Oorog in verschillende kleuren.

Door Haraelmans gepubliceerd op Monday 28 November 13:31

Oorlog in verschillende kleuren Oorlog in verschillende fantasieën

Alarm. Wel wereldwijd.

We kunnen de peuters opvoeden in de natuurkracht, In het samenleven. Wel wereldwijd.

We zijn nu bezig de peuters op te voeden in verhalentroep. Ze geestelijk gestoord te maken zodat ze de groepsvorming op aarde en de daarmee gepaard gaande oorlog als normaal gaan aanvaarden. We gaan ermee door in onze fantasie van de offergaven.

We leven.

We leven onder de terreur van onze fantasie. We leven niet onder de terreur van marsmannetjes. We leven onder de terreur van de leiders. De leiders leven in een onderlinge terreur. Als wereldbevolking hebben we de keuze tussen twee fantasievormen.

De fantasie goed en slecht.

Persoonlijk leven we in de fantasie van Eva. Met onze hoogmoed fantaseren we dat we, met de kennis van goed en slecht een betere samenleving kunnen scheppen dan de natuurkracht.

Als groepen leven we in de fantasie van Kaïn en Seth. Onder hun leiderschap. De strijd om de offergaven. Het recht om betaalde moordenaars in dienst te hebben.

Op de bewaarschool leren we de kinderen dat leven onder terreur van de leider natuurlijk is.

De fantasie van het samenleven.

Als wereldbevolking een groep vormen. Dit vinden we beschreven in genesis de eerste twee hoofdstukken.

Onze samenleving. De fantasie van goed en slecht lezen we in Genesis hoofdstuk drie en vier.

Met de naam Eva fantaseren we er op los. We praten met een figuur uit een verhaal. Dat figuur praat ons de hoogmoed in. Met de kennis van goed en slecht kunnen we ons gelijk maken aan de natuurkracht. We staan boven de natuurkracht met onze wonderen. Dit is onze geestelijke gestoordheid die we lezen in hoofdstuk drie.

In hoofdstuk vier lezen we onze gestoordheid van offer fantasie. Offergaven brengen aan ons Eva figuur uit een verhaal. Met de offergaven wordt bezit verzameld. Het wordt persoonlijk bezit. De strijd om bezit ontstaat.

Er komt nog meer geestelijke gestoordheid boven op. Abel Kaïn en Seth. We fantaseren ons tot zonen van Eva.

Het recht van de erf lijn wordt gefantaseerd. Wie heeft het recht offergaven te verzamelen.

Het merkteken. Kaïn fantaseert dat de fantasiefiguur van Eva hem het recht geeft betaalde moordenaars, betaalde beschermers in dienst te hebben.

De strijd tussen Kaïn en Seth. Wie heeft het recht van de erf lijn. Er kan begonnen worden de Heere te aanbidden. De legers kunnen beginnen met hun massa moorden. Het levensdoel wordt het bezit van andere mensen tot persoonlijk eigendom maken. Loopt eer iemand met een kilo goud blij als een kleuter is van mij. Het is van de aarde. Het is onderdeel van de aarde. En het blijft de aarde. De wetgeving van in eigendom hebben. Ik hoor de gestoorde Kaïn spreken.

 

Ommekeer.

Het is mogelijk om weer te gaan leven als de mensheid voor Eva in de fantasie van de samenleving. Het keerpunt ligt bij de kleuters van drie vijf jaar. Ze weten niet wat goed en slecht is. Ze weten niet wat oorlog maken is. Dat krijgen ze door ons de volwassen mensen met een hoop fantasietroep geleerd. De kinderen het samenleven leren. Hoe moet dat wij volwassen mensen weten niet wat dat is, samenleven. De kinderen wat leren wat we niet weten dat het is. De peuters kunnen het zich onderling leren als ze de kans krijgen. Ze hebben het in hun innerlijke aandrang. Dat betekend niet dat de kleuters in staat zijn volledig zelf hun ontwikkeling te bepalen. Ze hebben verschillende manieren van leergedrag. Het na-aap van de volwassenen. Bijvoorbeeld het leren spreken. Ze leren de waarden en normen, de traditie. Nu is het juist de bedoeling dat ze ons gedoe van goed en kwaad niet na gaan doen.

