De ikke mens.

Door Haraelmans gepubliceerd op Friday 30 September 21:22

De ikke mens.

Dit is nog niet 4 mijn woorden. De ikke mens wil niet weten dat de wij mens bestaat. De ikke mens fantaseert dat hij de Nederlandse taal niet van zijn omgeving geleerd heeft. Hij fantaseert dat hij zich de Nederlandse taal zelf geleerd heeft. Heeft hij ook de betekenis van de woorden voor zichzelf bepaald. Hij heeft de mensen in zijn omgeving niet nodig. Het bezit van de andere mensen tot zijn eigendom maken staat boven alles. Ook in het huwelijk. Het belang van de mensen in zijn omgeving heeft geen waarde. In de fantasie van de ikke mens. In de dood fantaseren we ons tot wij mens. Kunnen we verhaaltjes maken voor de schone schijn. Hij die de klomp past zal hem aantrekken en dat zijn we allemaal. Er staat wij.

Wij hebben de samenleving van de wereldbevolking gebaseerd op beschermde en betaalde moordenaars. Een groter ellende is niet te fantaseren. We moeten de ellende vereren, ieder mens moet mee doen. Dan zijn we normaal.

Wat er fout zit in de mensheid. In ieder persoon op aarde. Het juiste woord vinden géén vertrouwen. Het vertrouwen wordt doodgemaakt.

Waar vinden we waarheid. Waarheid vinden we niet in de fantasie van mensen die oorlog als normaal beschouwen. Waarheid zullen we vinden in iemand die zegt heel de wereldbevolking is gestoord met oorlog, de strijd tussen de mensen om bezit en verering normaal vinden. De meerderheid heeft gelijk zeggen de strijd verslaafden.

In iedere mensenbaby die geboren werd en wordt zit het vertrouwen in de mensen. Dat wordt door de mensen in de omgeving en op school doodgemaakt met de leugen die als de grote waarheid geleerd moet worden. Ons levensdoel is het bezit van andere mensen tot ons eigendom maken. Dat wordt met een tien jaar durende hersenspoeling van gespreknummers op school tot waarheid gemaakt. Wij zijn brave Nederlandse soldaten we leven niet op aarde. We leven in Nederland. De weg die begaan dient te worden om een mens, om de mensheid te krijgen die het vertrouwen tussen mensen niet dood maakt. U vertelt het? Dan hoef ik het niet te doen. De gespreknummers van de hersenspoeling op school hoeft U niet te vetellen, die hebben we allemaal van buiten moeten leren. Wereldwijd.

In iedere baby-moeder zit een wederzijds vertrouwen. En dat wordt met de hersenspoeling school dood gemaakt.

Eva hoort een stem in haar fantasie. We horen allemaal stemmen in de fantasie. Het is een onderdeel van de fantasie. We fantaseren ons gelijk aan de plannende natuurwet. We gaan niet dood lichamelijk kunnen we dat niet waar maken, maar onze fantasie gaat niet dood. De stemmen die we in onze fantasie horen worden beïnvloed door de verhalen in de verhalenslang van de traditie. Let op beïnvloed niet bepaald. De verhalenslang in de traditie wordt bepaald door mensen. Een oerwoudstam in Afrika heeft andere verhalen in de traditie als de verhalen die de Paus in zijn traditie heeft. Er worden andere stemmen gehoord. Als een persoon overlijdt. De verhalenbundel in de traditie blijft bestaan. Het heeft geen invloed op de verhalenbundel. Of toch wel? Hoeveel van zijn resultaten van zijn fantasie, van de overleden persoon, zijn in de familietraditie opgenomen?

In de traditie is totaal niets te vinden van de grootste groep de wereldbevolking. Zijn we dood? Als wereldburger zijn we dood. We horen geen stem van een wereldburger. De verhalen in de traditie ze beïnvloeden ook onze gevoelswereld. De sprookjes van de gebroeders Grim. Moord hier en daar en overal. Dat is normaal. De verhaaltjes van Disney. Moord is een leuk spelletje. Daar worden de kinderen mee groot gebracht. Internet. Een filmpje over een dodelijk auto-ongeluk. En dan mag je stemmen of je het leuk vindt. Ongelukken vinden we leuk.

De traditie in het nu. De traditie die we nu maken wordt de samenlevingsvorm van de kinderen.

