Het eeuwig huwelijk is een van de grootste zegeningen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 June 18:39

     Tot rond de jaren 1950 sloeg de term "samenwonen" op het bij elkaar wonen van twee of meer personen die geen liefdesrelatie met elkaar hadden en waar anno 2005 in Nederland de term "woongroep" voor wordt gebruikt. Het ongehuwd samenwonen wordt ook als samenhokken omschreven. Deze samenlevingsvorm kwam, na medio jaren 1960, in Nederland steeds meer in zwang, vóór die tijd ging men alleen samen een huishouding delen als men ook getrouwd was. In verschillende streken, steden en dorpen is ongehuwd samenwonen nog steeds omstreden of taboe.

           

Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden eind jaren 1960 negen op de tien vrouwen zonder eerst te hebben samengewoond. Omstreeks 2005 trouwde slechts één op de tien vrouwen zonder vooraf te hebben samengewoond. Vandaag de dag is het dus de normaalste zaak van de wereld geworden dat vele paren zonder te huwen met elkaar samenwonen. Ze rechtvaardigen hun handelwijze door aan te voeren dat hun binding aan elkaar belangrijker is dan de huwelijksplechtigheid.

        

      Binnen sommige religieuze gemeenschappen bestaan er bezwaren tegen ongehuwd samenwonen. Deze redenen hangen samen met de status die het huwelijk in de religie heeft: God is degene die mensen in het huwelijk samenbindt, en zonder zegen van God zouden mensen zich niet op een dergelijke wijze mogen verbinden. Niet in alle landen is ongehuwd samenwonen gewoon. In sommige landen is het gebruikelijk om eerst te trouwen, en dan pas het ouderlijk huis te verlaten. Zo is dat ook in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Gelukkig laten de meeste mannen en vrouwen van die kerk zich niet tot een dergelijke kwade praktijk verleiden. Ze erkennen de waarde en het belang van het huwelijksverbond. Maar hoe staat het met hen die kiezen voor een burgerlijk huwelijk, terwijl zij een celestiale verzegeling hadden kunnen verkrijgen?

         

Indien satan u kan overreden niet te trouwen of het huwelijk in de tempel uit te stellen, wat kunnen dan de eeuwige gevolgen zijn? In mei 1843 gaf de profeet Joseph Smith een geïnspireerde instructie die aangeeft hoeveel waarde de Heer hecht aan het celestiale huwelijk: "In de celestiale heerlijkheid zijn drie hemelen of graden; en om de hoogste te verwerven, moet een mens tot deze orde van het priesterschap toetreden (namelijk het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond); en als hij dat niet doet, kan hij die niet verwerven. Hij kan de andere ingaan, maar dat is dan het einde van zijn koninkrijk; hij kan geen vermeerdering hebben. (LV 131:1-4.)

       

     Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 'Het eeuwig huwelijk is een van de grootste zegeningen die God zijn kinderen geschonken heeft. Zeker, de vele jaren die ik met mijn aantrekkelijke partner gedeeld heb, hebben me in mijn leven de grootste vreugde geschonken. Vanaf het begin der tijden is het huwelijk tussen man en vrouw een belangrijk onderdeel geweest van het plan van gelukzaligheid van onze hemelse Vader. Ons leven wordt verrijkt en we worden opgebouwd en rechtschapener als we genieten van de zegeningen van onze band met onze dierbare gezinsleden.' (De Ster, januari 1998, blz. 33.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.