Rare woorden 0 Genesis inleiding.

Door Haraelmans gepubliceerd op Thursday 27 October 23:30

Rare woorden Genesis inleiding

Welke samenleving willen wij als wereldbevolking? De samenleving van geloven? Leven in de fantasieverhalen van goed en slecht. Of willen we leven aan het handje van de natuurwet, leven in vertrouwen. De eerste vier hoofdstukken van Genesis begrijpen? Die hoeven niet gelooft te worden. Wat er staat is te begrijpen.

Dit is geen verhaal. Het zijn aantekeningen. U kent toch zelf verhalen maken?

Waar haalt een geloofsleider het recht vandaan om ongestraft te kunnen moorden. Om ongestraft andere landen leeg te plunderen. On zijn volk onder zijn terreur te laten leven.? Als we genesis de vier hoofdstukken leesbaar maken, dan kunnen we het lezen. De leiders fantaseren zich het recht toer betaalde moordenaars in dienst te hebben. Het zal toch niet tot verbazing leiden dat deze figuren met verwarring Genesis onbegrijpelijk maken. De leiders baseren hun Moordrecht op de fantasie kronkels van Kaïn

De naam god.

Aan wat wordt de naam god gegeven?

Hoofdstuk 1 de schepping door scheppende de natuurwet en de werkende natuurwet. Het krijgt de naam god.

Hoofdstuk 2 de scheppende natuurwet. Zonder de werkende natuurwet. De schepping van onze fantasie en een samenlevingsvorm. Het krijgt de naam god.

 Materie. Het ontstaan van materie uit het niets. Totaal onbegrijpelijk. We geven het de naam god.

De naam god. De schepping door onze fantasie.

Hoofdstuk 3 de kennis van goed en kwaad in de persoon. Een Dondergod. De fantasie van Eva. Het krijgt de naam god.

Hoofdstuk 4 de kennis van goed en kwaad in de samenleving. De offer-fantasie. De fantasie van Kaïn. De oneindige betaalde moordenaars. Het krijgt de naam god. De oneindige maal oneindige betaalde moordenaars van Lamech.

Geschiedenisles.

De paus

In de tijd van Genesis bestond de hemel nog niet.

De erflijn voor het jaar o. De oude beschavingen het moord recht van de leiders werd geregeld. et moordrecht hhhhDe erflijn van het bestuursrecht en de erflijn van het bezit. Ze werden geregeld doordat ze overgingen naar de eerstgeborene. Een nieuwe beschaving. De leider van een andere groep kwam in bezit van het Moordrecht. De eerste paus heeft de erflijn van het moord recht veranderd. Het recht van moord wordt geregel dat een clubje hoge stemt, bepaald wie het recht van moord en terreur voor het eigen volk krijgt. Een paus krijgt zijn positie via het stemmen. Het basisidee blijft de fantasie van Kaïn.

Er is een paus geweest die wat tegen de afbeelding van een naakt lichaam had. Jezus hing overal naakt aan het kruis dat moest veranderd worden. Hij moest een lendendoek krijgen. Op alle schilderijen moesten de geslachtdelen overschilderd worden. Is toen ook in de bijbel de schedeldoek vervangen door de lende doek?

We zien de kasteelridders als geloof verschijnen. Als geheim geloof. Ze ontwikkelen zich tot stadhouders. Ze hebben systeem om zich onderling tegen moord te beschermen. Er wordt meet vergif danig op los gemoord om via de erflijn het bezit te vergroten. Kinderen van tien twaalf jaar worden gedwongen te trouwen. Dan is de erflijn veiliggesteld. Ze wilden dat de paus de grens voor het huwelijk zou verlagen naar drie vijf jaar. Zo erg gingen ze met het onderling vermoorden te keer. De paus heeft het opgelost door het vormen van de landen. Het bezit van de families van stadhouders werd per familie samengevoegd. Dat zijn de Europese landen geworden.