Iedere mensenbaby wordt geboren zonder grenzen in zich. Op school wordt met de hersenspoeling geregeld dat een kind wat in Nederland geboren wordt het natuurlijk gaat vinden dat het niet lid is van de groep wereldbevolking. Nederland is de wereld moeten ze leren. Dat Nederland een klein stukje van de aarde is mogen ze niet zeggen. Ze krijgen met een hersenspoeling geleerd dat het natuurlijk levensdoel is het zich bezit van de andere mensen tot eigendom maken. Een Nederlandse baby wordt niet geboren als Nederlandse soldaat. Een Turkse baby wordt niet geboren als Turkse soldaat.

De waarheid makers. Wij hebben de waarheid. Moeten we geloven.

Ze hebben duizenden zoniet tienduizenden mensen in dienst om verhaaltjes te maken die als bewijs moeten dienen. En dan maar zaniken dat we zo zorgvuldig omgaan met de toekomst van de kinderen. Als we de kinderen een echte toekomst willen geven moeten we ze een traditie geven dat ze een echt mens kunnen worden en niet dat ze gevormd worden zoals de gestoorde van het levensdoel is het andermans bezit tot eigen eigendom maken. Als het om bezit en verering gaat gaan we gelijk uit ons dak. We hebben verhaaltjes van tienduizenden wetenschappers dat we gelijk hebben. De toekomst van de kinderen ze moeten heel goed worden in zich het eigendom van andere mensen tot eigen eigendom maken. En het sociaal leven van de kinderen. Dat is wat voor de watjes zeggen de wetenschappers. Samenleven zullen we dat aan de koning overlaten? Ja dus hij maakt zijn dappere soldaten. De koning heeft geen mogelijkheden, Hij zit vast in traditie.

Het probleem van de wereldbevolking is. Tussen moeder en baby, kind is vertrouwen. We maken dat vertrouwen in andere mensen dood. De mogelijkheid zoeken dat het kind volwassen wordt zonder dat dit onderling vertrouwen dood gemaakt wordt.

 

Genesis twee. Onze fantasie Twee levens?

Vele mensen hebben het idee dit leven, deze ellende kan niet het echte leven zijn. Er moet meer zijn.

Mijn mening is dat wat Genesis schrijft er zijn er niet twee levens achter elkaar. Er zijn twee vormen van samenleven. We leven niet als mensen. We leven in de kennis van goed en stout. De vorm waarin een huisdier leeft. De mensenbaasjes zijn niet zoals de hondenbaasjes lief. De mensen bazen jutten de mensen, hun volk, op om te strijden.

Genesis en fantasie. In hoofdstuk 1 worden wij mensen geschapen. Dus met fantasie anders zouden we geen mens zijn. Ik vergelijk het met een apparaat kopen. Het apparaat is klaar. Genesis twee is de gebruiksaanwijzing hoe de fantasie werkt.

Er is de hof en de hof krijgt een naam omdat er nog wat naast komt, later. De hof is een hof voor de hele mensheid. De hof bestaat uit de tuinen, de dorpen alle dorpen op aarde. Een stad is een dorp. Er ontstaat een stroom van fantasie, de traditie. De ze stroom gaat rond de hele hof en gaat ieder dorp omstromen. In het dorp worden de kleiner groepen omstroom tot bij de persoon uitgekomen wordt.

Tussen opmerken. Er is maar een fantasie die geen mannelijk of vrouwelijk kent. Een fantasie voor de hele mensheid. Deze fantasie de naam oer fantasie geven? (Gaat vervangen worden door groepsfantasie de kennis van goed en kwaad)

Nu komt er een tweede fantasie. (De rib) Er is dus nu een mannelijke en een vrouwelijke fantasie naast de oer fantasie. Als man en vrouw samengaan dient de vrouwelijke en mannelijke fantasie weer een te worden. Een gemeenschap fantasie. De fantasie van de gezinsleden. Ieder gezin heeft in zijn traditie, eigen gewoonten. Bijvoorbeeld bij de tafel manieren. In het grote ganse zullen ze in heel de straat hetzelfde zijn maar toch met kleine verschillen. De kleinste vorm van traditie

Hoofdstuk 3

Heel de wereldbevolking, ieder mens is bezit verslaafd. En alle mensengroepen op aarde zijn het eens dat de mensen moeten zeggen dat het de natuurwet is. We worden als bezitsverslaafden geboren, moeten we zeggen.

De vrouw praat met een fantasie stem uit de verhalenslang in de traditie. Een stem die in haar hoofd zit. Die stem weet haar te overtuigen dat als ze de kennis van goed en kwaad als geestelijk voedsel eet ze gelijk zal worden aan de scheppende natuurkracht. De vrouw wordt overtuigd en dan gaat haar man overtuigen, wat haar lukt.
Ze zullen gelijke worden aan de scheppende natuurkracht. De vrouw wordt een gestoord persoon met de naam Eva. De man wordt een gestoord persoon met de naam Adam. Hun gemeenschappelijke fantasie wordt een gestoorde warboel.

