x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Bestaat GOD?! (deel 2) Uit Teleskoop Magazine

Door Meijer46 gepubliceerd op Friday 17 June 16:08

UIT TELESKOOP MAGAZINE: De mens is pas ca 4.000 jaar gelden gaan geloven in die ene GOD van de bijbel. Voor die tijd waren er vele tientallen Goden gerelateerd aan de een of andere natuurverscvhijnsel. Een mooi voorbeeld is Donar, de bekende dondergod, die door middel van weerlicht en dondergeluid zich aan de wereld en mens manifesteerde, in z'n strijdwagen aan de hemel. Althans dat geloofde de mens in het veelgodendom dat politheïsme heet, met een moeilijk woord. Deit veelgodendom, gaf veel problemen bij de oude mens, totdat er ene Abraham6b1b5a19a61e84c66b7622af22bdc332_medium. uit Ur was die mogelijk schizofreen was en of psychose had en stemmen hoorden, die we tegenwoordig ook kennen in de psychiatrie. Het zou Abraham zijn geweest die echt geloofde rechtsstreeks in contact te staan met die ene 'ONBEKENDE' God. En zijn mondelinge overleveringen, leidden bij oude testamentische bijbelschrijvers tot geschriften op perkament, hetzelfde moderne papiersoort waar ook de door mij in de '80 er jaren verkochte encyclopaedia Britannica uit bestond, je weet wel die uitgebreide en Engelstalige Amerikaanse algemene en wetenschappelijke encyclopedie, door mij aangeprezen als een cultureel didactisch naslagwerk geschikt door haar taalgebruik in het Engels voor leerlingen met Havo niveau.

Dus m.a.w. voor 4.000 jaar geleden bestond er geen God, althans er waren geen mensen die hem kenden! Niks aan de hand toen eigenlijk. Geen beloningen (hemel) en geen bestraffingen (hel), geen Satan/duivel, waar nu nog mensen in geloven, geconditioneerd door hun opvoeding thuis, op school en op catechesatie in de kerk!deaf888b43fcd309b08f95ada5628f56_medium.

NOACH.456e6ae97a4f1d8c2ce117ad9bf9fb65_medium. De in de bijbel genoemde Noach was de eerste mens op aarde. Hij leefde sinds 2.991 voor Christus. Dus ca 5.000 jaar geleden! Abraham leefde volgens de bijbelse chronologie 2.028 voor Christus. Dus ca 950 jaar na Noach.  Noach is de stamvader van de mensheid. Zijn zonen Sem Cham en Jafet zijn de directe zonen en nakomelingen van Noach volgens Genesis de Bijbel. Van Noach is volgens het 'zondvloed' verhaal in de bijbel, Genesis, degene die van de Bijbelse God de opdracht kreeg een houten Ark te bouwen, om de 'zondvloed'te overleven. De zondvloed volgens overlevering in de bijbel was het gevolg van het 'zondige'leven van de mens(heid) tot dan toe op Aarde. 'God's voornemen was de Aarde te vernietigen met een 'vloed'die de hele Aarde zou treffen, overstromen. Bij voortschrijdend inzicht in de natuurwetenschappen is de 'zondvloed' het gevolg van een geologische ramp, bijvoorbeeld een kosmische inslag, welke de 'vloed'zou hebben veroorzaakt en gelovige mensen in de oudheid interpreteerden als een straf van God voor de 'zondige levenswijze van de toen levende mensen in de oudheid ca 3.000 jaar voor Christus. Ook de als teken van God dat deze de Aarde niet meer zou vernietigen door een 'vloed'was de regenboog gekomen. Het licht van de Zon maakt de regenboog mogelijk met haar kleurenspectrum in de hemel, en zichtbaar op Aarde, met name na onweer.

