God altijd dankbaar zijn voor onze voorspoed

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 19 September 10:20

     Wij zien een jongeman opgroeien die buitengewoon begaafd is, of een zeer grote intelligentie bezit, en door hem komt een ander groot beginsel tot ontwikkeling. Hij en de hele wereld schrijven dat grote genie en die wijsheid aan hem toe. Hij denkt dat zijn succes te danken is aan zijn eigen ijver, zijn arbeid en zijn verstandelijke capaciteiten. Hij erkent in niets wat met zijn succes te maken heeft de hand van God, maar negeert Hem volkomen en eist de eer voor zichzelf op.         de4a1302b6aa14a0cc17ba2621e37d19_medium.

     Dat geldt voor bijna de hele wereld. Bij alle grote ontdekkingen van de laatste jaren op het gebied van wetenschap, kunst en techniek, en bij alle materiële vooruitgang van deze tijd zegt de wereld: "Dat hebben wij gedaan." Het individu zegt: "Dat heb ik gedaan," en hij kent geen enkele eer of verdienste aan God toe. Welnu, ik lees in de openbaringen aan Joseph Smith, de profeet, dat als gevolg daarvan God niet tevreden is over de bewoners der aarde, maar vertoornd op hen is omdat zij niet in alles zijn hand willen erkennen. (Evangelieleer, blz. 268.)        5bacf2671ae0ab7ef05f9b11b2f77434_medium.

     Grote mannen hebben soms de grootheid van God en hun afhankelijkheid van Hem erkend, en zij hebben in dat geval hun dankbaarheid en dankzegging tegenover Hem uitgesproken. Let eens op deze woorden, geschreven door Abraham Lincoln als onderdeel van een resolutie in 1863: "Wij hebben de prachtigste zegeningen van de hemel ontvangen; wij zijn al deze jaren in vrede en voorspoed bewaard gebleven; wij zijn toegenomen in aantal, in rijkdom en in macht, zoals geen andere natie ooit tevoren. Maar wij zijn God vergeten. Wij zijn de edelmoedige hand, die ons in vrede en voorspoed bewaard heeft, die ons vermenigvuldigt, verrijkt en versterkt heeft, vergeten en wij hebben ons op ijdele wijze verbeeld, door de bedrieglijkheid van ons hart, dat al deze zegeningen het resultaat zijn van de een of andere superieure wijsheid en deugd van onszelf. Dronken geworden door ons ononderbroken succes, zijn wij te zelfgenoegzaam geworden om de noodzaak voor de verlossende en bewarende genade te voelen, te trots om tot de God te bidden die ons geschapen heeft. Het betaamt ons daarom ons te verootmoedigen ten overstaan van de gekrenkte macht, onze zonden te belijden en om genade en vergeving te bidden." (Abraham Lincoln, Man of God, blz. 391.)     996215d9a32152c95630ff947554cfba_medium.

     Let u er ook eens op hoe de profeet Joseph Smith reageerde op de ontvangst van een aantal brieven in de tijd die hij kwijnend in de gevangenis te Liberty doorbracht. "Gisteravond ontvingen wij een paar brieven en de inhoud stemde ons zeer dankbaar," schreef hij. "Wij hadden in geen tijden nieuwe ontvangen en toen wij deze brieven lazen werd onze ziel er evenzeer door verkwikt als door heerlijke frisse lucht." {History of the Church, deel 3, blz. 293.)       b7192597405365f1d1bf405b0317d805_medium.

     Welnu, ik heb hier een mooie, goed voorbereide zilla geschreven die ik op plazilla  heb geplaatst, zodat u de boodschap duidelijk kunt krijgen uit wat de Heer geopenbaard heeft, dat wij Hem moeten erkennen in al onze gaven en in alles wat wij bereiken, en Hem dankbaar moeten zijn voor alle dingen die Hij ons geeft. Ik ben Hem dankbaar voor het voorrecht dat ik in zijn dienst werkzaam mag zijn. Ik stel de kansen die mij geboden worden op prijs en hoop dat ik Hem de rest van mijn leven kan blijven dienen en mijn dankbaarheid tonen. En dit is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Elk geloof is gebaseerd op overtuigingen, waardoor dit zekerheden (waarheden) worden. Zoveel mensen, zoveel overtuigingen, zoveel waarheden. Het idee dat al die waarheden evenveel bestaansrecht hebben en uitstekend 'naast elkaar' kunnen bestaan, zonder dat er ook maar iets van welke waarheid dan ook wordt afgedaan, komt maar in de hoofden van weinig mensen op. Vandaar alle ruzies, oorlogen, enz. die een onleefbare ervaringswereld voor de meeste mensen maken.

