God toegedaan zijn

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 26 September 10:21

     Het lezen en bestuderen van de Schriften maakt ons bewust van de vele voorwaardelijke beloften die door de Heer gedaan zijn om een gehoorzame en rechtvaardige manier van leven aan te moedigen. De geschiedenis van de Israëlieten staat vol voorbeelden van verbonden ofwel beloften van God in ruil voor de verbintenis van de profeten en het volk om zijn wil te doen. De Heer sloot een verbond met Noach, en de regenboog werd het teken van dat eeuwige verbond met de gehele mensheid. (Zie Genesis 9:13.) Het verbond dat met Abraham en zijn nakomelingen werd gesloten, werd verzegeld door de heilige handeling van de besnijdenis. (Zie Genesis 17:10-11.) En het teken van het grote verbond met heel Israël, dat gesloten werd bij de Sinaï, was de sabbat. (Zie Exodus 31:12-17.)      a7f7db9898ff5d5467f93cdb26957707_medium.

     Meerdere gebeurtenissen in het leven van Jozua leren ons heden ten dage hoe belangrijk de Heer het vond dat de mensen zich aan verbintenissen hielden die Hij gegeven had na te komen. Jozua is degene die, na de dood van Mozes, het bevel overnam en zijn taak als leider van de stammen Israëls voltooide. Misschien was het om Jozua te troosten, die nu de verantwoordelijkheid had voor de kinderen Israëls die nog geen eigen land hadden, en misschien was het om die grote groep mensen te troosten, die zo juist hun leider van meer van veertig jaar hadden verloren, dat de Heer tot Jozua sprak en zei: "Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven." (Jozua 1:5-6.)     0a01b83272165699d1f890c12f9b8ea9_medium.

     De Heer spreekt dan verder en zegt tegen Jozua bij wijze van gebod: "Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat." (Jozua 1:7.) Sprekend over de wet die aan Mozes gegeven was zegt de Heer dan: "Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn."  (Jozua 1:8.)     b56e4f939f8d876e36d58ab3b1c533ec_medium.

     Tenslotte hebben wij deze laatste herhaling door de Heer van wat Hij al eerder had gezegd, om Jozua te troosten en hem te herinneren aan het verband tussen de zegeningen des hemels en de gehoorzaamheid aan goddelijke wetten: "Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat." (Jozua 1:9.) Jozua had moed nodig voor wat hij moest doen. Hij zou de hulp des Heren nodig hebben bij iedere stap. Hier verbond de Heer zich hem die hulp te geven. Met geloof in de Heer kon Jozua nu voorwaarts gaan, wetende dat de Heer hem zou leiden op de weg die hij moest gaan. Jozua wist dat zijn gehoorzaamheid succes tot gevolg zou hebben, en hoewel hij niet precies wist hoe hij zou slagen, had hij nu vertrouwen in de toekomst.

                                 11386962f379ff060a1be3808ebc086c_medium.

     Wij hebben dus voorbeelden in de Schriften van hoe wij de geboden des Heren behoren te beschouwen en te beoordelen. Als wij besluiten te reageren zoals Jozua, Abraham en anderen, zal onze reactie gewoon zijn om heen te gaan en de dingen te doen die de Heer ons geboden heeft. En dit getuig ik in Jezus naam.

Neem voor verdere uitleg contact op met www.kerkvanjezuschristus.org

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.