In die Abraham is het volk van Israël gaan geloven in de God van Abraham, JHWH (JAHWEH). En nadien na de komst van Jezus van Nazareth en de 11 Apostelen het 'Christendom' Nog later ca 600 jaar na 'Christus;' was daar plotseling in de Arabische wereld 'Mohammed' die met zijn Goddelijke ideeën de Islam heeft veroorzaakt. Tegenwoordig geloven zo'n 1 miljard in de God van Christus, en nog eens 1 miljard of meer in de God van Mohammed (Allah), Sommigen beschouwen het als 2 verschillende bestaande Goden, maar ik veronderstel dat de meeste gelovigen JAHWEH en Allah de ene Onbekende Eeuwige God is. Monsigneur Muskens, oud Bisschop van Brede van de Rooms Katholieke Kerk, zou eens gezegd hebben we kunnen God nu ook wel Allah noemen. En misschien noemt de huisige Paus van Rome Allah, God, wie zal het zeggen.

Tegenwoordig heb je georganiseerde 'Christenen'die doop en of belijdend lid zijn van de een of andere Christelijke kerk, waarvan de Rooms Katholieke kerk 5a2664c0ab17c7ad78ed3eb59340bd1c_medium.de grootste is en zich nog steeds beschouwd als de wereldkerk, gesticht door de Apostel van Jezus Petrus. Maar er zijn ook niet georganiseerde zogeheten 'christenen' die het woord 'kerk' anders uitleggen en de 'kerk'definiëren als een christelijke beweging geassocieerd aan het leven van 'de eerste christenen'in teksten genoemd in Handelingen der Apostelen in het Nieuwe testament van de Christelijke bijbel. Deze laatste onbekend aantal gelovigen baseren zich wel ook op de Bijbel, als het woord van God, en of precieser gezegd 'het door God geïnspireerde woord' wat dit ook moge betekenen!

Over de uitdrukking 'Het woord van God'en of door God geïnspireerde woord, de bijbel, is het laatste woord nog niet gezegd, en ik kom er zeker op terug.

Ook kom ik terug op de betekenis van 'geloven' en 'weten' zij die kennis hebben. Geloven is niet anders dan aannemen, en in kerkelijke kringen heeft men het over bewijzen. Maar het zijn niet meer dan aannames en of aanwijzigingen zonder enig bewijs! Daar is dus al een misverstand. Immers je kunt als mens van alles geloven en of in geloven, maar dat kan zijn fantasie, illusie en of werkelijkheid. En overigens kan fantasie, illusie ook overgaan in werkelijkheid. Vraag maar aan verliefde stellen, die hun fantasie zien overgaan in werkelijkheid de liefde, verliefdheid.

De bijbelse God is nog steeds mannelijk, Ónze Vader'in de hemelen, wordt nog steeds gepredikt en gezongen op zondag en soms ook op zaterdag. En dat komt omdat de gelovige mens in de tijd van Abraham patriachaal de man als belangrijkste mens beschouwde. De vrouw was ondergeschikt en werd als hulpje gezien. Nog niet zo lang geleden was dat in onze maatschappij ook nog leidende gedachte'de vrouw heeft maar één recht en dat is het aanrecht!. En nog zijn  er mannen die moeite hebben met emancipatie van de vrouw en haar als gelijkwaardig, hoe verschillend ook in menig opzicht beschouwen.

Een aanvaardbaar beeld van GOD is niet die van de bijbel en of Koran. Niet dus de een of andere fysiek opperwezen die ergens op een denkbeeldige troon zit te heersen en op ons kleine 'zondige'menselijk wezens neerkijkt, en ons beloont als wij de beproefing doorstaan door ons toegang te verschaffen tot de hemel en of paradijs, en ons ook nog zoals de Islam ons wijs maakt (althans de mannen) een fiks aantal maagden mogen begroeten en daar dan de seksuele lusten mee kunnen botvieren! Absurd, hoe verzin je zoiets. Geen God en of Allah dus.

