsvorm. De mens met het Eva, Kain en Seth gedrag. De mens die leeft met het gedrag van goed en slecht en het recht van betaalde moordenaars.

De verhalenverteller die het verhaal van genesis de eerste vier hoofdstukken verteld leest voor. Onze mensen met het recht van de erf lijn en daarmee het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben lezen voor. Twee verschillende verhalen vertellen ze. Het staat opgeschreven, we hebben toch lezen geleerd. En we kunnen begrijpen.

Onze leider met het erfrecht van Kaïn wenst ons een prettig kerstfeest met een rijk gevulde feesttafel.

Maar alleen voor onze soort de Nederlanders. Op de rest van de aarde verzamelt hij met betaalde moordenaars bezit. Voor onze soort de Nederlanders, maar niet echt want zijn levensdoel is het bezit van Nederlanders tot zijn bezit maken. De wereldbevolking tot verschillende soorten maken. Met ons gefantaseer wordt nergens voor terug geschrokken. Het heeft dan ook een goede basis. De liefde tussen moeder en peuter wordt aan voorwaarden verbonden. De peuter wordt gedresseerd met goed en slecht op dezelfde manier als we dieren dresseren. Kinderen op de lagere school worden afgericht als Nederlander. Wij vormen een aparte soort. Een soort die boven de andere soorten staat. Ieder land vormt een aparte soort, een soort die boven de andere soorten staat.

Prettig kerstfeest.

Maar niet voor alle Nederlanders. Niet voor heel de wereldbevolking. Aan wie wenst U een prettig kerstfeest? Een familiefeest voor alle mensen op aarde?

 

De kernleugen. De leugen alle leugens

Mamma en peuter. Als je braaf bent vindt mamma je lief, als je stout bent vindt mamma je niet lief. Mamma wordt dan boos. De kern leugen.

De waarheid is mamma houdt altijd van je. Daar zitten geen voorwaarden aan.

Ik had een droom.

Vroeger schrijven met kroontjespen en inktpot. Heb ik met schrijven een inktvlek in de computor gemaakt. En die is niet weg te denken.

Hoe bepalen we waarheid in het sociaal leven. Een contact tussen twee mensen. De contacten tussen de mensen van het dorp?

Hoe bepalen wij waarheid in de economie. De economie in het dorp. Waarheid in de wereldeconomie?

In het verder van het hier geschrevene wordt met waarheid, de waarheid in het sociaal leven bedoeld.

Mamma en kleuter. Als je braaf bent vindt mamma je lief, als je stout bent wordt mamma boos. Deze leugen maakt het gevoel van de kleuter voor waarheid dood. De waarheid dat mamma altijd van je houdt zonder daar voorwaarden aan te stellen. Wat de waarheid betreft wordt het kind als een dier. Het waarheidsgevoel kan zich niet als geraamte in de fantasie ontwikkelen.

Als nu volwassen mensen over waarheid spreken weten we niet waar het overgaat. We vallen terug op het denkniveau van de peuter. Want we weten niet wat waarheid is. En dat is duidelijk waarneembaar. De peuterpraat in de politiek. Dat gewauwel bij de Amerikaanse presidentverkiezingen. Dat is toch duidelijk peuterpraat. En dat moet ik normaal vinden. Mensen die beslissingen nemen die de hele wereldbevolking aangaan. Ze staan te praten als idioten. Ook in het dorp als we over waarheid praten vallen we terug op kleuterniveau.

In het verder van het hier geschrevene wordt met waarheid, de waarheid in de economie bedoeld.

Hoe bepalen we de waarheid in de dorps economie, In de wereldeconomie.

De wereldeconomie.

De peuter wordt groter als een huisdier met de waarheid van goed en slecht. Op de lagere school wordt geleerd de verering van Holland. Holland wordt zo vereerd dat we supermensen zijn ver boven de rest van de wereldbevolking. De rest van de wereldbevolking is minderwaardig. De Hollandse koopvaardij, de tijd van de zeilschepen. Dat moesten we vereren. Hoe de schepen in de verre aan hun lading kwamen daar mocht niet over gepraat worden. Een slavengedoe als in Amerika met de negers. Maar de mensen werden niet naar een andere plek gesleept. Ze werden op hun eigen land tot slaven gemaakt. Moet geheim blijven. Zo wordt de gehele geschiedenis behandelt. De verheerlijking van de Hollanders als ver boven de rest van de mensen.

De dorpseconomie, sociaal leven.

Het sociaal leven. Wat houdt de lesstof op de lagere school in? Het bezit. Het bezit van andere tot eigen bezit maken. Het hoger zijn, het supermens zijn. De andere als minderwaardig zien. Met hun peuterwaarheid, de kennis van goed en slecht staan de leerkrachten voor de klas. Ze moeten de kinderen de peuterwaarheid het goed en slecht leren. De leerkracht die hier het beste in is dat is de beste leerkracht.

Wij kunnen het lezen.

Het staat beschreven in genesis de eerste vier hoofdstukken.