De vrouw, de moeder wil haar kind de waarde en normen van de oer fantasie leren, het samenleven. Het kind krijgt de waarde en normen van de verhalenslang in de traditie geleerd door de omgeving, de kennis van goed en slecht.

Hoofdstuk 4

Kaïn praat met de fantasie stem van de offergaven fantasie. Een stem in zijn hoofd.

Adam en Eva krijgen een zoon.  Abel. Met behulp van de offergaven fantasie krijgt die het erfrecht. Het erfrecht van het bezit. Hij krijgt het recht van de offer-fantasie een nieuwe traditie te beginnen Hij heeft het recht te bepalen welk goed en slecht er in de verhalenbundel komt van goed en slecht. De verhalenbundel, de verhalenslang die in de traditie komt. Adam en Eva krijgen nog een zoon Kaïn. Kaïn vermoordt zijn broer Abel. Nu gaat Kaïn met de stem in zijn hoofd praten. De stem van de offer fantasie. En samen met de fantasie stem van de offergaven beslist hij. Dat hij Kaïn beschermd wordt tegen mensen die hem willen vermoorden. Hij mag dan zevenvoudig wraak nemen zegt zijn offergaven fantasie. Hij mag zevenvoudig moorden.

Kaïn zijn fantasie woont niet meer in de oer fantasie. Zijn fantasie gaat ten oosten van de hof wonen in zijn groep. Zijn fantasie wordt de fantasie van zijn groep.

Traditie. De nieuwe Kaïns in de geschiedenis.

De Griekse beschaving, het geloof. De nieuwe Kaïn bepaald de verhalenbundel in de traditie over goed en slecht. Welke goden er zijn met behulp van de offer-fantasie. De Griekse beschaving, het Griekse geloof wordt vernietigd. Een nieuwe Kaïn van de Romeinen gaat de traditie bepalen wat er als goed en slecht in de traditie komt. Met behulp van de offer-fantasie. Hij bepaald de keizer is god. De mensen mochten goden hebben zo ze wilde maar ze moesten vertellen dat de Keizer de baas over alle goden is. Het Romeinse rijk wordt vernietigd. Er komt een nieuwe Kaïn de paus. En de paus maakt een nieuwe traditie. Er komt een Kaïn Mohammed. Die traditie gaat naast de traditie van de paus bestaan. Het einde van de tweede wereldoorlog. Er komt een nieuwe Kaïn, de kasteelridders. Hun verhaal in de traditie. Wij zijn hoger als de mensen. Menselijke gevoelens daar staan wij boven. Het eigendom van andere mensen tot ons, tot mijn eigendom maken is het is het levensdoel. We vinden ons normaal. Voor olifanten en roofdieren is plaats genoeg op aarde. Voor ons mensen is er te weinig plaats. Er wordt geen enkele baby geboren met de lijntjes de landgrenzen Nederland in zijn hoofd. De hersenspoeling van school: wij zijn Nederlander krijgen we niet overwonnen. De Nederlandse grenzen weg? Dan wordt het een Duits grens en een Belgische grens. Alle grenzen op de wereld weg dat we wereldburger zijn. We denken braaf binnen onze hersenspoeling van wij zijn Nederlander. Die hersenspoeling van school doet zijn werk. We hebben meer gevoel voor de dieren dan voor de medemens.

 

Tot hier Het verhaal Genesis.

We ervaren dat het gebeurd is dat er meer Kaïns komen, ieder met een eigen groep, een eigen offergaven fantasie.

Wat we ook ervaren dat het gebeurd is. De erfgenamen Kaïn gaan mensen betalen om hun te beschermen. De binnenlandse ordehandhavers. En ze gaan mensen betalen om het bezit van de andere groepen tot hun bezit te maken. De soldaten.

Mijn droom. Er wordt een film gemaakt naar het verhaal, duidelijk zoals het geschreven staat. Als die film op alle televisiezenders een paar dagen met de nodige herhaling uitgezonden zou worden. Het overgrote deel van de mensheid zou wereldvrede in de fantasie hebben. Wereldvrede in het hoofd.

Mijn droom. De mensen onderling met internet. Bekijk maar hoe er gedacht wordt. Er wordt niet buiten de fantasie grens van de groep, het land gedacht. Braaf binnen de lijntjes. Wij zijn geen mensen, wij zijn inwoner van een land. Kunnen we die fantasie grens van Nederlander overwinnen en ons zelf als mens gaan zien, als wereldburger?

