#Wandelzoektocht #De Panne 2016

Door Jacobjones gepubliceerd op Saturday 27 August 11:20

Reglement :

01. Iedereen die Nederlands kan lezen en schrijven mag deelnemen aan deze wandelzoektocht.

02. De deelnemers aan deze wandelzoektocht doen dit op eigen verantwoordelijkheid.                    

03. De organisator kan NOOIT verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens deze wandelzoektocht. Let dus op bij het oversteken.

04. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 € per deelnemer.

05. Alle vragen zijn ter plaatse oplosbaar.

06. Dubbelzinnige of onleesbare antwoorden worden als foutief beschouwd.

07. Schrijffouten tellen mee voor alle antwoorden die letterlijk op het parkoers te vinden zijn. Ook leestekens, hoofdletters of andere tekens die in een antwoord voorkomen moeten worden weergegeven. Hoofdletters en andere tekens zijn van belang ook in de vragen. Eenheden moeten worden vermeld, bijvoorbeeld: 150 m.

08. Er wordt geen discussie gevoerd over de wandelzoektocht.

09. De antwoorden van deze wandelzoektocht zijn onbetwistbaar. De vragen staan op volgorde bijgevolg moeten ook de antwoorden op volgorde staan. Dwz. het antwoord op vraag 35 kom je tegen na het antwoord op vraag 34 en voor het antwoord op vraag 36.

10. De inschrijving vindt plaats in Café ’T Wit Paard tussen 12h en 14h.30. Ten laatste om 19h30 moeten de formulieren binnen zijn in Café Rialto.

11. De vermoedelijk duur van de wandelzoektocht is 4u.

12. De prijsuitreiking vindt plaats in Café Rialto rond 20h.

13. Bij de wandelzoektocht zit een plan met de te volgen route.

14. Alles die tussen aanhalingstekens staat is letterlijk terug te vinden op het parkoers  Voorbeeld: Je ziet langs de weg:

                             40

                             Ha

De vraag is dan bijvoorbeeld, welk getal staat er boven “Ha”?

Het antwoord is 40 uiteraard.

15. Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk en die moet je ook geven. Dit blijkt wel uit de vraagstelling. Alle antwoorden dienen op het antwoordblad worden ingevuld. Sowieso bij  meerkeuzevragen moet je alle correcte antwoorden aanduiden.

16. Bij de inschrijving dient elke deelnemer drie getallen (jokers) te kiezen tussen 5 en 100. (De vraag met joker 1 telt voor 2 punten, die met joker 2 voor 3 punten en die voor joker 3 voor 5 punten ) Alle andere vragen staan op 1 punt.

17. In het Lunapark wordt een praktische proef afgelegd, elke deelnemer krijgt 7 muntstukken en laat die vallen in een machine naar keuze die uiteraard vrij is (toestel waar muntstukken doorvallen), de muntstukken en punten die doorvallen worden opgeteld. (elk muntstuk is 1 punt)  Een muntstuk die is doorgevallen mag niet opnieuw gebruikt worden. Elke deelnemer mag dus slechts 7 muntstukken ingooien. Alle muntstukken die doorvallen of punten blijven eigendom van de organisator.  Het resultaat van de proef in het Lunapark wordt enkel gebruikt om kandidaten met dezelfde punten uit elkaar te houden. Indien de stand achteraf nog gelijk is kan de organisator een bijkomende schiftingsvraag (of proef) geven.

Plan met het te volgen parkoers:

0a985557427954723ea7a99c80b7da5f_medium.

 

Vragen:

De eerste vraag is oplosbaar in Café ’T Wit Paard.

1/Hoe heet de man op onderstaande foto? Voornaam en familienaam graag.

aa297f2ed4a42863b6ca4f033a2f9a19_medium.

Verlaat Café ’T Wit Paard en ga links de Kasteelstraat in, richting Markt.

2/Wat staat er hier vlak onder “op zaterdag”?

3/Welke kleur heeft de “o” in “Westcoast”?

4/Hoe heet het café op nummer 7?

Aan het kruispunt met de markt rechts afslaan richting Ollevierlaan.

5/Hoe heet men het toerismebureau hier in het Duits?