We zie de tweede wereldoorlog voorbij komen.  Na de bevrijding. Alles wordt geheim. De hoge Nazitop is zomaar weg. Ze hebben in een duur hotel bij de Wahnesee gevangen gezeten. Als ze beloofde het land niet te verlaten mochten ze onder bewaking vrij rondlopen. Ze kregen bescherming dus. Ze zijn naar Amerika verdwenen. Daar werd aan hun gezicht geopereerd dat ze zichzelf niet meer herkende. Ze kregen een Amerikaans geboorte bewijs. Ze kregen andere namen en een Amerikaans paspoort. In de papieren van Amerika werd alles in orde gemaakt. Waar ze zogenaamd geboren waren. Welke scholen ze gevolgd hadden. Waar ze gewoond hadden. Ze waren alleen op te sporen met het woon aders. Want daar hadden andere mensen gewoond. Het overgrote deel van het middenkader van het Nazileger is naar Amerika vertrokken.

De dood van Hitler.

Hoe moet ik me dat voorstellen? Niet de dood van Hitler maar Berlijn als eiland in een door de Russen veroverd gebied? Het Russisch leger was tot ver voorbij Berlijn opgetrokken. Berlijn hadden ze vergeten volgens het geloven. Dan krijg je dus dat Berlijn een eiland was omgeven door een frontlijn. Een vuurlijn. Hoe werd nu het Duits leger in Berlijn bevoorraad met voedsel en munitie? Hitler zat dus op dit eilandje. Er werd vergaderd met de hoge. Er werden commando’s gepland voor de legercommandanten. De hoge liepen dan met een pak papier onder de arm door de frontlinie en door Russisch gebied naar Duits gebied. Naar de legercommandanten en gaven de papieren af aan de Duitse commandanten. De hoge kregen dan een pak papier over de toestand hoe het leger ervoor stond. Met dit pak papier onder de arm liepen ze door Russisch gebied en door de frontlijn naar de bunker van Hitler. Met die papieren werd vergaderd over de volgende stappen. En die papieren moesten weer naar de Duitse legercommandanten. En dat moeten we geloven? De massa propaganda zorgt wel dat hier de aandacht van afgeleid wordt.

Onze leiders. De mensen die zich met de Kaïn fantasie, de offer-fantasie het recht fantaseren betaalde moordenaars in dienst te hebben. We krijgen als peuter een hersenspoeling dat ons gevoel voor waarheid 0 nu wordt. Dat is traditie.

Wij mensen hebben fantasie. De vraag is wat doen we ermee? Heel de wereld vol betaalde moordenaars. Ze hebben verschillende pakjes aan dan weten ze wie, wie moet doodschieten. Ieder groep met een eigen leger.

We leren als kind van 3-5 jaar kind de waarheid van het geloof van onze groep. Iedere groep een eigen waarheid

De waarheid staat in Genesis de eerste vier hoofdstukken. Daar staat niet de wartaal die geloven ervan maken. Het verhaal is met logisch denken te volgen. Dan moeten we het gefantaseer van de geloven eruit halen.

You tube: Gedrag en wetenschap – psychologie.

Het belangrijkste wat verteld wordt het begin. Heeft een moeder de moederliefde in het in het instinkt gedrag of is het geleerd gedrag. Geleerd gedrag door het nadoen?

Volgens het filmpje leert de zuigeling het doordat zijn ervaringen in het geheugen komen. Als zij groot is en moeder wordt komt het naar boven. Krijgt de zuigeling deze ervaringen niet kan die niet naar boven komen en is er geen moederliefde.

De toekomstige moederliefde is niet in de baby als die geboren wordt. Als dit zo was zou de moederliefde niet kunnen veranderen.  De toekomstige moederliefde is aangeleerd gedrag door de ervaring als zuigeling. Dat aangeleerd gedrag is dus veranderlijk. Het wordt door de bestuurders geregeld. Een moeder heeft geen tijd haar zuigeling te verzorgen. Dat is te duur ze moet werken om aan geld te komen.

Het wordt door de wetenschap oververteld. Ze beginnen bij de peuter. En dan wordt het nog een keer oververteld met conditionering.

Een kind van 3-5 jaar kent geen onderscheidt tussen waar en onwaar. Het wordt oververteld.

Als personen en als wereldbevolking waar komt de ellende vandaan? Hoe kan dat? We houden ons niet bezig met deze vraag. We houden ons bezig met oververteld in de massamedia. Dat vertellen we door.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.