De mens als warmtebron

Door Safwat gepubliceerd op Wednesday 02 November 20:48

De mens als warmtebron door bouwkundige keuring Amsterdam

Indien de mensin rusttoestand verkeert, wordt er toch invendig warmte geproduceerd. Deze warmteontwikkeling door inwendige arbeid (orgaanarbeid) bedraagt per etmaal ongeveer 1600 kcal, dat komt overeen met 1,86 kWh. Per uur is dat ongeveer 75 Wh. Er wordt dus in een uur door een rustend mens evenveel warmte geproduceerd als door een elektrisch verwarmingselement van 75 W dat gedurende een uur ingeschakeld staat volgens bouwkundige keuring Almere.

 

Bij het verrichten van spierarbeid stijgt die warmteproduktie. Slechts ongeveer 20% van de toegevoerde chemische energie wordt als uitwendige arbeid waargenomen, terwiji de overige 80% in het lichaam in warmte wordt omgezet. Het rendement is zo bezien slechts 20%. Brengen we ook de inwendige arbeid nog in rekening, dan komt dit rendement nog veel lager uit (zie Aannemer Amsterdam)

 

Hoe groot de warmteproduktie per uur is, is voor een aantal activiteiten in de volgende tabel opgegeven. Het was vroeger gebruikelijk deze warmteproduktie in kcal te vermelden (oude eenheid). In deze tabel is de warmteproduktie zowel in Wh als in kcal gegeyen. Ms omrekeningsfactor geldt: 1 kcal = 1,163 Wh citeert bouwkundige keuring Rotterdam.Menselijke activiteiten en warmteproduktie

warmteproduktie (in 1 uur)

Activiteit Wh kcal

slapen 76 65

rustig zitten 116 100

zittend werken 163 140

wandelen 3 km/h 232 200

wandelen 5 km/h 350 300

staand werk (licht) 232 200

staand werk (zwaar) 465 400

tapijten borstelen 465 400

zwemmen 581 500

gymnastiek 697 600

maximale inspanning 1280 1100

 

Een paar opmerkingen bij deze tabel: De in de tabel gegeven waarden zijn gemiddelden; er bestaan sterk subjectieve verschillen. Voor het berekenen van de hoeveelheid en de soort nutriènten die nodig zijn om de energiebehoefte voor bepaalde activiteiten te dekken, is deze tabel niet bedoeld, daarvoor bestaan andere tabellen. We kuimen met deze tabel wel berekenen hoeveel energie voor bijv. I uur wandelen met een snel. titen heid van 5 km/h nodig is (zie bouwkundige keuring Amserfoort)

 

In de tabel vinden we dat de warniteproduktie 350 Wh is. Daarvan is 75 Wh warmteproduktie door inwendige arbeid. Het verschil (275 Wh) is 80% van de energiebelioefte voor de uitwendige arbeid. Voor de waarneembare uitwendige arbeid moet dus nog eens t-war- 69 \Vh in rekening worden gebracht (20% rendement). Totaal dus 419 Wh of 234 kcal volgens bouwkundige keuring Den Haag.

 

Refernties: Bouwkundige online

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.