Volgende kruispunt rechtdoor Ollevierlaan.

6/Als je de eerste drie letters van dit woord schrapt lijkt het wel of het hier vol terroristen zit. Welk woord bedoelen we?

7/Deze pop heeft hier blijkbaar dringend jullie hulp nodig. Welke pop?

Kruispunt Barkenlaan rechtdoor.

8/Voor huis, nummer 39 staat een soort glazen etalagekast. Hoeveel namaakvissen tel je in deze kast?

9/Heel wat huizen in deze straat kregen een Franse naam. Hoe heet het laatste huis met een Franse naam die je hier tegenkomt voor het volgende kruispunt?

Kruispunt met K. Tegethoflaan rechts tot aan het kruispunt met de Brouwersstraat

10/Een dier kreeg hier een gans andere functie. Welke functie?

11/Welke twee tegengestelden vind je hier op een reclamebord?

Kruispunt Brouwersstraat links.

12/Als je de letters van de naam van deze rijwoning door mekaar husselt zou je denken dat ze hier gewapend zijn tegen inbrekers. Hoe heet deze woning?

Kruispunt van Elverdingestraat rechts. Over het Vileynplein naar de Decoussemaekerstraat. (zie ook plan)

13/Op onderstaande compilatiefoto zie je vier bekende vrouwen. Van welke vrouw vind je hier de voornaam terug? Antwoord omcirkelen.

55cd04e5786fd5d0efac8430cbe7461f_medium.

Kruispunt Veurnestraat rechts.

14/Wat is de voornaam van tandarts Declerck?

Kruispunt Merelpad links het Merelpad inslaan.

15/Vul aan: “op weg naar …”.

16/Hier is een huisnummer uitgebeeld met behulp van twee voorwerpen. Welke twee voorwerpen?

Kruispunt Duinenstraat naar rechts en altijd rechtdoor richting Pannepotje.

17/Welk vijfletterwoord rijmt hier op “passie”?

18/Hoe wordt het getal 324 hier voorgesteld?

Ga rechtdoor tot aan de basisschool Sint-Pieter.

19/Hoeveel huisjes met de naam “Sint-Pieter” in, zie je hier afgebeeld?

20/Wat heeft het meisje op de bank op haar schoot?

21/Volgens een reclameslogan komt iedereen als je zijn naam roept. Hij is hier geweest. In welk jaar?

Kruispunt Kerkstraat links het Pannepotje binnengaan. Vraag in het Pannepotje:

22/Met de letters van een merk kan je hier een synoniem voor versnapering vormen. Welk merk bedoelen we?

Verlaat het Pannepotje en ga links richting Calmeynbos, steek voor de Kerk de straat over.

23/Wat staat er hier voor “.7”?

24/Hoeveel maal lees je hier “Handzame”?

25/Welke kleur heeft de leiband van de hond?

Ga rechts het Calmeynbos in (zie voor deze strook op het plan welke weg je dient te volgen)

26/In het bos zijn van die houten paaltjes die van boven blauw geverfd zijn aangebracht. Je ziet er één op onderstaande foto. Hoeveel van die paaltjes kom je tegen van de ingang van het bos tot aan de cabine in het midden van het bos?

571336311cfe95f577944f91044dd3fe_medium.

27/Even voorbij de cabine zie je een boom met onderstaande inkerving. Welke titel van een bekende hit van Gorki werd hier ook in deze boom gekerfd?

dcf9c6a93f1677cc65773aa21e85a76a_medium.

Even verder kom je deze paal tegen.

40f524ba97f52e1e83a032564608cb97_medium.

28/Wat is de som van alle cijfers die je slechts éénmaal op deze paal aantreft?

Wandel door tot het einde van het bos. Aan het infobord rechts M. Calmeynlaan.

29/De aannemer heeft bij de aanleg van deze asfaltweg enkele voorwerpen laten rondslingeren die nu al dan niet herkenbaar vastzitten in het asfalt. Welk(e) van volgende voorwerpen is (zijn) in het asfalt komen vast te zitten?

A een schaar                   B een meetpunt (met inscriptie “MEETPUNT”)

C een koevoet                 D een bout

30/Wat is het beroep (in het Frans) van Bernard Cailliau?

