NIEUWE POLITIEKE PARTIJ 'DUURZAAM'UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 29 November 13:36

1dd761c45ea29a0145c867ae89073227_medium.NEDERLAND heeft behoefte aan een nieuwe politieke partij 'DUURZAAM' die kwaliteit van de samenleving bevordert en de politiek van de lange termij verkiest boven de politiek van de korte termijn, de waan van politiek Den Haag. De volgende programmapunten wil de nieuwe politieke partij in Nederland invoeren. tw:

1. Staatsvorm: republiek van de Zuidelijke (Belgisch Vlaanderen) en Noordelijke Nederlanden (Nederland) waardoor de economie wordt versterkt in het nieuwe Nederland. Afschaffen koningshuis, vanwege de hoge exessieve kosten. President.

2. Democratie: binnenlands afschaffen 1e kamer. Versterken 2e kamer.3060c73c8a4b37aa23b4c820722650ea_medium. Directe democratie naar Zwitsers model, invoeren referenda voor nationale en internationale belangrijke thema's. Door directe democratie krijgt de Nederlandse burger meer invloed en daardoor meer macht.04580014ecd048559d45c217eb267460_medium.

Buitenland: Nederland uit EU (veel te kostbaar en inefficiënt), Nederland uit NAVO door de dominantie van de VS. Stimuleren van een federatieve democratische wereldregering met evenredige volksvertegenwoordiging. Versterking van VN & Veiligheidsraad.

3. Economie; transitie van fossiele naar duurzame economie. Verdere bestrijding milieuvervuiling Economie & ecologie in goed evenwicht. Nakomen CO2 reducties.

Dierenwelzijn bevorderen. afschaffen bio-industrie.

4. Arbeidsmarkt: Reorganiseren arbeidsmarktbemiddeling, UWV/CWI functioneert niet efficiënt. Naar Deens model directe arbeidsbemiddeling

- invoeren coöperatieve bedrijven met werknemerszelfbestuur, waardoor betrokkenheid van werknemers wordt bevordert

- afschaffen flex werk

- stimuleren arbeidsmarkt voor ouderen 45+ en jongeren.

geen versoepeling van ontslagrecht

bevordering duurzame arbeidscontracten werknemers

WW hanhaven op 70% van laatst genoten bruto inkomen

Verhoging AOW met 10%.

Stimulering arbeidsreïntegratie voor 45+ ers en jongeren met betere kansen op arbeidsmarkt.

5. Inkomenspolitiek: invoeren wet maximum loon/inkomen analoog aan wet minimum loon. Maximaal bruto 10 x hoogte bruto minimum loon. Afschaffen exessieve beloningen in bedrijfsleven (bonussen)

- onderzoek naar mogelijkheid basisinkomen tw norm 3x de wettelijke hoogte sociale huur voor iedere Nederlandse burger boven 18 jaar. Invoering Basisinkomen kunnen sociale verzekeringen vervallen, huursubsidie, kinderbijslag, WW WAO, Bijstand etc. Invoering Basisinkomen kost ca 175 miljard, en dus dient elders bezuinigingen bij overheid (subsidies) etc te worden gedaan voor dekking (verhoging belasting hoge inkomens burgers en bedrijven, opbrengst meer overheidsefficiency en opbrengst preventie in zoegkosten etc.

= verlaging Inkomstenbelasting voor lage inkomens. Verhoging van Inkomstenbelasting voor hoge inkomens, en vermogensbelasting particulieren & (inter)nationale bedrijven, dit om bestrijding van de sociale ongelijkheid. Aanpakken corruptie bij Belastingdienst ivm fiscale voordelen (laag tarief) IB voor internationale bedrijven met in Nederland gevestigde postbusfirma's. Dit dient op EU niveau aangepakt.

6. Ruimtelijke Ordening: geografische spreiding van wonen & werken van randstad naar dun bevolkte regio"s in Nederland. Dit om verdere milieuvervuiling tegen te gaan, file's te bestrijden in en met name de randstad. 

7. Verkeer & Waterstaat: Nationale Vliegveld Schiphol positie consolideren en concurrerend te houden. herinrichten vliegbeweging, vluchten verspreiden over regionale vliegvelden. Oplossen van knelpunten in de randstad (snelwegen)

8. Emigratie: Nederland is het dichtstbevolkte land ter wereld, waardoor in met name de randstad te veel inwoners zijn. Er dient een actief emigratiebeleid te komen en een nog strenger immigratiebeleid, dit om toename bevolking tw 17 miljoen tegen te gaan. Evenwichte verspreiding in grote steden van autochtone en allochtone bevolking.

