NIEUWE beweging 'eerste christenen' Uit Teleskoop Magazine

Door Meijer46 gepubliceerd op Sunday 12 June 19:10

UIT TELESKOOP MAGAZINE

f2ff285b21d7979d5c752ae56ea6df58_medium.(foto) Jezus spreek zijn toehoorders toe! De beweging' eerste christen' hebben een eigen website te vinden via Google. Het is een interessante nieuwe 'beweging' die niet geassocieerd wil worden met welke institutionele kerk en of soortgelijke organisatie. Zij pleiten voor een beweging van 'eerste christenen' zonder verplichtingen. Geheel vrijwillig dus. De initiatiefnemers, komen uit verschillende denominaties oorspronkelijk en kunnen dus afkomstig zijn uit Rooms Katholiejke en of Protestantse kringen. Zij verwijzen wat met name is beschreven in Handelingen der Apostelen een bijbelgeschift van het Nieuwe testament. Zij onderschrijven overigens wel allerlei oude belijdenisgeschriften en vanuit de bijbel redeneren deze beweging en is hun richtsnoer. Ten onrechte wijzen zij op vele bij kerken te behoren, dat kerken het instituut is van waaruit georganiseerd moet worden geloven met hun kerkleiders en bijbehorende rituelen de liturgie. Zij zien de oorspronkelijke definitie van de kerk door Jezus van Nazareth als 'het koninkrijk van God'op Aarde, en niet de kerken en hun georganiseerde instituties. Zij bestuderen zeggen ze op hun introductie op de website éerste Christenen'de bijbel elke dag. Verschillende onderwerpen worden in samenvatting besproken en lezers kunnen daarop via de website op reageren, schriftelijk per mail.

Wie waren eigenlijk die éerste Christenen'? Welnu zij stonden onder leiding, zonder hierarchie benadrukt deze nieuwe beweging éerste Christenen'en kwamen uit Jeruzalem. Zowel Joden als 'heidenen' traden vrijwillig toe tot deze nieuwe çharismatische'beweging. Vaak werd zij als nieuwe 'sekte'gezien een sub cultuur in het door de Joodse religie gedomineerde omgeving van Jeruzalem.

De aposten van Jezus zetten hun werk, hun onderwijs van Jezus van Nazareth door en iedereen kon toe treden tot deze nieuwe beweging, die later 'eerste Christenen' werden genoemd. De nieuwe beweging, was niet alleen een religieuze beweging die in God geloofde en de missie van de heen gegane Jezus Christus voortzette. Neen, zij hadden ook een politieke maatschappelijke functie en dat had implicaties voor geld en eigendommen van de deelnemers aan deze nieuwe beweging. De deelnemers gaven vrijwillig hun geld aan de Apostelen bedoeld ter leniging van noden aan armen. Ook verkochten zij land en bezittingen, met name hun huizen en brachten de geldopbrengsten bij de 11 apostelen dit alles om armen te helpen, delen heette dat. En dat zinde de leiders van het Jodendom niet, bang dat mensen uit Jeruzalem zich massaal zouden bekeren en aansluiten bij deze nieuwe Jezus beweging! En dus volgde vervolging, martelingen gevangenisneming en moord van de apostelen, zodat bijna alle aposten en of dood en of moesten vluchten naar elders om hun blijde evangelie te kunnen voortzetten en vermaningsbrieven te schrijven aan inwoners van steden elders.

De apostelen hadden van hun grote spirituele leider geleerrd dat zij moesten prediken, dezelfde leer en overtuiging van hun Jezus van Nazareth, dat mensen moesten delen, hun geld, bezittingen met anderen, armen, om zo de nood van de armoede te lenigen. Buitengewoon humane gedachte, die, niet alleen met woorden, ook en juist met daden in praktijk werd gebracht.

Welnu deze beweging van de 'eerste Christenen'in Jeruzalem was maar een kort leven beschoren, en dient wat mij betreft ook en juist in onze moderne welvarende Nederlandse samenleving te worden voortgezet.

Ik roep dan ook iedereen op bij mij aan te sluiten. Niet om een nieuwe 'kerk' en of andere denominatie op te richten. Neen gewoon vrijwillig in alle vrijheid aan te sluiten bij de nieuwe beweging, naar het model van de 'eerste Christenen'.

In deze nieuwe beweging worden geen belijdenissen en of andere voorschriften gebruikt en toegepast. Geen bijbelse doma's  en wordt juist ook buiten bijbelse voortschrijdende inzichten toegepast. 

In deze nieuwe beweging communiceren we over nieuwe spirituele religieuze en politieke inzichten, die mogelijk kunnen worden toepast analoog aan het werk en opdracht van de  'eerste Christenen'. 

Ierdereen ongeacht afkomst en religieuze en of politieke achtergrond is van harte welkom. Geen verplichting, volledige vrijheid en met respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging proberen we handen en voeten te geven aan dit ambitieuze plan.

Ik zal zelf eventueel met anderen de organisatie op me nemen om samenkomsten te organiseren, op huiskamerniveau en of in groter verband.

Iedereen kan zich bij mij opgeven Co Meijer email jameijer@quicknet.nl

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.