31/”Ik waak over mijn baas” lees je hier aan de linkerkant. Tot welk hondenras behoor ik?

32/De voornaam van de man op onderstaande foto is Steve. Zijn familienaam vind je hier tweemaal terug. Wat is zijn familienaam en welke sport beoefende hij professioneel?

bef383df4f4f5554eb6e5b87f76f335d_medium.

Aan het kruispunt Westhoeklaan links nemen.

33/Wat is de naam van het landgoed waar James Bond zijn jeugd doorbracht en waar zijn ouders lagen begraven?

Volgende kruispunt rechtdoor en aan het volgende kruispunt rechts de Vinkenweg inslaan. (zie plan)

34/Welke Antwerpse gemeente vind je hier vlak onder een windrichting?

Kruispunt met de Lijsterweg rechtdoor.

35/Schrap alle namen van villa’s die je hier NIET tegenkomt.

Duinenblik       Westenwind       Duinendroom       Vinkenest         Markwart

Aan het kruispunt met de Westhoeklaan naar rechts aan het rond punt onmiddellijk rechts Koninklijke Baan.

36/Van welke Hollandse speurneus vind je hier de naam correct gespeld?

37/Aan de rechterkant zie je hier drie gelijkaardige villa’s met de namen Atha, Maran en Aljapi. Hier heeft iemand zijn voetsporen achtergelaten. Hoeveel paar voeten tel je hier?(Steek hierna de baan over.)

Kruispunt Loskaai rechtdoor.

38/In beide woorden ontbreekt dezelfde letter, in het ene woord is deze letter tekort en in het andere woord zou je een letter moeten vervangen door deze letter om twee correct gespelde woorden te bekomen. Welke letter bedoelen we?

De volgende vraag is oplosbaar vanaf het antwoord op vraag 38 tot aan het rond punt aan het Koningsplein. (aan het kruispunt met de Maskenslaan rechtdoor)

39/Hoeveel cirkelvormige ramen tel je op dit stuk van het parkoers? (de ramen die je achter je ziet aan gebouwen in de Westhoekverkaveling tellen niet mee, deze in de Maskenslaan wel althans deze die je ziet zonder de straat in te gaan)   Kies uit:

A minder dan 25     B 25      C 27       D meer dan 27

Kruispunt Lindenlaan links richting B Post.

40/Als je aan dit woord op het einde de letter L toevoegt klinkt dit als een oefening uit de turnles. Welke oefening bedoelen we?

Aan B-Post links het Wilgenpad op.

41/In het midden van het wilgenpad zie je een bord dat aangeeft dat daar een parkeerplaats is voor mindervaliden. Hoeveel bedraagt de hellingshoek hier ongeveer ter hoogte van deze parkeerplaats richting Schoolweg? (tip: je hebt hier free wifi)

A 3 graden             B 10 graden           C 20 graden           D 30 graden

Kruispunt Schoolweg rechts en aan volgend kruispunt Doktersweg volgen. (zie plan)

42/Welk synoniem voor onzelieveheersbeestje vind je hier?

43/Wat is het huisnummer waar je de klok ziet hangen?

Kruispunt Blondéweg rechtdoor.

44/Even verder zie je een villa met als naam “les ixias”. Wat zijn “ixias”?

A bloemen       B vlinders        C schelpen

Kruispunt Blauwe weg/Donnylaan rechtdoor.(zie plan)

45/Welke dieren zijn te zien op het huis met nummer 2?

Kruispunt A. Dumontlaan rechts inslaan.

46/Welke aannemer bouwde “Castel Mino”? Familienaam volstaat.

Kruispunt Hoge Duinenlaan rechtdoor.

Kruispunt Kykhillweg. Sla rechts de Kykhillweg in.

47/Welk spreekwoord waar een dier in voorkomt, lijkt hier uitgebeeld?

48/Mac Mahon zou gezegd hebben “j y reste” toen hij een lastig bolwerk had veroverd. Wat zei hij er onmiddellijk voor?

Kruispunt Zeekruisdoornweg links inslaan.

49/Wat is de naam van de villa met huisnummer 1?

Volgende kruispunt Visserslaan rechts afslaan richting Markt.