Of willen we niet. Dat er op heel de wereld gemoord wordt is onze lust en leven want dan kunnen we ons bezit vergroten. Het bezit van andere mensen tot eigendom maken. En daar zijn we het als wereldbevolking, alle groepen, over eens. We geloven dat we zo op aarde zijn gezet. Het is de natuur zeggen we. We weten toch niet wat we zeggen.

 

Erfelijkheid.

De erfelijkheid van lichamelijke eigenschappen.

De erfenis van bezit. Als we op aarde geboren is het enigste bezit ons lichaam. Als we bij de dood de aarde verlaten wordt het lichaam weer eigendom van de aarde. Het ontbindt in stoffen die weer op genomen worden in het geheel.

De erfenis technische kennis. Van wie is de automotor? Van de stoommachine. De druk van de stoom is vervangen door de druk van een ontploffing. Van wij is de elektriciteit? Van wie is de wind?

De erfenis het leven. Als iemand overlijdt blijft hij in het geheugen van de mensen die hem gekend hebben verder leven. Daarna is hij verdwenen uitgezonder dat wat in de traditie terecht komt. Enkele opa’s geleden was er een opa ergens in een familie. Hij had een verhaal over boze geesten. Dat vonden de mensen zo leuk op ieder familiefeest vroegen ze hem het verhaal te vertellen. In het verhaal kwam het voor dat voor het eten er drie keer rond de tafel gelopen moest worden. De boze geesten die dan eventueel in het voedsel zaten werden dan zo bang dat ze op de vlucht gingen. Sommige families gingen dat doen. Drie keer rond de tafel lopen. Nu is er een familie die het nog altijd doet. Het hoe en waarom weten ze niet precies, maar zeker is zeker.

De erfenis van de verhalenbundel die goed en slecht bepaald. Van wie is die verhalenbundel het bezit? Voor de Jezus gelovige is hij bezit van de paus. De paus kan veranderingen aanbrengen in de waarheid.

De erfenis van de verhalenbundel die goed en slecht bepaald. Van wie is die eigendom. Voor een Nederlander de koning. De koning kan veranderingen aanbrengen in wat goed en wat slecht is.

De erfenis van de wereldbevolking. Krijg nou dikke aardappelen. Wel een wereldbevolking maar geen wereld traditie. Geen wereldbevolking dus. Een wereldbevolking bestaat uit mensen die leven in de oer fantasie zoals beschreven in Genesis twee. De eigenaar daarvan is de natuurwet. En de natuurwet is niet te veranderen. Een vaststaande fantasie aangaande de samenleving. We hebben ons tot baas over de natuurwet gefantaseerd. En leven in goed en kwaad. We leven als een mensdier met braaf en stout. En het braaf en stout wordt bepaald door de erfgenamen van Kaïn de moordenaar.

Wetenschappers.

We hebben op aarde wetenschappers rondlopen die miljoenen verdienen. Genesis de eerste vier hoofdstukken zijn maar een paar bladzijden. Is het voor hun onmogelijke die naar waarheid op te schrijven?

We hebben de oer fantasie. Eigenaar de natuurwet. We leven in de fantasie goed en kwaad. Eigenaar een moordenaar die zich beschermd met betaalde moordenaars. We leven niet als mensen maar als mensdier heel braaf naar het goed en stout wat de eigenaar van de verhalenbundel in de traditie fantaseert.

Gezin.

Wie is eigenaar van de gezinsfantasie? Er is geen gezinsfantasie. Ieder gezinslid heeft zijn fantasieën van goed en kwaad. Een groot door elkaar wat tot conflicten en ellende leidt. Er is geen oer fantasie. Ik probeer Genesis te verduidelijken. Genesis lezen zal tocht echt ieder zelf dienen te doen. Of blijven we vol houden dat deze wereldbevolking van moord natuurlijk is.

Zelf lezen.

Een stads stichten. Wordt hier bedoeld de bakstenen stapelen zodat de gebouwen van een stad ontstaan. Wordt hier bedoeld een traditie stichten. Een aparte losstaande traditie die los staat van de andere traditie.

We zien dit ook met grotere groepen, de beschavingen. Het wisselen van de beschaving. De traditie van de oude beschaving verdwijnt. En hoe zit het met de goden van die beschaving? Er wordt een nieuwe traditie gestart. En hoe zit het met de goden van de nieuwe traditie? Als we van een god zeggen dat hij de echte is betekend dat vanzelfsprekend dat alle andere goden fantasie zijn. Dan zeggen we maar dat alle goden echt zijn. Van alle tradities in het heden en het verleden.