Neen het Godsbeeld waar je volgens mijn logica in zou kunnen geloven, dat dit echt en werkelijk bestaat is een onstoffelijke natuurkracht van nog onbekende oorsprong, zoals het door de natuurwetenschappen ontdekte magnetisme en zwaartekracht (gravitatie), wat ons zoals dit zo mooi klinkt 'met beide benen' op  de grond houdt, heel letterlijk dus.  Zo'n onstoffelijke mysterieuze kosmische kracht655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6_medium. kun je ook gewoon 'natuur' noemen, dan wel daar van afgeleid. 

En blijven geloven in een bijbelse en mohammedaanse God, door onze Abraham bedacht en doorgegeven is primitief, ouderwets en door de wetenschap achterhaald. 

Het diende er voor om in een nog niet zo erg lang verleden, de domme, onwetende  analfabetische massa te indoctrineren, zoals nu nog in ultra orthodoxe geloofskringen wordt toegepast, in kerken en of andere geloofsbewegingen met een fundamentalistisch 'Christelijke'en of Islamtische achtergrond'!. En dit patroon zit nog steeds ingebakken in alle religieuze systemen op aarde! En daar zouden we vanaf moeten, is mijn advies en conclusue. 

Niet meer alles 'geloven' maar weten, kennis dus, en niet alles maar voor 'zoete koek'aannemen, en om iemand te citeren:' Je kunt in van alles en iedereen geloven'. Over het verschil in geloven & weten schrijf ik zeker nog een afzonderlijk artikel inde Teleskoop Magazine en of mijn nieuwe boek Ín de Geest van God, over een weg naar Spiritueel leven'.

Tegenwoordig wordt 'het Christendom massaal door kritische zelfdenkende logische mensen verlaten en daarvoor in de plaats zijn allerlei nieuwe spirituele neo-rel;igies in de plaats gekomen, en de mediums bezweren je dat zij met overleden 'geesten'contact kunnen krijgen en informatie kunnen interpreteren en aan je kunnen doorgeven. Spirituele energie overdracht heet zoiets. Geen enkel bewijs, maar om dat ook te geloven, heb je geen bewijs nodig. Waar heb ik dat eerder gehoord?! Juist ja in mijn opvoeding, catechesatie en op de Christelijke school, de school met de bijbel! Over indoctrinatie gesproken.

Mijn Godsbeeld is dus realistisch en rationeel pragmatisch, en niet 'zweverig'. Maar ook ik kan geen ultiem bewijs leveren, omdat deze 'mysterieuze onstoffelijke natuurkracht81c89492dff5c1c8093d877ecc7192ed_medium., de levensbron, of om het anders te noemen spirituele energie, geen gezicht heeft noch gedaante en of enige andere bestaansvorm, zoals ook andere kosmische energieën je niet kunt zien en of waarnemen zoals electro-magnetisme, nucleaire energie en zwaartekracht (gravitatie) die er wel zijn en dus in zekere zin ook bestaan, maar niet als object. 

Deze mysterieuze natuurkrachtf647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843_medium. is intelligent & creatief, dat zeker, want anders zouden ons lichaam niet zo ingewikkeld en nauwkeurig zijn samengesteld, en de diversiteit in andere natuurvormen, als plant, dier en dus ook de mens, alles perfect gecoördineert, dat je haast zou geloven dat  dit het werk is geweest van een 'bovennatuurlijk opperwezen'. Nou... misschien is dat ook zo, maar dan denk ik liever aan een in aanvang op Aarde aanwezige  'buitenaartsen' aliens die door middel van genetische manipulatie en transformatitechn ieken en reageerbuisbevruchting de eerste mens op aarde deed verschijnen. Maar dat is een andere mogelijke optie.

Co Meijer Spiritueel Raadgever Mastermediums (Gijs) SBS6 pg 392, Parastars.nl (Co0 SBS6 pg 394 en Beyond Counselling.nl( Jacob)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.