De boom van het leven. Dat staat steviger als een huis. Een huis kan instorten. Echte waarheid kan niet instorten. Echte waarheid is tijdloos. Een moeder houdt van haar kleuter. Dat kan doodgedrukt worden met straf en beloning maar de waarheid zal toch blijven bestaan. Ook als we niet in de waarheid leven. Als we de waarheid van de moeder houdt van haar kleuter niet in de fantasie hebben. Als we een fantasie zonder geraamte hebben.

Een andere naam voor de erfzonde. De zonde in de traditie.

Wij leven met onze peuter waarheid van goed en slecht.

De hele wereldbevolking leeft met peuterverstand van goed en slecht. In groepen iedere groep heeft het beste goed en slecht. Zo hoog boven de andere groepen dat ze het recht fantaseren die uit te moorden. De betaalde moordenaars van de verschillende groepen zijn over heel de wereld in de weer met hun moorden.

Mijn kerstwens.

Dat er een echt kerstkind geboren wordt. Het kind dat mag opgroeien in de liefde van de moeder. Het kind dat waarheid van de natuurkracht in het geraamte van de fantasie krijgt.

Maar we hebben de paus.

De paus fantaseert dat hij zo goed kan lezen dat hij ons vertellen kan wat in Genesis de eerste vier hoofdstukken staat. En hij leest met zijn peuterverstand, zijn peuter fantasie van goed en slecht. Volgens hem wordt de mens drie keer geschapen. In hoofdstuk een als man en vrouw. Hoofdstuk twee daar weet hij niets van te maken dat slaat hij dus maar over. In hoofdstuk drie wordt de mens geschapen met de duivel in zich. Een zwarte ziel. Zijn pastoors moeten met het doopsel de zwarte ziel wit verven. En alle zielen met een andere kleur moeten vermoord worden.

Hij fantaseert een offergaven fantasie die meer waarheid is dan de natuurwet. En dat moeten we geloven.

Laten we fantaseren.

Laten we een fantaseren dat we een normaal mens zijn. Met de echte waarheid van de natuurkracht in ons. Dat gaat niet we kennen de echte waarheid van de natuurkracht niet. Een poging doen. Vanuit die poging de gedachte vormen.

Op welke manier kunnen we bereiken dat de kinderen in echte waarheid groot worden? Dat ze in de waarheid de moeder houdt van haar baby groot worden.

De offergaven fantasie houdt meer van de baby als de moeder. Pastoor staat klaar met zijn schaal voor de offergaven. Kunnen we fantaseren dat we een beetje verstand zouden hebben? Onze peuterwaarheid, als ze het allemaal zeggen is het waar.

Als ze allemaal zeggen dat er een grotere kracht bestaat dan de moeder voor haar baby dan is het waar, we maken het waar. Laten we fantaseren. Wat doen we met onze fantasie? Het leven zo waardeloos maken dat we gaan geloven, we leven na de dood.

De niet te ontkennen waarheid. De absolute waarheid.

De natuurkracht heeft alles maar dan ook alles geschapen met de toestand van evenwicht. Wij mensen hebben van de natuurkracht inzicht gekregen in goed en slecht. Met dit goed en slecht kunnen we dieren tot huisdier maken. En dit is de natuurkracht. Al het meer of minder zijn verzinsels.

Wij gebruiken de kennis van goed en slecht om de kinderen af te richten.

Wij fantaseren (Eva heeft gefantaseerd) Een figuur uit een fantasieverhaal wordt boormiddel van goed en kwaad tot baas over het dorp (De wereld gemaakt) We fantaseren verder de offergaven fantasie. Het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben.

In het verleden was er de fantasie van Wodan de Dondergod. Die verhalen worden niet meer verteld. We kennen Wodan niet meer. Als de verhalen van witte en zwarte engelen en de verhalen van Jezus niet meer verteld worden. We zouden niets van engelen en Jezus afweten. Waar zouden de kinderen het vandaan moeten halen?

Wat we de kinderen als waarheid leren. Ieder geloof zijn eigen waarheid. Dat krijgen ze op de kleuterschool geleerd als vervanging van de echte waarheid van de natuurwet. De liefde die een moeder voor haar kind heeft wordt vervangen door bevel is bevel. Een fantasie van goed en kwaad.

Bekijken we de peuterschool de kinderen leven in een concentratie lager van angst. De angst de liefde van de moeder kwijt te raken. We vertellen elkaar deze kindermishandeling is normaal. Jezus wil dat. De kasteelridders, de vrije Amerikaan wil dat.

En met ons wij hebben gelijk vol blijven houden we kunnen een betere wereld fantaseren dan de natuurwet geschapen heeft. De kleuters mogen niet in de moeder liefdeleven. Ze moeten leren leven onder de terreur van onzichtbare baas.

Als we ons gelijke aan willen tonen komen we niet verder dan ze zeggen het allemaal. Dat de knettergekheid van betaalde moordenaars normaal is zeggen we allemaal.

We hebben fantasie. Durven we onze fantasie zelf gebruiken om is die alleen inwerking als we in samenzang onze verhaaltjes zingen.

Ik heb een kerstwens. Schijnbaar is hij te moeilijk om in samenzang te zingen.

Als je in het leven meer bezig bent met de dood dan met het leven. Leef je dan eigenlijk wel?

Laat ons fantaseren.

Een wereldbevolking die uit normale mensen bestaat. Hoe zou dan de samenleving samen-leven?

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.