50/Deze vraag is op te lossen ter hoogte van “Villa Duikelaartje”. Welke activiteit van zes letters wordt hier gesuggereerd? (tip: het is NIET slepen)

51/Dit woord begint met de naam van een oude Belgische provincie. Welk woord bedoelen we?

Aan de apotheek links de Zeelaan inslaan.

52/Van welke Franse stad(steden) lees je hier op zekere hoogte de naam (namen)?

Volgende kruispunt links de Konijnenweg inslaan.

53/Welke lokale sport(en) wordt(worden) hier uitgebeeld?

Kruispunt Zeekruisdoornweg rechts afslaan.

54/Welk jaartal staat er vermeld op het huis met nummer 18?

Kruispunt Bortierlaan links.

55/Van welk lied gebaseerd op een gedicht van Walter Scott vind je hier de titel terug?

Aan het kruispunt links de Albert Dumontlaan inslaan.

56/Hoe vertaalt men hier in het Duits “de inundaties”?

Aan het kruispunt rechts de Konijnenweg inslaan.

57/Welk ongeluksgetal zit hier gevangen in een geluksbrenger?

Volgende kruispunt met de Bortierlaan rechtdoor en aan de vertakking rechts.

58/Vul aan: ………….Linden.

59/Van welk hoofdpersonage uit de soap “Familie” lees je hier de voornaam.

Op het Bortierplein ga rechts richting “Kleine Post”. De volgende twee vragen zijn op te lossen in of aan de Kleine Post.

60/Ik bestel hier één Irish Coffee, twee Carslbergs en één rode Vodka Red Bull. Hoeveel moet ik betalen?

61/In de kleine post hangen binnen en buiten verschillende bewakingscamera’s. Hoeveel bewakingscamera’s of afbeeldingen van bewakingscamera’s tel je hier?

Verlaat de Kleine Post naar rechts richting Bortierplein.

62/Hoe heet de Italiaanse vorm van geïmproviseerd toneel dat vooral van de 16 de tot de 18 de eeuw populair was?

Ga rechts via het Bortierplein richting tramhalte.

63/Van welk(e) huisnummer(s) op het Bortierplein ontbreekt hier een cijfer?

Kruispunt Nieuwpoortlaan. Ga rechts en onmiddellijk links de Ankerweg in. Hier vindt men het monument: “Poëzie op steen”. De volgende drie vragen gaan over dit monument.

64/In welk jaar werd dit monument geplaatst?

65/Hier staan ook twee letters groot afgebeeld. Welke letter is hier het grootst afgebeeld? De A of de Z.

66/Van welke bekend restaurant uit De Panne vindt men hier de naam terug?

Ga aan het kruispunt rechts de Zeedijk op richting Lunapark.

Ga het Lunapark binnen voor de schiftingsproef.

Na de proef verlaat het Lunapark. Neem de Zeelaan tot aan de verkeerslichten.

67/Van welk wereldbekend attractiepark in het centrum van Kopenhagen vind je hier de naam terug?

68/Vul aan: “Place des voisins sympas. Commune de ………………………”

Aan de verkeerslichten links de Nieuwpoortlaan inslaan.

69/Welk bekend restaurant vertaalt men in het Nederlands als “de koepel”?

70/Van welk Nederlands eiland in de Caraïbische Zee vindt men hier de naam terug?

Aan het volgende kruispunt links de Walkiersstraat inslaan.

71/Dit verkeersbord op onderstaande foto vind je hier meermaals terug in de Walckiersstraat of op het kruispunt. Hoeveel maal?

a88a17b41c674672e46659ae775140b7_medium.

 

 

 

Ga door tot aan de zeedijk. De volgende vraag dient opgelost te worden buiten aan Hotel Villa Select. (hoek Zeedijk met de Walckiersstraat)

72/De gevel van Villa Select is versierd met heel wat beeldhouwwerkjes. Hoeveel menselijke figuren zijn hier met baard afgebeeld?

Ga rechts de zeedijk op richting Nieuwpoort tot aan het kruispunt met de Kunstenaarslaan.

73/Welk populair eiland vindt men hier tussen twee Griekse letters?

74/Koningin Elizabeth kijkt hier in de richting van een andere Koning die hier in het Frans is aangeduid. Hoe wordt die Koning hier genoemd?

