In de islam ideologie is oorlog eeuwigdurend

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 29 May 17:04

     Het legitimeren van misleiding en bedrog tijdens een oorlog verbaast niemand. Er is namelijk een gezegde, 'alles is geoorloofd in liefde en oorlog'. Dit vinden wij namelijk in werken van filosofen, zoals Sun Tzu, (rond 500 voor Christus) Niccolò Machiavelli, (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) en Thomas Hobbes (Westport (Wiltshire), 5 april 1588 – Hardwick Hall (Derbyshire), 4 december 1679) want alle drie de filosofen rechtvaardigden  misleiding in oorlogstijd. In de filosofie van de islam is echter een cruciaal verschil want volgens alle vier de erkende scholen van de soennitische rechtsgeleerdheid, gaat de oorlog tegen de ongelovige door tot in de eeuwigheid - totdat "alle chaos eindigt en alle religie tot aAllah behoort." (Koran, al-An'faal, 8:39.)

     

     De encyclopedie van de islam verklaart: "De plicht van de djihad bestaat zolang de universele dominantie van de Islam niet is bereikt. Vrede met niet-moslimlanden is daarom slechts een tijdelijke verhouding; enkel tijdelijke omstandig-heden kunnen dit verantwoorden. Voorts kunnen geen echte vredesverdragen met deze landen worden gesloten; enkel bestanden met een duur die in principe de 10 jaar niet kan overschrijden, zijn toegestaan." Toch echter worden zulke bestanden vaak al heel snel geschonden omdat de islam het kennelijk beter vindt om het conflict te continueren.

     

     Dit zegt onder andere at-Taubah, Koran 9:5: "Wanneer de heilige maanden (ramadan) voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren (niet-moslims) waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag." Deze verplichte djihad wordt duidelijk als men de tweeledige kijk van de islam op de wereld begrijpt want als Dar al-Islam (het 'Huis van Onderwerping', i.e. de Islamitische wereld), zich tegen Dar al-Harb afzet (het 'Huis van Oorlog', i.e. de niet-islamitische wereld), dan kan de oorlog alleen maar stoppen wanneer de eerste de laatste omvat.

        

     De internationaal gerenommeerd moslimhistoricus en filosoof Ibn Khaldun (1406 n. Chr.) heeft deze opdeling op de volgende manier verklaard: "In de moslimgemeenschap is de heilige oorlog (djihad) een religieuze plicht als gevolg van het universalisme van de moslimmissie en de verplichting om iedereen tot de Islam te bekeren door middel van overtuiging of geweld. De Islam houdt een verplichting in om de macht te grijpen over andere landen."

     

      Gebaseerd op Mohammeds voorbeeld om het bestand na verloop van tijd te breken, had het 'vredesverdrag' de functie om de moslims die gewond waren de gelegenheid te geven zich te herstellen zodat ze versterkt opnieuw in de aanval konden gaan. Volgens een gecanoniseerde hadith heeft Mohammed gezegd: "Als ik een eed afleg en later iets anders beter vind, dan doe ik wat ik het beste vind en dan breek ik mijn eed". Voorts moedigde de profeet moslims aan hetzelfde te doen: "Als je ooit plechtig belooft iets te doen en later vindt je dat iets anders beter is, dan moet je je belofte breken en doen wat beter is."

       

     Met deze ideologie wordt het duidelijk waarom het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Israël en de Hezbollah een onaflatend conflict is wat alleen maar eindigt wanneer Israël van de kaart is geveegd. Wanneer de Palestijnen sterker zouden worden in het oorlogvoeren en Israël een bestand zou willen dan kun je erop rekenen dat Israël meedogenloos wordt afgeslacht en dat de Palestijnen zich schuldig zullen maken aan genocide. Israël kan dus niets anders doen dan de ingeslagen weg blijven volgen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.