x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Genesis 3 Slang. Man vrouw

Door AelmansHar gepubliceerd op Monday 13 June 00:11

Voorwoord Genesis drie.

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking? De aarde is het paradijs. Wij mensen maken er een hel van. Want wat hebben wij mensen nodig dat deze aarde ons niet geeft? Bekijken we hoe we als groepen leven. De kleine groepen en de grote groepen. Er is geen logisch te vinden. Duidelijke dat ons logisch volledig dood is. Ons logisch maken we dood met goed en slecht.

Als van een bepaalde groep mensen ieder, van een bepaalde bewering zegt of moet zeggen dat die bepaalde bewering waar is. Voor deze bepaalde groep mensen wordt die bepaalde bewering tot werkelijkheid, tot waarheid.

Als voorbeeld een landstaal.

Laten we lezen wat Genesis schrijft. De verhalenslang. De eerste mensen starten een traditie. In de traditie komen verhalen. Vergelijkbaar Sinterklaas. De verhalenslang zegt tegen Eva. Sinterklaas zegt tegen Eva. Het gaat niet om de verhalen van Sinterklaas. Het gaat om verhalen van een onzichtbare macht in de lucht. Een dondergod en andere goden. De dondergod uit het verhaal praat tegen Eva.

Onze fantasie heeft geen geraamte. Hij is ineen gezakt tot een vormloze hoop ellende. Bekijken we de beschavingen in de geschiedenis. De verhalen over de godenwerelden. De meest rare gedachte kronkels worden uit gedacht En het volk moet zeggen dat het de waarheid is. De Romeinse goden hebben een geestelijk gehandicapte zoon gekregen. Ze gaven hem de naam Jezus. En Jezus moest zorgen dat de mensen elkaar vermoorden. Als een bepaalde groep het als waarheid zou vertellen zou het voor die groep de waarheid worden.

Genesis hoofdstuk 3.

Goede en slecht als geestelijk voedsel.

3:1 De slang nu bleek het omzichtigste te zijn van alle wilde dieren van het veld, Die Jehova god gemaakt had. Ze zei dan tot de vrouw: is het werkelijk zo dat god heeft gezegd dat gij niet van elke boom in de tuin moogt eten?

3:1 De dondergod uit een verhaal vraagt aan Eva. Eten, het gaat om geestelijk voedsel.

3:2 Hierop zei de vrouw tot de slang: van de vrucht der bomen van de tuin mogen we eten.

3:2 Alle kennis van het dorp mogen we tot onze kennis maken.

3:3 Maar wat het eten van vrucht van de boom die midden in de tuin staat betreft. God heeft gezegd: Gij moogt ze niet aanraken opdat gij niet sterft.

3:3 Een behoorlijke blunder van de vertalers. Er zijn vertalingen waar staat de zowel de boom van het leven als de boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en slecht midden in het tuin staan. Ze kunnen niet gelijktijdig midden in het dorp staan. Het is de een of de ander. Welke boom verboden is staat duidelijke in hoofdstuk twee. De boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en slecht mogen we niet tot ons geestelijk voedsel maken.

3:4 Hierop zei de slang tot de vrouw: Gij zult volstrekt niet sterven.

3:4 Het figuur uit het verhaal in de verhalenslang zegt. Het geraamte in de fantasie zal beslist niet verdwijnen. Het logisch. Het samenleven zal blijven.

3:5 Want god weet dat nog op de dag dat gij ervan eet uw ogen stellig geopend zullen worden”kennend” goed en kwaad.

3:5 Eva zou de gelijke van god worden en zo heersen over het dorp.

Eva maakt het goed en kwaad tot het geestelijk voedsel.

3:6 Dientengevolge zag de vrouw dat de boom goed was tot voedsel en dat hij iets was waarna het verlangen der ogen uitging. Ja, de boom was begeerlijk om naar te kijken. Zij nam dan van zijn vrucht en at. Daarna gaf ze er ook van aan haar man, toen deze bij haar was.

3:6 Het figuur uit het verhaal wordt tot waarheid gemaakt. ( de dondergod ) Ieder in het dorp moet zeggen dat het de figuur echt bestaat. Dat komt in de traditie. Het wordt het geestelijk voedsel voor de kinderen.

