Als dubbel leven.

Door AelmansHar gepubliceerd op Tuesday 17 May 13:34

400Als dubbel leven.

Het begin de schepping. Het begin van onze samenleving. We leven in eenheid met de natuurwet het werk van de schepper. Zo leven we nu niet meer. We hebben een andere samenleving gemaakt. Onze fantasie is de baas over het samenleven. Onze vorm van samenleven als wereldbevolking en als dorp bepalen wij mensen zelf. Sinds de eerste oerwoudtovenaar Eva leven we in een andere samenleving, de samenleving in eenheid met de natuurwet hebben we dood gemaakt. We hebben een samenleving met de kennis van goed en kwaad gemaakt. Die is de traditie. Nu is het geweld van de tovenaar de baas over de samenleving.

Wij zijn dubbel gestoord. De invoering van de samenleving op basis van de kennis van goed en slecht. De strijd geheime strijd van de kasteelridders met de paus om bezit en daarmee de macht.

De invoering van de samenleving gebaseerd op een kennis van goed en slecht. Dat is gebeurd bij de eerste oerwoudtovenaar Eva. De schepper van de natuurwet heeft de natuurwet onveranderlijk gemaakt. Eva met haar traditie heeft een god met meer macht, die de natuurwetten kan veranderen. Die kan dieren laten praten en zulke dingen.

De kerk organisatie.

De paus organisatie. Een geloof organisatie bestaat uit verschillende groepen. Een groep die over de gebouwen gaat. Een groep die over het landbezit gaat. Een groep die de geldzaken regelt. Een groep die de rechtspraak regelt. Dan wordt er nog de kleding geregeld en die dingen.

De organisatie Nederland

Nederland is niet een groep. Wat voor de kerkorganisatie geldt, is ook van toepassing op Nederland.

De geschiedenis van ons koningshuis. Dat is onderdeel van de geschiedenis der kasteelridders. Het koningshuis bepaald de lesstof op de lagere school. De kasteelridders dus. Er wordt ingevuld wat goed en slecht is. De kinderen worden als vechthonden tegen elkaar opgehits in de strijd zich het bezit van andere mensen tot eigendom maken.

Wat willen wij?

De vraag willen we een wereld waarin we leven volgens de natuurwet. Het samenleven is de baas over de samenleving? Als we dat willen is de weg geblokkeerd. Drie keer. We aanvaarden de leugen, het levensdoel is het bezit van anderen mensen in bezit krijgen als natuurlijk. De weg wordt geblokkeerd door en dat zijn niet mijn woorden maar van de geheime Hé vriend de recherche. Een hoofdpijnpil in de koffie doen is leuk. Medicijn is hetzelfde spul als drugs en harddrugs. Het hele sijsteem dat erachter zit. Als iemand eigen gedachte durft te ontwikkelen dan regelt het sijsteem, dat er gezegd wordt. Ken je die. Die moet je kennen. De week erop is het weet je nog dat ik vertelde over die moet je kennen. Er komt er op neer dat, die moet je kennen, stiekem hoofdpijnpillen in de koffie moet krijgen. Het begin van drugsverslaving. We zien de waarheid niet. We willen de leugen als waarheid. Het opvoeden van de kinderen in een kennis van goed en kwaad is door de natuurwet geschapen. Moeten we geloven. Dat is een leugen. Volgens ons menszijn, het is natuurlijk dat we de kinderen opvoeden in een samen leven.

1 Is er een weg terug naar een natuurlijke samenleving? Een eerste opmerking, het zou mogelijk zijn zonder geweld op de manier zoals de stadhouders zijn samengevoegd tot de Europese landen. Tot iemand overlijdt, blijft alles hetzelfde. De erfenis van de koning van Nederland gaat dan naar de wereldregering. Het inkomen van een mens wordt bepaald door het lid zijn van een dorp. Ieder mens is evenveel lid van zijn dorp. Op heel de wereld is het inkomen van de mensen gelijk.

2 Opvoeding. Wij zijn zo bezig met het ons tot eigendom maken van het eigendom van andere mensen dat we zelfs het belang van de kinderen vergeten. De kinderen moeten leren zich door te zetten.