9.Justitie; strengere straffen voor zware misdrijven. Effectieve bestrijding ernstige vormen van criminaliteit. Versterking politie voor meer veiligheid in de openbare ruimte.

10. Ontwikkelingshulp: herschikking en efficiëncy van huidig ontwikkelingshulp. Blijvende bestrijding van de armoede in de 3e wereld.

11. Overheidssubsidies: hwerschikking van subsidiestroom ca 30 miljard van o.a. kunst etc. Substantiële verlaging van subsidies op korte en lange termijn.

12. ZORG: preventief onderzoek dmv APK keuring van burgers om preventief de kosten in de zorg te verlagen en mensen gezonder te houden. Rook en tabaksproductieverbod.

Onderzoek naar voor en nadelen van huidige private zorgsysteem en alternatief van een Nationaal Zorgfonds. Verlagen eigen risico voor lage inkomens, cq afschaffen van eigen risico 385,00 voor laagste inkomens. Dekking elders zoeken in overheisbezuiniging.

13. Defensie: uit JSF project stappen. Is veel te duur. Eventueel alternatief in Saab, bespaart ca 50% van de investerings kosten 

14. vrijheid van mening & religie: In Nederland handhaven van vrije meningsuiting. Wel grenzen stellen aan belediging van groepen mensen. De islam is een combinatie van godsdienst (religie) en ideologie. Bestrijding van fundamentele radicale gewelddadige politiek binnen de Islam. Boerka verbod in openbare ruimte en gebouwen.

15. verplichte psychische en beroepskeuze test van jongeren tot 18 jaar, dit om werknemers op de juiste positie en functie/beroep toe te laten.

-opvoedingscurssussen te geven door deskundigen in opvoeding, voor jonge ouders met kinderen.

16. ONDERWIJS: Nederland heeft kwalitatief een goed onderwijssysteem. Dat dient verder geconsolideerd en daar waar gewenst gestimuleerd.

17. Onderzoek naar BASISINKOMEN vanaf 18 jaar voor de Nederlandse burger. Basisinkomen, verhoogt welzijn & gezondheid, vermindert stress tgv werkdruk. Er worden al experimenten uitgevoerd in Canada en Finland. En ook in Nederlandse gemeenten gaan stemmen op om te  komen tot een basisinkomen. Gedacht wordt aan een basisinkomen van 1.000,00 per maand voor elke Nederlandse burger vanaf 18 jaar. Wellicht in 4 stappen ivm de hoge kosten. Een rekensom leert dat dat voor ca 11 miljoen burgers een totaal bedrag kost van 130 miljard. Dat is onbetaalbaar, ondanks het vervallen van alle sociale uitkeringen, bijstand, WW , WAO, AOW huur en zorgtoeslag, kinderbijslag etc. Er zal om de begroting sluitend te maken de inkomsten en vermogensbelasting flink omhoog moeten voor de hoogste inkomens van burgers en bedrijven. Ook zal er verder bezuinigd moeten worden bij defensie (JSF) 17 miljardallerlei niet meest dringende subsidies 30 miljard. Verdere efficiëncy bij overheid. En voor alleenstaanden dient ter compensatie toch weer woontoeslag boven op de 1.000,00 Basisinkomen te komen, om zo de sociale huur te kunnen betalen.Een gezin met 2 ouders van boven 18 jaar zouden met 2.000,00 goed kunnen rondkomen. Er zijn dan geen voedselbanken meer nodig. Allerlei overheidsdienste  kunnen de poort sluiten en daarmee overbodig ambtenaarpersoneel e,a, werknemers in semi-overheidsinstellingen.

Het staat de Nederlandse burger in het nieuwe systeem van basisinkomen vrij om daar boven meer inkomsten te hebben. Er is geen dure burocratie meer nodig.

In de toekomst vervallen steeds meer vaste banen door verdergaande automatisering, robotisering, on-line diensten etc, waardoor er meer in plaats van minder werklozen komen, en vooral oudere werkzoekenden boven 45 jaar die nu al vrij kansloos zijn en zich scheel solliciteren bij wijze van spreken. Het gevolg is dubbele vergrijzing.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.