Vaders zijn meer dan zaaddonor of pinautomaat

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 17 May 23:07

     Er zijn van die zaken die in het leven zo gewoon zijn geworden dat het in mijn leven niet meer een belangrijke plaats inneemt, dat het naar de achtergrond is geschoven, omdat ik mij er niet meer druk over maak want dat is alleen maar dweilen met de kraan open. Mijn leven is zo alles bij elkaar hierdoor toch wel een grote puinhoop geweest, waardoor ik geen contact meer heb met mijn kinderen en het contact met mijn familie verloren is gegaan. Ik ben nu voor de derde keer getrouwd maar eindelijk in de juiste context.

                       

     Toch kan ik het niemand kwalijk nemen dat mijn leven zo is verlopen want niemand heeft mij kunnen vertellen, laten voelen en inzien wat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' heeft gedaan. Ik was namelijk vastgelopen in het feit dat ik het gevoel kreeg dat ik in Nederland als vader geen moer te vertellen had. Dit komt met de discussie van D66 weer op gemoedrust te drukken. 

                          

     Voor- en tegenstanders discussiëren volop op Facebook over het voorstel van D66 om ongetrouwde vaders automatisch gezag over hun erkende kind te geven. D66 wil dat het makkelijker wordt voor ongetrouwde vaders om gezag en erkenning over hun kinderen te krijgen. Het erkennen van een kind en het verwerven van het gezag vergt nu twee aparte procedures. Volgens de partij is dat niet meer van deze tijd. Het voorstel geldt volgens D66 niet alleen voor vaders, maar ook voor duomoeders.

     

     Ik ben zo blij dat ik lid mag zijn van genoemde kerk. 'In "Het gezin" een proclamatie aan de wereld' lees ik, ik citeer: "Het gezin is door God ingesteld. Het wettelijk huwelijk tussen een man en een vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren.

           

     De kans op een gelukkig gezinsleven is het groots als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.

                   

     Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandigheden kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.

     

     Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.

                  

     Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.

     Wat staat de discussie van D66 nog ver weg van deze zeer noodzakelijke beginselen in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.