3 Maar grootse hindernis is het drugsgebruik op het doosje staat hoofdpijnpillen. Heel het geheim systeem wat achter het medicijn gebruik zit. We lopen verdoofd op aarde rond als de Japanse zelfmoord piloten in de tweede wereldoorlog.

Wat willen we als wereldbevolking?

Een paar hoofdpijnpillen slikken. Verhalen navertellen. Verhalen die we gezamenlijk als waarheid van buiten hebben moeten leren. Net als het verhaal over de hoofdpijn pillen

We zijn zo bezig met ons het bezit van andere mensen tot ons eigendom te maken dat we over de toekomst van de kinderen geen gedachte maken. We leren de kinderen hoe ze zich het bezit van andere mensen tot eigendom kunnen maken.

Regering die gezag uitoevend met geweld.

De vraag hoe komt de regering aan dat geweld? Waarom blijft het bestaan? Zo U geeft de regering de schuld. Laten we eens vrij fantaseren, fantaseren dat we een vrije fantasie hebben. Nee, niet een paar hoofdpijnpillen slikken omdat we last hebben van een halve apenschedel. De eerste regering met een machtsysteem van moord. Waar vinden we die? Dan gaan we terug in de tijd van de eerste samenlevingen. Die waren niet groter dan de dorpen. Er komt een dorp waar een oerwoudtovenaar aan de macht weet te komen. In de verhalenslang van de traditie van dat dorp zit een wezen dat de baas is over de donder. De tovenaar gaat vertellen dat het wezen niet fantasie, een verhaal, is maar echt is. De oerwoudtovenaar vertelt dat wezen bestaat echt. Er wordt een dondergod geboren. De kinderen van deze stam gaan de waarheid van een valse god leren. Ze moeten verhalen van buiten leren. Met de sijsteem dat we hebben om dieren tot huisdieren te maken. Ze krijgen geleerd wat braaf is en wat stout is. Voor een beschrijving Genesis hoofdstuk 3 en begin hoofdstuk 4. De hoofdstukken bestaan uit twee delen. Een begin en dan de rest.

Wie heeft in onze tijd de macht van de dondergod, de verhalen over goed en kwaad? We moeten van buitenleren, de regering. Het werkelijk bestuursysteem vormt het hoofdpijn pillen doosje. De He vriend van de recherche en de andere helft de niet vriend van de rationele analyse, de hulpverlening.

Samenvatting.

Sinds de eerste oerwoudtovenaar leven wij onder de terreur van moord en uithongeren. De kinderen worden geestelijk gestoord gemaakt door ze een opvoeding te geven als dier. Ze moeten goed en slecht leren. Ze als vechthonden africhten in de strijd om bezit en verering. Dat we kinderen dezelfde opvoeding geven als de dieren moeten we zien als natuurlijk. Last van de halve apenschedel dat zegt iedereen.

De kasteelridders en hun kapitaal daar mag niet over gepraat worden. Bij de eerste kasteelridders is een strijd ontstaan om het kapitaal van de paus in bezit te krijgen. Dat de kasteelridders, de bovenmensen, na de tweede wereldoorlog de beschaving van de paus overgenomen hebben daar mag niet over gepraat. En dat doen we heel braaf anders zijn we stout. Last van de halve apenschedel.

Zelf denken? Last van de halve apenschedel. We slikken nog wat medicijn. Dat we een kasteelridder beschaving hebben is geheim. Dat we als een kasteelridder dubbel zijn willen we niet weten. We mogen niet vertellen dat we geheim zijn.

De belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis. 1. Er komt een oerwoudtovenaar met zijn traditie. 2. Onze tijd. De kasteelridders beginnen een strijd met de paus om het bezit van de paus in hun eigendom te krijgen. De kasteelridders vechten onderling om het bezit. De kasteelridders hebben nu de wereldmacht. Ze vormen de beschaving zoals we die nu hebben. Hun lust en leven is moord ook kindermoord. Het is niet losstaand het is wereldomvattend. Zo gestoord als een Romeinse keizer maar hun macht is de medicijn.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.