Beslissen dat wij zullen doen wat wij behoren te doen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 16 August 07:42

     Voorzeker, ziet de Heer het liefst een onwrikbare vastberadenheid om zijn raadgevingen te gehoorzamen. Voorzeker zijn de ervaringen van de grote profeten van het Oude Testament opgetekend om ons de belangrijkheid van nauwgezette gehoorzaamheid te helpen begrijpen. Wat moet de Heer verheugd zijn geweest toen Abraham, nadat hij de opdracht gekregen had zijn enige zoon, Isaak, te offeren, deed wat hem geboden was zonder vragen te stellen en zonder te aarzelen. Volgens het verslag zei God tegen Abraham: "Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal." (Genesis 22:2.) Het volgende vers luidt dan gewoon: "Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam zijn zoon Isaak en ging naar de plaats, die God hem genoemd had." (Zie Genesis 22:3.)

      89f699f44b6efd88f825ae60272c5395_medium.

     Jaren later, toen Rebekka gevraagd werd of zij met de dienstknecht van Abraham mee wilde gaan om Isaaks vrouw te worden, zei zij eenvoudig "Ja", zonder twijfel omdat zij wist dat het verzoek van de dienstknecht de zegen des Heren had. (Zie Genesis 24:58.)       17893cf025e3293dd89c6417c71ef32b_medium.

     Een generatie later, toen Jakob de opdracht kreeg om naar het land Kanaän terug te keren, wat inhield dat hij alles moest achterlaten waar hij jarenlang voor gewerkt had, liet hij Rachel en Lea roepen naar het veld, waar zijn vee was en legde uit wat de Heer gezegd had. Het antwoord van Rachel was eenvoudig en rechtstreeks en gaf blijk van haar toewijding: "Nu dan, doe al wat God u gezegd heeft." (Genesis 31:16.)

                           0e94a510135eb6ef36e2f0ac4251f3cb_medium.

     Wij hebben dus voorbeelden in de Schriften van hoe wij de geboden des Heren behoren te beschouwen en te beoordelen. Als wij besluiten te reageren zoals Jozua, Abraham, Rebekka en Rachel, zal onze reactie gewoon zijn om heen te gaan en de dingen te doen die de Heer ons geboden heeft.

                     37647d2301fcaa9a10f801ac2b20ac65_medium.

     Er is een goede reden om ons besluit de Heer te dienen nu te nemen. Op zondagmorgen, wanneer de complicaties en verleidingen van het leven enigszins van ons verwijderd zijn en wij de tijd en een grotere neiging hebben om alles in een eeuwig perspectief te zien, kunnen wij duidelijker zien wat ons het grootste geluk in dit leven zal brengen. Wij behoren nu, in het licht van de morgen te beslissen hoe wij zullen handelen wanneer de duisternis van de nacht en de stormen van verleiding komen. (Howard W. Hunter, Ster april 1983, blz. C174-175/S121-122.)

                                 43f3e1705061fe61fdc589b74c1c1a27_medium.

     Henoch doet wat de Heer gebiedt en wordt een welbespraakt profeet die het hart van zijn volk veranderd. Van zijn beproeving kunnen we leren dat God ons helpt met het ontwikkelen van de vaardigheden om dingen te doen waarvan we niet wisten dat we ze konden doen. Maar dan moeten we wel ons geloof gebruiken. Het gebod om de Schriften te bestuderen lijkt op het gebod om vaak te bidden. God wil dat we zijn woorden lezen omdat ze ons zijn wil bekendmaken. Het is altijd goed voor ons om zijn wil te doen. In de Schriften staan de openbaringen die God door middel van zijn profeten aan zijn kinderen heeft gegeven.

                                 2d4806563a7db9d1ac17adbc59088557_medium.

     Ik bid dat wij de kracht zullen hebben om nu te beslissen dat wij zullen doen wat wij behoren te doen. Ik bid dat wij nu zullen beslissen de Heer te dienen. En dit is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.