Rare woorden Genesis 3+4

Door Haraelmans gepubliceerd op Saturday 29 October 16:23

Rare woorden genesis 3+4

You tube. Education a la descubelisance (Part 1).avi

You tube. Gnostieken symboliek van de slang en de levensboom of de boom van het leven. -

Genesis 3+4

Hier wordt beschreven hoe we onszelf geestelijk gestoord maken. En de gevolgen die dat heeft voor ons persoonlijk leven. Eva praat met haar fantasie stem. In genesis 4 wordt geschreven over de offer -fantasie. Kaïn praat met zijn fantasie stem de offer-fantasie. De gevolgen voor ons groepsleven.

Genesis drie

Van wie is de stem waarmee Eva praat? Laten we de waarheid niet zoeken in de fantasie van andere mensen, maar met ons logisch denken. Eva houdt een zelfgesprek. Ze praat met haar eigen fantasie

De slang. Wat wordt bedoeld? We zijn zover in de tijd van de mensheid dat er een dorp is. (Of meerdere dorpen.) Er is een traditie opgebouwd. In de traditie zullen een aantal fantasieverhalen zitten. Vergelijkbaar met ons sinterklaas verhaal. Die verhalen zitten dus in de traditie. Een verhalenbundel. Een verhalenslang in de traditie. Laten we zeggen er is ook een verhaal van de dondermeneer. De vrouw praat met de stem van de donder meneer. Maar de dondermeneer is fantasie. En fantasie zit in het hoofd. De dondermeneer verschijnt voor het aangezicht van de vrouw in een vorm die de vrouw fantaseert. De vrouw praat tegen haar eigen fantasie.

De vrouw fantaseert er op los. Met de kennis van goed en slecht worden dieren tot werkdieren gevormd. Als zij de mensen van het dorp met goed en slecht tot werkmensen vormt is ze de baas over het dorp. Ze fantaseert zich nog hoger. Ze wordt gelijk aan de scheppende natuurwet. Haar hoogmoed van belangrijk zijn kent geen grenzen.

Haar persoonlijke fantasie maakt ze tot een groepsfantasie, ze weet haar man te overtuigen. Dan komt ze tot de ontdekking dat haar fantasie haar bedrogen heeft. Ze heeft fout gefantaseerd.

Het belangrijkste bedekken.

Is het lendendoek of schedeldoek. Met lendendoek staat er wartaal. Het is de hoogmoed van het zich belangrijker dan de natuurwet fantaseren die bedekt wordt. Het verhaal wordt begrijpelijk. De hoogmoed, het gelijk zijn aan de natuurwet met bedekt worden met een doek van schone schijn.

Met de kennis van goed en slecht worden werkdieren gevormd. Het natuurlijk gedrag van het dier wordt weggedrukt door het door ons opgelegd gedrag. De geaardheid van de diersoort blijft hetzelfde. Een paard blijft toch een paard. Bij de kleuter, zou je zeggen werkt dit hetzelfde. Maar ons gedrag wordt bepaald door de fantasie. We kunnen niet spreken over de diersoort mens. Onze gehele geaardheid ons gedrag wordt bepaald door de fantasie van goed en slecht. Ons hele gedrag van de fantasie van samenleven wordt dood gemaakt.

Namen geven.

De naam Eva is iet alleen de naam van een persoon, maar van alle vrouwen die de kennis van goed en kwaad hebben. De naam Adam is niet alleen de naam van een persoon, maar van alle mannen die de kennis van goed en kwaad hebben. We zijn een wereldbevolking van Adam en Eva. We fantaseren in onze hoogmoed met gelijk zijn aan de natuurwet dat we het beter kunnen als de scheppende natuurwet. Het geraamte in de fantasie. Wij Nederlanders zijn het beste volk op aarde. Beter als de rest van de wereldbevolking. En het is waar want de koning zegt het. En moeten we het op school leren. En wie is de koning? Hij is in bezit van het recht van de erflijn. De kaïn fantasie. Met zijn fantasie kronkels fantaseert hij dat hij het recht heeft betaalde moordenaars in dienst te hebben. Ons leven is onze hoogmoed. We moeten ons tot de belangrijkste van de staat maken

 

Hier begint Genesis 4

We hebben ons logisch denken. Onze tijd wordt beheerst door de erflijn van de kasteelridders. De geheime erflijn die in de geschiedenis staat. De stadhouders. Het vormen van de Europese landen. Na het einde van de tweede wereldoorlog zijn de kasteelridders helemaal het geheim ingedoken. Of toch niet? Ze hebben nu de erflijn van bezit in hun macht. De Amerikaanse bank. Amerikaanse bank is misleidend wereld bank is een juistere benaming. De Rohtschild bank 

Logisch denken en het begin. De ellende is dat we de kennis van goed en slecht in de samenleving hebben gebracht. We beoordelen elkaar naar goede en slechte mensen. We beoordelen elkaar niet als mens. Het persoonlijk bezit van mensen vormt ons oordeel. Dat is goed of slecht.

Hier wordt besproken het recht van de erflijn.

