De echtheid van het Boek van Mormon

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 31 July 16:52

     Een onpartijdig onderzoek zal duidelijk laten zien, dat Joseph Smith geen bedrog pleegde, toen hij bekend maakte, dat het Boek van Mormon een afschrift is van oude handschriften op metalen platen gegraveerd, die door hem, op aanwijzing van een engel, waren gevonden en later door die engel aan hem zijn overhandigd. Legenden van Amerikaanse Indianen stammen komen overeen met veel mededelingen die in dat boek zijn gedaan. Opgravingen geven bewijzen, dat Amerika voorheen door een beschaafd en ontwikkeld volk bewoond is geweest en er zijn zelfs ruines van steden en vestingen gevonden in landstreken die in het Boek van Mormon worden genoemd en deze zijn gevonden nadat het boek in druk verschenen was.

                  00223c75ca588f6cc90e98ae5843b15d_medium.

     Voor zover men door onderzoekingen bekend kan worden met de geschiedenis van de Roodhuiden, stemt deze geschiedenis overeen met de verhalen die in het Boek van Mormon beschreven staan. Godsdienstige ceremoniën, overleveringen, opgravingen, ja zelfs de taal van de inboorlingen van Amerika verwijzen naar een afstamming van de vroegere bewoners van Israël. Voeg hierbij de duidelijkheid waarmee het evangelie in het Boek van Mormon verklaard wordt, en dat de jeugdige Joseph Smith onmogelijk kennis van al die verschillende dingen gehad kon hebben, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat, om het Boek van Mormon zo te kunnen schrijven, zoals het nu voor handen is, het van een echt oud handschrift is vertaald.

                    2a05fb8cf034cbc5a81285549c425368_medium.

     De vroegere bewoners van Amerika waren met de Engelse taal onbekend waardoor het handschrift op de metalenplaten niet in het Engels geschreven had kunnen zijn en omdat Joseph Smith met de taal van de vroegere bewoners van Amerika onbekend was, is het duidelijk, dat hij door een hogere macht met de vertaling is geholpen. Het feit dat hij persoonlijk geen lof of eer aanneemt voor het vinden en vertalen van het Boek, is veelzeggend.

                    37647d2301fcaa9a10f801ac2b20ac65_medium.

     Verder verwijzen wij naar het getuigenis van drie getuigen waarvan in het Boek van Mormon melding is gemaakt: "Welnu, ten dage dat het boek wordt overhandigd aan de man over wie ik heb gesproken, zal het boek voor de ogen der wereld worden verborgen, opdat niemands ogen het zullen zien, behalve drie getuigen die het door de macht Gods zullen zien, naast hem aan wie het boek zal worden overhandigd; en zij zullen getuigen van de waarheid van het boek en de dingen daarin. En er is geen ander die het zal bekijken, uitgezonderd enkelen naar de wil van God, om aan de mensenkinderen te getuigen van zijn woord; want de Here God heeft gezegd dat de woorden der getrouwen als het ware uit de doden zouden preken." (2 Ne. 27:12-13.)

                                         ead08c540c823a08e9915ae65fd7a9cb_medium.

     Wij zien dus dat het voorspeld was, dat er drie personen zouden zijn, die de platen zouden zien en daar getuigenis van zouden geven. Maar, zal men zeggen, dit kan wel door Joseph Smith georganiseerd zijn, maar dan kan men daarop de vraag stellen; "Hoe wist Joseph Smith, dat die drie getuigen hun getuigenis tot aan hun dood gestand zouden blijven doen? Is dit niet het grote bewijs dat dit waarachtige getuigen zijn geweest?". Verder heeft Joseph Smith zijn eigen getuigenis met zijn bloed bezegeld.

                                  53ce4dfbe4348f69c391dcd53f410a73_medium.

     Ik kan dus niet anders dan ook mijn getuigenis geven dat het Boek van Mormon de volheid van het evangelie bevat en naast de Bijbel eveneens een testament is aangaande Jezus Christus in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Cornelis, je mag van mij geloven wat je wil. Dat doen ook ca 1 miljard Çhristenen' en Jehovah's Getuigen'die ik even apart noem, omdat zij 'de waarheid 'lees hun waarheid verkondigen. Neem van mij aan als ex dogmatisch orthodox çhristen-protestant (Gereformeerd) dqat wat men gelooft gebaseerd is op menselijke fantasie. Dat gebeurde al met Noach en Abraham in hun 'dromen/visioenen'over 'zondvloed' (wat gewoon een natuurramp was) en Abraham, die 'bezoek zou hebben gekregen van 'de Here God'in levende lijve! (Genesis verhaal). Het is allemaal illusie, bedrog, wat 'geloof'is gaan heten. GOD bestaat, maar is heel wat anders dan de creatie van de mens in de bijbel. Het heeft alles met 'natuur'te maken, Het is feitelijk het intrinsiek zelfregulerend kosmische energie (veld) wat in onze genen is gevestigd.. Dus de God van de Bijbel, Allah van de Koran, dat zijn Goden die niet werkelijk (kunnen) bestaan als je nuchter en logisch denkt...Want wie zet nou aan om z'n eigen zoon (Abraham te offeren op de brandstapel) en welke God van 'liefde'laat gebeuren dat zijn eigen 'Zoon wordt geofferd aan het kruis en of stuk hou zoals Jehovah's geloven.
Maar .... ik kan het ook niet bij het recht eind hebben, dat besef ik maar al te goed, want ook mijn visie is gebaseerd op geloof 9vrijzinnig) dat weer wel! Co Meijer
Dag Co,