75/Met dit dier is alles hier tiptop in orde althans dat staat hier geschreven. Welk dier bedoelen we?

76/Hoe werd De Panne tijdens de Eerste Wereldoorlog nog genoemd?

Ga rechts de Kunstenaarslaan in.

77/Wat is de voornaam van de kunstenaar die onderstaand werk maakte?

88702f2c60d4a825db4d34b3dbf4db3f_medium.

Ga rechts de Nieuwpoortlaan in.

78/Wat is de voornaam van de baas van de Pita en hoe drinkt hij zijn Jupiler het liefst althans als hij buitenshuis gaat drinken? Tot ieders verbazing vind je een tip aan de overkant.

Kruispunt Dr Depagelaan rechtdoor.

79/Hoeveel maal lees je hier het woord “TRIO’S”?

Sla aan het volgende kruispunt uiterst links de Meeuwenlaan in. (zie plan)

80/Hier lees je verschillende malen het woord “Cajou”. Maar hoeveel maal lees je hier het woord “Cajou” in spiegelbeeld zonder de zaak binnen te stappen?

Kruispunt Toeristenlaan rechtdoor.

81/Hieronder zie je de foto van een bekende vrouw waarvan je de familienaam hier terugvindt. Welk geheel getal staat er vlak boven haar naam?

6317ab7cfc64a82f97d655d358512b96_medium.

Kruispunt Vlaanderenlaan rechtdoor.

82/Vul aan: …ust  en …ust.

83/We zijn er bijna. “Laat de moed niet zakken” Dit staat hier ook ergens geschreven maar in een andere taal. Welke taal?

Kruispunt Demolderlaan rechtdoor.

84/Wat is het huisnummer van de woning waar het bord met de tekst “voetpad niet belemmeren” hangt?

85/Van welke Nederlandse voetbalploeg uit de eredivisie zie je als je goed kijkt hier de naam prijken?

86/Van welk terreurorganisatie bestaande uit drie letters zie je hier meermaals de naam?

Draai aan het kruispunt rechts de markt op richting Zeelaan.

87/Hier zie je niet alleen panda’s en een ara maar ook een ander dier is hier viermaal afgebeeld. Welk dier?

88/Hoe wordt het getal 1 hier anders voorgesteld?

Draai links de Zeelaan in en ga binnen in Tea-Room Le Coquelicot – De Klaproos.

De volgende vraag kan je hier binnen oplossen.

89/Hoe vertaalt men “Thé Eglantier” hier in het Nederlands?

Verlaat De Klaproos en ga links de Zeelaan in. Vanaf nu altijd rechtdoor tot aan de verkeerslichten.

90/Welk beroep houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en volwassenen met een hersenletsel of met motorische moeilijkheden?

91/Van welke handelszaak vind je hieronder het logo?

7bc7e29af8d8efe8ad057ede1ae38f5e_medium.

92/Hoeveel kost een schotel kofte in de pitta?

93/Hoe heet de winkel op nummer 56?

94/Het park van De Panne is niet zo groot als de naam van het park dat je hier tegenkomt. In welke hoofdstad bevindt dat andere park zich?

95/Welke kleur heeft het vinkje?

96/Wat staat hier onder “MAX”?

97/Als je hier het lidwoord “De” voor deze naam plaatst krijg je de titel van een kinderboek van Roald Dahl. Wat is de titel van dat boek?

Aan de verkeerslichten links richting Rialto gaan.

98/Hoeveel slaapkamers heeft het Ibishotel althans volgens de info hier buiten?

99/Hoeveel zwarte biljartballen zijn er afgebeeld op de neonreclame van “Café Rialto”?

Ga Café Rialto binnen.

100/Welke kleur hebben de bokshandschoenen van het meisje?

