Het belang van het krijgen van kinderen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 17 July 17:59

     Wij, 'heiligen der laatste dagen', verwerpen en verafschuwen de verderfelijke leerstelling dat de seksuele band slechts een vleselijke noodzakelijkheid is, onafscheidelijk aan de mens verbonden vanwege vleselijke begeerte, of dat de ongehuwde staat een soort verheven staat is, die aangenamer is in de ogen van God dan het huwelijk. Aangaande deze zaak heeft de Heer in de laatste dagen door directe openbaring het volgende gezegd: "En voorts, voorwaar, Ik zeg u dat wie verbiedt te huwen, het is hem niet verordonneerd door God, want het huwelijk is de mens door God verordonneerd. Daarom is het wettig dat hij één vrouw heeft, en die twee zullen één vlees zijn, en wel opdat de aarde aan het doel van haar schepping zal beantwoorden; en opdat zij vervuld zal worden met de mate der mensen, volgens hun schepping voordat de wereld gemaakt werd." (L&V 49:15-17)

                                 

     Zonder het vermogen zich voort te planten is de mens gedeeltelijk van zijn heerlijkheid beroofd; want de mogelijkheid om binnen de nauwe grenzen van een mensenleeftijd iets tot stand te brengen, is slechts klein. Hoe talrijk de mogelijkheden ook voorhanden zijn om op aarde een hoge positie te bereiken, het hoogtepunt van zijn glorierijke erfdeel ligt in zijn achterblijvende nageslacht dat de eervolle arbeid van zijn vader voortzet. Dit geld zowel voor de man als voor de vrouw.

    

     Wij, als 'heiligen der laatste dagen' beschouwen kinderen letterlijk als een gaven van God, die aan onze ouderlijke zorgen worden toevertrouwd; voor de ondersteuning, bescherming en opvoeding in rechtvaardigheid. Wij zullen strikte verantwoording hebben af te leggen en ons de ernstige waarschuwing en plechtige verzekering van Christus herinneren: "Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader." (Zie Mattheüs 18:10.)

          

     Maar het brengen van kinderen in de wereld is slechts een gedeelte van Gods zegenrijke plan tot verheffing en ontwikkeling door middel van het eerbaar huwelijk. De omgang tussen man en vrouw is een goddelijk middel tot onderlinge verbetering; en naar mate van hun heilige liefde, wederkerigheid, eerbied en achting voor elkaar, waarmee dit samengaan wordt bekroond en geheiligd, is dit de ontwikkeling van man en vrouw in de richting van Gods geestelijke grootheid. Duidelijk is het Gods bedoeling te zien, dat man en vrouw elkaar krachtig zouden aansporen tot het doen van goede werken. Gezegend is inderdaad het gehuwde paar, waarvan de één een hulp vindt in de ander.

           

     "Zelfs in de hel is er een ingang en een uitgang en wanneer de tijd uitgediend is, verzacht door bekering en overeenkomstige werken, dan zullen de gevangenisdeuren zich openen en de berouwvolle gevangene zal gelegenheid gegeven worden om zich met de wet te verenigen, die hij toentertijd overtrad. Doch de gevangenis blijft, en de eeuwige bepaling die straf voorschrijft blijven bestaan." ( J. E. Talmage, Ster 1 december1926, blz. C8-9/S359-360.)

                                                 

     Als we anderen proberen te behagen voordat we God behagen, keren we het eerste en tweede grote gebod om. (Zie Mattheüs 22:37-39.) En toch hebben we allemaal die fout wel eens begaan en wel door onze angst voor andere mensen. In Jesaja waarschuwt de Heer ons: "Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen." (Jesaja 51:7; zie ook2 Nephi 8:7.) Is mijn getuigenis in Jezus naam, Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.