In het verhaal. Zijn de namen Kaïn en Abel in het verhaal verwisseld? Het gaat om de eerstgeboren, de oudste zoon die met recht van de erflijn geboren wordt. Een tweede zoon. De tweede zoon vermoordt zijn broer en krijgt zo het recht van de erflijn. Wordt in het verhaal Abel de eerstgeborene dan krijgt het verhaal betekenis. Het is dan niet meer een onbegrijpelijke warboel.

De eerstgeboren krijgt door de offer-fantasie het recht van de erflijn. Met behulp van de stem van de offer-fantasie. De stem van de offer-fantasie verschijnt voor het aan gezicht van de fantasie van Kaïn.

 (4:15) Kaïn fantaseert dat de offerfantasie tegen hem zegt. Dat hij het recht heeft betaalde moordenaars in dienst te hebben die hem beschermen. Die mogen er oneindig op los moorden. Zevenvoudig. Onze koning in het bezit van het erflijn van Kaïn heeft het recht betaalde moordenaars in dienst te hebben. Betaalde moordenaars om zich te beschermen. Betaalde moordenaars om het bezit van andere groepen te stelen. Dat is bedekt met een schedeldoek van schone schijn. We hebben mooie woorden om het te vertellen. Kaïn fantaseert het recht van de zevenvoudige moord.

(4:23) Ik doodde een man om mijn wonden een jongen om mijn striem. Hij praat met stem van de offer – fantasie. Hij mag oneindig maal oneindig moorden. Hij fantaseert het recht van de oneindige moord maal de oneindige moord.

 (4:25) Eva denkt anders. Zij krijgt nog een zoon Seth die volgens haar het recht van de erflijn krijgt. Want kain heeft Abel vermoordt.

Er zijn nu twee personen die aanspraak maken op het recht van de erflijn: kaïn en de derde zoon van Eva, Seth. Het recht van Seth krijgt de naam Adam erflijn.

(4:26) De opbouw van de mensheid is nu zo dat de legers met hun massa moorden kunnen starten.

 

 

Er komen een stel namen voorbij en een stel beroepen. De erflijnen worden verteld. Er komen een stel beroepen voorbij. De muziek trekt door de straat. Het verhaal wordt een onbegrijpelijke warboel. Is er spraken van opzet? We gaan ervanuit dat mensen die betaalde moordenaars in dienst hebben zoiets niet doen.

 In hoofdstuk 1 de verwarring van de waterhuishouding. De verwarring van voedsel.

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 is een beschrijven van iets dat in hoofdstuk 1 plaatsvindt. Het geraamte in de fantasie, een grote verwarring

Hoofstuk 3 De verwarring rond de slang. De verwarring van de lendendoek of schedeldoek.

Hoofdstuk 4 De eerstgeborene en de tweede geborene wordt omgedraaid.

 

Vol blijven houden mensen die betaalde moordenaars in dienst hebben doen zowat niet.

De paus praat met de stem van de offer-fantasie. De fantasie die Kaïn in de wereld heeft gezet. Het recht van de erflijn wordt veranderd. Die gaat niet meer volgens de eerstgeborene. Daarmee kan het huwelijk voor de geestelijkheid afgeschaft worden, verboden worden. Het recht van de erflijn wordt bepaald door een clubje hogen die stemmen.

 

De manier waarop het Jezus leger het Romeins rijk overwonnen heeft mag niet verteld worden. We hebben onze lof verhalen. De oververteld verhalen.

Rond 600 na Jezus komt een nieuw persoon tevoorschijn met het recht maken op de erfijn.  Mohammed. Zijn daden van massamoord staan opgeschreven.

We zien de het geloof de geheime kasteelridders. Hun strijd om de erflijn van bezit van de paus over te nemen. Hun strijd om de erflijn van bestuur van de paus en Mohammed over te nemen.

Beeldvorming. Onze fantasie en tijd.

Als we een boom in onze fantasie pakken dan zien we die compleet in de vier jaargetijden. De herfst. De winter. De lente en de zomer tegelijkertijd in hetzelfde moment. Op vakantie geweest. Vijf jaar geleden. In het dorpje stond een boom langs de weg. Nu in hetzelfde dorpje op vakantie gaan. Hoe die boom er nu uitziet kun je niet weten. Het beeld van vijf jaar terug zit als een foto in het geheugen. Als de boom nu gezien wordt, de foto in het geheugen wordt vervangen door de nieuwe informatie. De boom die bij ons huis langs de straat staat. Het beeld wordt steeds bijgesteld als we de boom zien. De taal en andere dingen die we in de kleutertijd geleerd hebben zitten als foto in ons geheugen.

We hebben dus een beeld van A Een boom in onze fantasie. B. Een beeld van een boom die langs de weg staat. De boom langs de weg kunnen we op twee manieren zien. A De boom die langs de weg staat kan als een foto in onze herinnering zitten. B Het beeld blijft bij de tijd omdat we de boom regelmatig zien.

Een boom die langs de weg staat daar kun je met de auto tegenaan rijden. Een boom die in onze fantasie staat daar kun je met haat tegenaan rijden. Om een botsing te krijgen zijn twee dingen nodig. Met onze Eva hoogmoed fantaseren we dat we een betere samenleving kunnen maken als de scheppende natuurwet. Hoogmoed heeft een reactie. Het ons minderwaardig voelen. In onze fantasie, onze geest blijven die krachten steeds botsen.

Zal ik het kleuterspannend opschrijven?

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.