Een anti autoritaire volwassenen bewaarschool.

Hoe en wat? De beslissingen zullen niet genomen dienen te worden op basis van goed en slecht. Er wordt gezamenlijk besloten wat goed is. De beslissingen dienen genomen te worden als antwoord op de vraag: Is dit samenleven. Het verschil zien tussen het goed van goed en kwaad en het samen leven. Zo denken we niet. Het zal geleerd moeten worden als kleuters, onze innerlijke aandrang zal zich doen gelden.

Kunnen wij onze hoogmoed van Eva overwinnen, we kunnen met de kennis van goed en slecht een betere samenleving vormen dan de natuurkracht? Het leven in een samenleving uitdenken. We hebben toch denkvermogen?

Voor mij is de wereld onbegrijpelijk. Hebben we een auto bij elkaar gefantaseerd. Wat de fantasie over het samenleven aan gaat leven we als een oerwoudstam. Met onze angsten voor het boze. En wie is het boze? Ach ja, mee doen het bezit van andere mensen tot eigendom maken dan wordt je door iedereen normaal gevonden.

Volwassen mensen en de kleuter opleiding.

De kennis van goed en slecht is niet met Jezus op aarde gekomen. Lange voor jezus de oude beschavingen hadden al de kwade en goede goden. De kennis van goed en slecht is met de Eva fantasie op aarde gekomen. De kennis van goed en slecht waarmee we dieren tot huisdier maken gebruiken om de kinderen groot te brengen.

De offergaven is niet met Jezus op aarde gekomen. Dat is iets van Kaïn. De erf lijn. Het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben dat is niet met Jezus op aarde gekomen. Iedere oude beschaving had legers. Het is van de tijd waar we niets van weten. Toen volgens de wetenschap de aap een halve mensenfantasie had. Kaïn en Seth fantaseren zich beide het recht van de erf lijn.

Denken in gehele. De geschiedenis als geheel. De mensheid als geheel. De bevrijding van de tweede wereldoorlog als een geheel. Er wordt alleen naar Nederland gekeken. Naar een persoon gekeken. Waar zijn de Nazi in Amerika gebleven? Dat is buiten Nederland dus buiten de lesstof van school.

De strijd van het nieuwe geloof het kasteelridder geloof dat het Jezus geloof verdrongen heeft.

Antiautoritaire onderwijs voor volwassenen.

De gesprekken Dienen over het onderwerp, dus de ontwikkeling van de peuter als persoon en de ontwikkeling van de persoon binnen de groep.

Gewaakt dient er te worden dat een ouder zijn persoonlijke problemen in de groep brengt. Dat kan wel als er afspraken gemaakt worden voor een ander tijdstip waar dit dan het onderwerp is.

Gewaakt dient te worden dat een ouder eigen idee uitwerkt dat niet voldoet aan de doelstelling, het opbouwen van een geraamte in de fantasie van het kind te ondersteunen. Als een ouder in zijn fantasie zulke dingen bouwt dien die de deur uitgetrapt te worden. Bij de deur komt wel een waarschuwing. Voorzicht voorbij vliegende dingen.

Gewaakt dient te worden dat een ouder de profleszeur gaat zeuren. Dat er bijvoorbeeld gezeurd gaat worden over hechting. Als er over hechting gesproken gaat worden dient dit in het teken te zijn van het geraamte in de peuterfantasie opbouwen.

Waar dient wel over gesproken te worden?  

In het filmpje. L education a la desobessance. De twee jongetjes die elkaar voorbij willen. De kleuterleidster trek zich terug. De peuters krijgen de gelegenheid het zelf op te lossen. Ze doen dat dus. Er zal een stukje in het fantasie geraamte gebouwd worden. Het zal niet gedood worden met bevel is bevel.