As Above, So Below ---- dus ook: As Below, So Above.
Zoals je hier op Aarde het leven met al je overtuigingen wat betreft de waarheid beleeft, zo zul je dat ook in het Hiernamaals voor onbepaalde tijd beleven. Niet duidelijk? Het staat uitgelegd in het volgende artikel:
http://plazilla.com/page/4295182922/de-hemel-is-een-enorm-gebouw-met-verdiepingen

Aangezien ik in het God-concept geloof waar alles en iedereen deel van uitmaakt (dit in tegenstelling tot een gepersonifieerde God met menselijke karaktereigenschappen die los staat van alles en iedereen), ben ik mezelf, als deel van God, dankbaar voor mijn voorspoed. Maar daarvoor heb ik wel behoorlijk aan mijn overtuigingen moeten werken :)
Dan hoop ik dat u niet van een koude Kermis thuis komt als het koninkrijk er niet blijkt te zijn.

Het boek staan nl als nr 1 genoteerd bij de hoaxes aller tijden.

http://listverse.com/2007/08/30/top-10-famous-hoaxes/
Het Koninkrijk is er wel, maar bestaat slechts binnen een bepaalde bewustzijnsfocus, waardoor het een illusionaire werkelijkheid wordt. Te vergelijken met een droom die voor een onbepaalde tijd voortduurt. Vergeleken met andere bewustzijn focussen, kun je het een hoax noemen, alhoewel dat ook voor die andere focussen geldt.
Het zou verboden moeten worden om het lidwoord 'de' voor 'waarheid' te gebruiken ;)
Dag Lucifall,

Bedankt voor uw reactie. U schrijft: "Het boek staan nl als nr 1 genoteerd bij de hoaxes aller tijden." Een hoax is een internetterm voor een loze of valse waarschuwing of een verzonnen verhaal over virussen en gratis te verkrijgen artikelen. Eindeloos verspreid door goedbedoelde internetgebruikers, waardoor een hoax zich min of meer hetzelfde gedraagt als een virus. Met het boek denk ik dat u daarmee het Boek van Mormon bedoeld.

Wat ben ik blij met mijn lidmaatschap van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' want wij krijgen na onze doop door onderdompeling ook de doop met geestelijk vuur. Dat noemen wij de gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest getuigt 'van de Vader en de Zoon' (2 Nephi 31:18) en openbaart en onderricht in 'de waarheid van alle dingen.' (Moroni 10:5.) U kunt alleen door de kracht van de Heilige Geest een zeker getuigenis van uw hemelse vader en Jezus Christus krijgen. Wat Hij aan uw geest overbrengt, draagt
veel meer zekerheid in zich dan al het andere wat voor uw
natuurlijke zintuigen waarneembaar is. Ik weet dat dit waar is want ik heb inmiddels vele ervaringen opgedaan. Ik vind het echt jammer voor u dat u hiervan verstoken blijft wanneer u blijft volharden in uw visie.
Verkeerde quote van de verkeerde pagina die u gegoogeld heeft, maar welke uitleg uiteraard wel het beste 'in uw straatje' past :)

Hoax is in het Engels een woord voor poets, nep, bedrog, truc, oplichterij, broodjeaapverhaal. Met referte aan mijn aanvullende commentaar elders onder uw artikel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoax
Gelooft u dit nu echt zelf?
Nee Lucifall, ik geloof daar geen woord van want ik weet het zeker.
Een mooi en interessant 'verhaal' en dat voor iemand die aanhanger en in dienst is van een 'valse' denominatie, religie gebaseerd op de theorieën van ene Amerikaan Joseph Smith die een 'profeet' wordt genoemd en waar beschreven teksten op platen tot op de dag van vandaag nooit gevonden zijn, en geloof mij ook nooit zullen worden gevonden, omdat zij nooit hebben bestaan. Het is allemaal flauwekul, illusie, fantasie, bedrog bedacht door een psychisch gestoorde Amerikaanse fanatieke gelovige, die we vandaag de dag ook o.a. kennen in de Islamitische wereld, deze laatste verantwoordelijk voor aanslagen, terreur en nog meer rampspoed! mvg co Meijer Meijer46.
Dag Co,

Ik vind dat u nu toch echt te ver gaat. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' gelijkstellen aan de islam is duidelijk een bewijs dat u niet goed in het rond kijkt. In het begin nam ik u echt serieus maar daar kan ik met deze reactie niet mee door blijven gaan. Ik vergeef het u want u schijnt niet te weten wat u zegt.