Misschien heb je gelijk, maar wat ik aan dit onderwerp zo vaccinerend vind is het fijt dat ik heel wat religies heb bestudeerd en dat ik die fantastische ervaring alleen maar mag beleven bij de leringen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Mijn dagelijks leven is erdoor op orde gekomen, dus is het geloven meer op de achtergrond komen te staan en wordt steeds meer een feit van zeker weten. Hierdoor weet ik dus zeker dat God echt bestaat, dat hij leeft en dat ik nu op weg ben om het weer te ontmoeten. Voor mijn leven hier op aarde is het dus een fantastische ervaring waar ik heel gelukkig van geworden ben en in het leven hierna (want de mens is een eeuwig wezen) dat zien we dan wel weer. Bedankt voor je reactie, het doet mij goed er op te reageren.
Geloof is niet zo zeer gebaseerd op fantasie als wel op 'fides', blind geloof dan wel vertrouwen in de letterlijke waarheid van de inhoud van een Heilig Boek.

God is inderdaad geen entiteit of persoon, eerder een concept. Een 'intrinsiek zelfregulerend kosmische energie (veld) wat in onze genen is gevestigd' maakt wat mij betreft een deel uit van dat concept.

In de Bijbel is het woord 'God' afgeleidt van het Hebreeuwse woord 'Elohim' dat 'sterkte' of 'macht' betekent. Het interessante is dat het woord 'Elohim' een meervoudsvorm is, en in het Bijbelse verband dus eigenlijk met 'goden' zou moeten worden vertaald. Dat strookt uiteraard niet met het monotheïstische principe.

Terugkomend op de God - of eigenlijk goden - van de Bijbel, in de meervoudsvorm zijn deze te verklaren. Ik heb hier ooit eens een artikel aan gewijd,

http://plazilla.com/page/4295071706/eden-paradijs-en-hemel
Dit is volstrekte nonsens. Het is een 'valse'religie, waarvoor geen enkel bewijs is van betrouwbaarheid. De zogenaamde 'verdwenen'platen hebben nimmer bestaan en zijn dus ook nooit ontdekt!! Joseph Smith is een 'valse'profeet, waar ook nog goed gelovigen in 'geloven'. De bijbel heeft gewaarschuwd voor dit soort valse profeten. Maar ook al heeft de bijbel deze waarschuwing niet zou hebben gegeven, het is gewoon fantasie, illusie en of bedrog. Weg met dit soort nep-religies en nep-profeten Co Meijer Spiritueel Raadgever uitgever/auteur boek'Geloof in een duurzame wereld'ISBN Uitgeverij Pirola. Nog 2e hands bij Bol.com!
Dag Meijer46,

Ik kan helaas niet getuigen over de aardse betrouwbaarheid want ik was toen nog niet geboren. Ik ben van 1947. Toen ik in 2002 met de religie van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' in contact kwam kreeg ik iets wat mij nog nooit was overkomen. Er ontstond synchronisatie tussen mijn gevoel, verstand en Geest en ik kreeg een wil om dat vast te houden. Ik begreep waarom er al die jaren met mij geen land te bezeilen is geweest. Ik ben nu voor de derde keer getrouwd met een vrouw die de zelfde religie aanhangt en ik ben nog nooit zo gelukkig geworden. Wij zijn nu samen tempelwerkers waarin wij samen leiding mogen geven en wij mogen vorm geven aan het heilig priesterschap. Ik heb dus een geestelijk getuigenis en hoe ouder ik wordt hoe mooier mijn toekomstperspectief die zijn weerga niet kent. Dat geestelijke getuigenis daar kan een aards getuigenis niet aan tippen. Ik weet zeker dat ik door God wordt geleidt en dat ik op weg ben om te worden zoals Hij is. Ik hoop dat u dat interne onderzoek wat ik gedaan heb ook gaat doen want extern krijg je alleen maar het relaas van tegenstenders te horen. Ik zou het heel erg jammer vinden als u om die reden de plank volledig misslaat. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.