Wat niet aan de orde komt, hoe maak je een peuter duidelijk dat ongewenst gedrag ongewenst is zonder een bevel, zonder een verbod te geven. Ik fantaseer. Bij de kleuterschool ligt een hoop bakstenen. Nu hebben de peuters een voor hun leuk spel gevonden. Ze gaan bakstenen boven uit het raam op straat gooien. En dan. Een bevel een verbod dat geen verbod is. Met kleuters kun je afspraken maken. En die afspraken staan sterker als een kerktoren. Met een aantal peuters wordt de afspraak het niet meer te doen. Een afspraak met een peuter staat sterker dan een kerktoren. Het verantwoordelijks gevoel van het kind wordt niet doodgedrukt door een bevel. Als nu een peuter toch met de baksten gaat slepen zullen de ander peuters tegen hem zeggen dat is niet leuk.

Een gedeelte van het geraamte in de fantasie van de peuter wordt opgebouwd.

Het zal duidelijk zijn dat de afspraken met de peuters weloverwogen dien te gebeuren. Naar het verantwoordelijkheid gevoel van de ouders.

Hier vinden we ook de verklaring waarom peuters het bij oma of opa leuk vinden. Ze ervaren een verbod van opa of oma niet als een verbod maar als een afspraak.

Ik heb een droom. Een wereldbevolking die bestaat uit mensen met een geraamte in de fantasie. Dat die de wereldbevolking die inde peuter tijd geestelijk gestoord is gemaakt met goede en slecht van de aarde verdwijnt. Daarmee zal ook de oorlog verdwijnen.

Volwassenen mensen zijn zo bezig met hun levensdoel, het bezit van andere mensen tot eigendom maken, we zien voor de rest niets. Dat hele volksstammen uitgemoord worden dat doen wij niet, dat doen de andere. Als een idioot er op los fantaseren. Geleerd in de peutertijd.

 Wij fantasie. De dieren instinkt gedrag

Fantasie in de persoon. Fantasie in de groep. Voor de uitwisseling gebruiken wij woorden, de taal.

Dieren die in groepen leven. Zij hebben een onderlinge uitwisseling zonder woorden. Een kracht die ons totaal onbekend is.

Het is mijn mening. Als we een fantasie zouden hebben met een geraamte, dat er tussen ons mensen ook deze kracht ontstaat. Een uitwisseling zonder woorden. We geven het geraamte geen kans zich te ontwikkelen. De wereldbevolking zou een aantal gedachten hetzelfde hebben. Een van die gedachte zou zijn: Het beschermen van de peuters tegen moordenaars. De moordenaars hebben met behulp van de offer fantasie het recht gefantaseerd betaalde moordenaars in dienst te hebben. En we vereren die fantasie. Het beschermen van de peuters wordt doodgedrukt.

Peuters verwarren.

De verhalentroep die we de peuters vertellen en die de peuters niet alleen in verwarring brengt maar ze geestelijk gestoord maakt heeft onze volle aandacht. Zwarte piet moet zwart blijven want dat komt door de schoorsteen. Sinterklaas met wit zijn want hij komt uit de wolken. Jezus moet blauw zijn want hij komt uit de lucht. En plezier dat we hebben. De peuters geloven alles.

Volwassen mensen verwarren.

Komt er een profleszeur. Ze hebben zich de naam wetenschapper gegeven. Ze maken verhaaltjes over hechting. En de volwassenmensen geloven alles want ze zijn als peuter geestelijk gestoord gemaakt. En lol dat ze hebben. Ze geloven zelfs dat de natuurkracht betaalde moordenaars heeft geschapen, de legers.

Boeren wijsheid.

Laten we het bij ons gevoel voor logisch houden. De boerenwijsheid. Als je aardappelen wilt oogsten moet je niet graan zaaien. Voelen we ons zelf zo slim dat we het niet begrijpen? Als we prei willen oogsten zullen we prei moeten planten.

Rondleiding op de boerderij.

De boer zal uitleggen hoe je een menselijke geest een fantasie in een peuter poot. Dat doe je dus niet door er een fantasie in te poten die betaalde moordenaars, de legers normaal vindt. We laten ons niet rondleiden door een boer maar door geloof leiders en wetenschappers. Die hebben veel leukere verhaaltjes. En boeken vol om te bewijzen dat ze normaal zijn. Normaal met het levensdoel is, je het bezit van andere mensen tot eigendom maken.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.