3:7 Toen werden hun beider ogen geopend en zij gingen beseffen dat ze naakt waren. Zij naaiden daarom vijgenbladen aan elkaar en maakten zich lendenbedekkingen.

 3:7 Ze gingen beseffen dat hun gevoel zichtbaar was. Ze gingen hun gevoel verstoppen.

Het blijft niet zonder gevolgen. De natuurwet komt de gevolge regelen.

3:8 Later hoorden zij de stem van Jehova god, de logische Die omstreeks het winderigste gedeelte van de dag in het dorp wandelde, Waarop de mens en zijn vrouw zich voor het aangezicht van Jehova god tussen de mensen van het dorp gingen verbergen.

3:8 Heeft die gedaan. Nee? Heeft die gedaan.

3:9 En Jehova god, de logische bleef de mens toeroepen en hem zeggen: Waar zijt gij?

3:9 .

3:10 Tenslotte zei hij: Ik hoorde uw stem in de tuin, maar was bevreesd omdat ik naakt was En daarom verborg ik mij.

3:10 Naakt. De gevoelens zichtbaar zijn.

3:11 Daarop zei hij: Wie heeft U verteld dat U naakt waard? Hebt U soms van de boom gegeten waarvan ik U geboden heb niet te eten?

3:11.

3:12 Vervolgens zei de mens: De vrouw die gij mij hebt gegeven om bij mij te zijn. Zij heeft mij van de vrucht gegeven en toen heb ik ervan gegeten.

3:12.

3:13 Daarop zei Jehova god, de logische tot de vrouw: Wat hebt gij nu gedaan? Waarop de vrouw antwoordde: De slang heeft mij bedrogen en toen heb ik gegeten.

3:13 De slang, het figuur in het verhaal, de dondergod. Die heeft bedrogen. De vrouw wordt niet als een god in het dorp. Zij wordt onderdeel van het systeem slaaf van de gefantaseerde kracht in de lucht. De Sinterklaasgod bedriegt nog steeds.

Maatregelen tegen de slang

3:14 Nu zei Jehova god, de logische tot de slang: omdat gij dit heb t gedaan zijt gij de vervloekte onder de huisdieren en onder alle dieren van het veld Op uw buik zult U gaan en stof zult gij eten al de dagen van U leven.

3:14 De verhalen van de Sinterklaasgoden in de geschiedenis. Wat leren we als waarheid? We moeten de grote bouwwerken bewonderen. Dat de leiders knettergek waren mogen we niet als waarheid zien. Dat ze hele volksstammen met slavenwerk uitmoorden om hun zinloze bouwsels te verwerkelijken mogen we niet als waarheid zien.

3:15 En ik zal vijandschap stellen tussen U en de vrouw. En tussen Uw zaad en haar zaad. Hij zal U in de kop vermorzelen En gij zult hem in de hiel vermorzelen.

3:15 Vijandschap tussen het zaad. Vijandschap tussen de waarheid. De moeder wil de kinderen leren om samen te spelen. Van de waarden en normen moet ze de kinderen leren zich door te zetten

Maatregelen tegen de vrouw.

3:16 Tot de vrouw zei hij: Ik zal de smart van uw zwangerschap zeer doen toenemen. Met barensweeën zult gij kinderen voort brengen En uw sterkte begeerte zal naar uw man uitgaan En hij zal over uw heersen.

3:16 Samenleving van angst. Dat heeft zenuwen tot gevolg. Onnatuurlijke spierspanningen tot gevolg. En dat lijdt tot meer pijn.

Maatregelen tegen de man.

3:17 En tot Adam zei hij: Omdat gij naar de stem van uw vrouw hebt geluisterd En van de boom zijt gaan eten waar van ik U geboden had zeggende: gij moogt daarvan niet eten. Is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Met smart zult gij de opbrengst ervan eten al de dagen van uw leven.

3:17 De man krijgt de naam Adam. De aarde (de natuurwet) de basis waaruit het geraamte ( het logisch ) van de fantasie is opgebouwd. Geloven fantaseren dat ze de natuurwet kunnen veranderen.

3:18 En doornen en distels zal hij U voortbrengen En gij moet de plantengroei van het veld eten.