Wat heeft dat goden gedoe te betekenen? Traditie is dat wat de overleden mensen voor ons hebben nagelaten en ook een verhalenbundel. In het verleden kennen we de nieuw makende natuurwet. En de werkende natuurwet die zorgde voor evenwicht en nog altijd zorgt voor evenwicht. De nieuw makende natuurwet was op het einde van de zesde dag klaar en ging in rust.

De natuurwet maakt niets nieuws meer.

Dan zien we de vrouw verschijnen die zich tot Eva fantaseert. Zie is de baas over de nieuw makende natuurwet. Zegt de fantasie stem in haar hoofd. God is de fantasiestem van Eva. En dan komt Kaïn met zijn fantasie stem van de offergaven god. Hij voert de beschermde en betaalde moord in.

Kunnen we eraan werken dat we van Adam en Eva mensen weer teruggaan naar man en vrouw? Zonder dat gefantaseer van Eva en Kaïn. Leven in een leven dat de natuurwet geschapen heeft?

Wat is nu de zonde die geërfd wordt, de erfzonde?

We fantaseren een andere fantasie dan de oer fantasie en gaan die als waarheid zien.

Jezus.

Een groot aantal verhalen. De schrijvers krijgen allemaal dezelfde naam. Evangelist. Dan komt er een baas Jezus. En de losse verhalen zijn een geheel.

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik moet wel respect opbrengen je houd wel vol. Ik snap welke kant je op wilt. Helaas slapen de mensen en willen niet echt veranderen. Je kunt er nog zoveel over schrijven maar op het moment zit het er niet in dat de mens 1 2 3 veranderd. Gewoon omdat ze het simpel weg niet willen.

Jij hebt veel in je hoofd en wil dit graag delen. Ik kan je schrijven prima volgen. Want ik lees tussen de regels door. Voor de meesten zal het helaas te moeilijk zijn. En dat is de waarheid.

Maar blijf lekker door schrijven. En je hoofd leeg maken. Misschien dat de enkeling het toch pakt. ;-)
Het kan toch eigenlijk niet waar zijn. De ellende op aarde van honger en oorlog nu en in het verleden. Alleen omdat we een zooitje puinhoop bij elkaar fantaseren. En het niet toe willen geven dat we die puinhoop zelf fantaseren.
Op internet zijn stromingen maar ze pakken maar een puntje.
Als er doorgedrongen wordt tot het punt. Dat we inwoner van een land zijn is fantasie. Wij worden geboren als wereldburger. Iedereen wordt zo trots op zijn groep op zijn land gemaakt dat ze niets willen weten. Wereldburger dat is fantasie blijven ze volhouden.

De enkeling.Een paar mensen is naar mijn mening voldoende. Eva wist haar man te overtuigen en dat is voldoende gebleken om het over aarde te verspreiden. Het moet toch lukken tot een aantal mensen door te dringen

Ik ben nog bezig met Genesis vier. Er wordt de betaalde moord behandeld, de soldaten. De gelovige van het moorden fantaseren er op los en zeggen doodleuk het staat in de bijbel. Dat is toch niet te geloven. En zelf het verhaal lezen? Wat loopt er hier op aarde rond? Mensen hebben toch fantasie. Een logisch. Op welk logisch zijn de landen gevormd? Er wordt een sprookje van gemaakt.

Tussen de regels. Dat is dus wat in Genesis staat. Dat logisch vertellen met het logisch van deze tijd. Bijna onmogelijk. Want onze tijd heeft geen logisch.

Bedankt voor je steun.
Van zelf, ik probeer op kleine schaal mensen ook wakker te schudden. Hun te laten zien dat het anders moet en kan. Kijkend naar mijn site zijn er toch mensen die wat anders denk ik zoeken. In een jaar tijd heb ik over de 3000 bezoekers gehad. Als ik een handje vol heb bereikt ben ik te vrede. ;-)
Ik heb als onderwerp wereldvrede is mogelijk. Moet je in deze wereld van dappere strijders mee aankomen.
Ik heb mijn bewijsvoering nog niet volledig op papier staan. Deze redenatie zal zo zijn dat ze niet weerleg kan worden.
Wereldvrede is de natuurlijke toestand zo worden we geboren. En dat zal ik onder bewijs stellen.
De bewijsvoering van de oorlogmakers komt niet verder dan geloven. Een waarheid per groep.
Er is een waarheid die voor heel de wereldbevolking geldt. En die zal ik vertellen.