A geel          B zwart        C rood

 

Antwoorden:

1/Jack Daniel of Jasper Newton Daniel     2/van 00 tot 15u      3/rood         4/"Den gero(c)kten hoarinck"   5/Fremdenverkehrsamt   6/thuishaven (als je de eerste drie letters schrapt klinkt dit als IS-haven)    7/Ken (Ken is de pop die moet gered worden, er staat letterlijk "REDKEN"     8/14 vissen    9/la goélette    10/brievenbus   11/analoog en digitaal     12/Maral     13/A en C (A is Fabienne Demal, C is Fabienne Bergmans; B was Micha Marah(Aldegonde Leppens) en D was Laura Lynn (Sabrina Tack))     14/Brigitte    15/(e)en propere gemeente     16/thermometer of vuurtoren en (reddings)boei     17/happy     18/18²     19/13 maal     20/een boek (of schrift)     21/1999     22/Epson (met het anagram bekom je snoep)      23/66     24/4 maal    25/rood      26/4 maal    27/Mia     28/9 (0+2+3+4=9)      29/D (een bout, B vind je ook wel maar na het antwoord op vraag 30 dus telt niet mee)      30/Maître décorateur âtrier     31/Dobermann     32/Elkington (Steve) en golf      33/Skyfall      34/Niel     35/Westenwind en Vinkenest schrappen (want er staat Westerwind en Vinkennest)   36/Decock (met cock)      37/4 paar     38/de i (Zudkant wordt dan Zuidkant en Zandstuyver wordt Zandstuiver)   39/D meer dan 27 (Er zijn 27 aan het gebouw Pier Kloeffe en twee of drie zichtbaar in het torentje van Immaculatainstituut)    40/koprol      41/A 3 graden     42/pimpajoentje     43/huisnummer 7   44/A en B (het zijn niet alleen bloemen maar ook vlinders)   45/zeesterren   46/Demolder   47/de kat de bel aanbinden      48/j'y suis      49/Quiet Corner    50/slapen, soezen, zitten of zetten (de rollluiken die viermaal de letter Z bevatten suggereren slapen of soezen of je leest ook vier zi(e)tten)      51/Brabantia (op een brievenbus te lezen en Brabant is een oude Belgische provincie)       52/Reims (staat op bord boven de wijnhandel) en Paris(boven Paris XL)   53/zeilwagensport of strandzeilen    54/1904    55/Ave Maria    56/die Überflutungen      57/13      58/13      59/Marie Rose     60/20,50€     61/19 of 20 ( al gelang of de buitendeur van het rooklokaal open of dicht is)       62/Commedia dell' arte (bord staat aan Villa Nova vlak naast de kleine post)     63/2 en 15    64/91      65/A     66/vijf voor twaalf    67/Tivoli  68/supercool-cétrankil (maar wel alles in hoofdletters)     69/La Coupole      70/Bonaire      71/21 maal (2 grote borden en 19 kleintjes op de paaltjes)   72/3 maal  (Neptunus is ook met baard afgebeeld maar is geen menselijke figuur)    73/Ibiza     74/Georges   (Baudouin is fout omdat Baudouin komt na het antwoord op vraag 75)    75/mol (er staat op de ondergrondse afvalcontainer links het merk molok)   76/Depageville    77/Gabrielle (Van Meerwijk is de artiest)     78/Mété en fles   (staat op het raam en aan de overkant staat trefles)       79/3 maal zie je TRIO'S in hoofdletters (tweemaal op de gevelreclame en eenmaal op de deur)    80/9 maal     81/-1 of -2   82/Lust en Rust     83/Latijn   (boven het raam staat de tekst NIL DESPERANDUM)  84/37 met een 1 rechts boven het getal)         85/Excelsior (kan je zien hoog in de lucht naast de Lidl van een gebouw in de Zeelaan)     86/CCC      87/herten (of rendieren of reëen)     88/7/7 (staat boven de frituur)     89/Rozenbottelthee (staat op de menukaart)    90/bobaththerapeute    91/Fotogeniek      92/ 10€     93/'t drukkerytje     94/Londen of London     95/blauw    96/2,5 T      97/De GVR  (staat op een afvoerrooster)    98/79 (rooms)  99/32 maal (op elke kant staat de 8 ball die zwart is en de pack van 15 ballen die hier in het zwart zijn afgebeeld ook al bedoelt men er misschien rode ballen mee)      100/A, B en C (op de boksautomaat staat het meisje op de zijkanten met rode en gele bokshandschoenen, vooraan met zwarte bokshandschoenen)

 

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.