3:18 De mannelijke fantasie zal doornen en distels voortbrengen. En die vormen de kennis in de traditie.

3:19 In het zweet van uw aangezicht zult gij brood eten Tot dat gij tot de aardbodem terug keert want daaruit werd gij genomen. Want stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren.

3:19 We ontstaan door de krachten van de natuurwet en tot natuurwet keren we terug.

Onze samenleving met goed en kwaad.

3:20 Hierna noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder moest worden van een ieder die leeft.

3:20 Heel de wereldbevolking gaat leven in de kennis van goed en slecht.

3:21 En Jehova god, de logische ging ertoe over voor Adam en zijn vrouw Eva lange kleren van vel te maken en hen te kleden.

3:21 De schone schijn van lende bedekking wordt, wordt een schone schijn voor heel de fantasie

3:22 Verder zei Jehova god, de logische: Zie de mens is als een van ons geworden, wat het kennen van goed en kwaad betreft, En nu, opdat hij niet zijn hand uitsteekt en werkelijke ook van de vrucht van de boom des levens neemt en eet en leeft tot onbepaalde tijd.

3:22.

3:23 Daarop zette Jehova God, de logische hen uit de tuin van Eden. Om de aardbodem te bebouwen waaruit hij genomen was.

3:23 We leven ons samenleven niet in het logisch van Jehova god, de logische. Met ons logisch van goed en kwaad telen we goden zo als we gewassen telen. Bekijken we de godenwerelden van de verschillende beschavingen die worden groot getrokken uit het logisch van goed en kwaad gelijke we gewassen groot trekken.

3:24 En aldus dreef hij de mens uit en plaatste aan de oostzijde van de tuin van Eden de cherubs en het vlammend lemmet van een zwaard dat onafgebroken rondwentelde om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

3:24 lemmet. Het snijdend gedeelte. Het oosten. Welke betekenis heeft dit. Is het slimheid. Wordt ons staatsvermogen bedoeld. Wat houdt ons tegen om in het logisch van de aarde, de natuurwet te denken. Welke maatsmidden hebben de Eva mensen om dat te verhinderen? De massa propaganda met zijn gevolgen. De roddelpraat met zijn gevolgen. Het die krijgen we economisch wel te pakken. We laten ons voorschrijven wat we moeten fantaseren.

Einde hoofdstuk 3.

Waarheid. We hebben waarheden die voor een groep mensen geldt. Bijvoorbeeld een taal. Een andere waarheid die voor een groep mensen geldt. Het geloof een onzichtbare kracht in de lucht. Hoewel de verhalen voor iedere groep anders zijn, is het systeem hetzelfde. Een angstsysteem. We hebben de groep economie. Dit is een wereldgroep geworden. Maar dat wil niet zeggen dat het een Jehova waarheidsgroep is geworden. Het blijft een Eva groep met de verdeeldheid van goed en kwaad.

Waarheid die voor een groep mensen geldt. We hebben Jehova waarheid die voor ieder mens op de wereld geld. Onze fantasie ons logisch heeft geen geraamte. Hij ligt daar als een vormloos in elkaar gezakt hoopje. Het logisch van Jehova ontbreekt. De natuurwet ontbreekt. et logisch hEen kennis van goed en slecht, de kennis van Eva, kan geen geraamte vormen omdat het geen eenheid is. Het is goed en het is slecht. En dat is wat er in een bepaalde tijd op een bepaalde plek op aarde gefantaseerd wordt. Welke onzichtbare krachten er zijn.

Het machtsmiddel van het Eva sijsteem.

Dit wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Het is angst. Angst voor de Sinterklaasgod. De dondergod. De Verhalengod van Eva. Het is een sijsteem. Ieder groep heeft zijn verhalen die volgens de groep de echte waarheid zijn. En dan gaan ze elkaar uitmoorden.

Boven natuurlijke krachten. We kennen de natuurwet. We kennen onze fantasie. Meer is er niet. Boven de natuur betekend dus dat onze fantasie de baas over de natuurwet zou zijn.

Late zij die het beter kunnen lezen het lezen. Late zij het beter vertellen. Laten we dat doen. Maar waarschijnlijk laten ze het.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.